Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Kwadratowa/Różne

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Jeżeli funkcja f jest określona wzorem  2 f(x ) = x + 1 , to funkcję g (x ) = f(x − 1) opisuje wzór
A) g(x ) = x2 + 2x − 1 B) g(x ) = x2 + 2x + 2
C)  2 g(x) = x − 2x+ 1 D)  2 g (x) = x − 2x + 2

Prosta y = − 5x+ b jest styczna do paraboli określonej wzorem y = 2x2 + 3x − 1 . Liczba b jest równa
A) − 2 B) 1 C) − 9 D) 11

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem  2 f (x) = 3x − 12x + 95 . Zatem wartość f(1 1) jest równa
A) f(− 13 ) B) f(− 9) C) f (− 1 5) D) f(− 7 )

Funkcja f określona jest wzorem  2 ∘ f(x ) = x + sin 60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x) = tg 30∘ . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) > g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) < g(x) D)  3 f(x) = 2g(x)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem  ∘ f(x ) = sin 60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x ) = tg30∘ . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) > 2g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) < g(x) D)  3 f(x) = 2g(x)

Funkcja f określona jest wzorem  ∘ f(x ) = tg60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x ) = sin 60∘ − x2 . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) < g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) > g(x) D)  3 f(x) = 2g(x)

spinner