Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeżeli 2 f (x) = 3 − 2x to funkcja g(x) = 1 − f(1 − x ) ma wzór
A) g(x ) = − 2x2 + 4x − 4 B) g(x ) = 2x2 − 4x
C) g(x) = 2x2 + 4x D) g(x) = 2x 2 − 4x − 4

*Ukryj

Jeżeli funkcja f jest określona wzorem 2 f(x ) = x + 1 , to funkcję g (x ) = f(x − 1) opisuje wzór
A) g(x ) = x2 + 2x − 1 B) g(x ) = x2 + 2x + 2
C) 2 g(x) = x − 2x+ 1 D) 2 g (x) = x − 2x + 2

Wskaż postać kanoniczną trójmianu 2 y = 3x − 3x − 6 .
A) ( ) 3 x − 1 2 − 27 2 4 B) ( ) 3 x + 1 2 − 27 2 4 C) ( ) 1 2 27 3 x + 2 + 4 D) 3 (x − 3)2 − 9 2 4

Prosta y = − 5x+ b jest styczna do paraboli określonej wzorem y = 2x2 + 3x − 1 . Liczba b jest równa
A) − 2 B) 1 C) − 9 D) 11

Wskaż postać iloczynową trójmianu 2 y = 3x − 3x − 6 .
A) 3(x + 1)(x − 2 ) B) 3(x − 1)(x + 2) C) − 3(x + 1)(x + 2) D) (x − 2)(x + 1 )

*Ukryj

Wskaż postać iloczynową trójmianu 2 y = 3x + 3x − 6 .
A) 3(x + 1)(x − 2 ) B) 3(x − 1)(x + 2) C) − 3(x + 1)(x + 2) D) (x + 2)(x − 1 )

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f (x) = 3x − 12x + 95 . Zatem wartość f(1 1) jest równa
A) f(− 13 ) B) f(− 9) C) f (− 1 5) D) f(− 7 )

Funkcja f określona jest wzorem 2 ∘ f(x ) = x + sin 60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x) = tg 30∘ . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) > g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) < g(x) D) 3 f(x) = 2g(x)

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem ∘ f(x ) = sin 60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x ) = tg30∘ . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) > 2g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) < g(x) D) 3 f(x) = 2g(x)

Funkcja f określona jest wzorem ∘ f(x ) = tg60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x ) = sin 60∘ − x2 . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) < g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) > g(x) D) 3 f(x) = 2g(x)