Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne/Długość i odległość

Wyszukiwanie zadań

Metalową kulę armatnią o promieniu r przetopiono na metalowy walec o promieniu podstawy równym promieniowi kuli. Wysokość walca jest równa
A) 3r 4 B) ∘ -- r 4 3 C) 4r 3 D) ∘ -- 3 4

Ukryj Podobne zadania

Metalową kulę armatnią o promieniu r przetopiono na metalowy stożek o promieniu podstawy równym promieniowi kuli. Wysokość stożka jest równa
A) 4r B) √ --- r 12 C) 1r 4 D) 3r

Metalowy walec o promieniu podstawy r i wysokości h przetopiono na stożek o takim samym promieniu podstawy. Wysokość stożka jest równa
A) √ -- 33h B) √h- 3 C) h 3 D) 3h

Zbiornik na wodę ma kształt prostopadłościanu o podstawie będącej prostokątem o bokach 5 m i 3 m, oraz o wysokości 4 metrów. Odległość między najdalszymi punktami zbiornika jest
A) większa niż 8 m B) większa niż 7 m i mniejsza niż 8 m
C) większa niż 6 m i mniejsza niż 7 m D) większa niż 5 m i mniejsza niż 6 m

Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest
A) równa 40 m
B) większa niż 50 m
C) większa niż 40 m i mniejsza niż 45 m
D) większa niż 45 m i mniejsza niż 50 m

Ukryj Podobne zadania

Boisko piłkarskie ma kształt prostokąta o bokach długości 71 m i 106 m. W przeciwległych narożnikach boiska wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest
A) równa 105 m
B) większa niż 125 m
C) większa niż 120 m i mniejsza niż 125 m
D) większa niż 105 m i mniejsza niż 120 m

Latawiec leci na wysokości 8 m nad ziemią. Z punktu P widać latawiec pod kątem α do poziomu. W jakiej odległości od punktu P znajduje się latawiec?
A) 8 sin α [m ] B) -8--[m ] sinα C) sin-α 8 [m ] D) -8- tg α [m ]

Ukryj Podobne zadania

Balon leci na wysokości 12 m nad ziemią. Z punktu P widać latawiec pod kątem α do poziomu. W jakiej odległości od punktu P znajduje się latawiec?
A) 12 sin α [m ] B) sinα-[m ] 12 C) -12- sin α [m ] D) 12- tg α [m ]

Drut o długości 27 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 : 3 : 4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
A) 4,5 m B) 6 m C) 6,75 m D) 9 m

Ukryj Podobne zadania

Linę o długości 100 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 3 : 4 : 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość
A) 41 2metra 3 B) 3 31 metra 3 C) 60 metr ów D) 25 metr ów

Pręt o długości 40 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 4 : 5 : 6. Stąd wynika, że najkrótsza z tych części ma długość
A) 13 1metra 3 B) 1 02 metra 3 C) 2 23 metr ów D) 1 6 metr ów

Patyk o długości 96 cm pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 3 : 4 : 5. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
A) 32 cm B) 27 cm C) 24 cm D) 21 cm

Na końcu naprężonego sznurka długości 6 m znajduje się latawiec. Sznurek tworzy z poziomem kąt 60∘ . Latawiec znajduje się nad ziemią na wysokości
A) 2 m B) 3 m C) √ -- 3 3  m D) 4 m

Ukryj Podobne zadania

Na końcu naprężonego sznurka długości 8 m znajduje się latawiec. Sznurek tworzy z poziomem kąt 45∘ . Latawiec znajduje się nad ziemią na wysokości
A) √ -- 4 2  m B) √2- 8  m C) √ -- 3 3  m D) 4 m

Na końcu naprężonego sznurka długości 12 m znajduje się latawiec. Sznurek tworzy z poziomem kąt 30∘ . Latawiec znajduje się nad ziemią na wysokości
A) 4 m B) 6 m C) √ -- 6 3  m D) 8 m

Na końcu naprężonej linki długości 18 m znajduje się latawiec. Linka tworzy z poziomem kąt 3 0∘ . Latawiec znajduje się nad ziemią na wysokości
A) 6 m B) 12 m C) √ -- 9 3  m D) 9 m

Przekątna kartonu w kształcie sześcianu ma długość 3. Zatem przekątna podstawy tego kartonu ma długość
A) √ -- 3 6 B) √ -- 6 3 C) √ 6- D) 3√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Przekątna doniczki w kształcie sześcianu ma długość 9. Zatem przekątna podstawy tego kartonu ma długość
A) √ -- 9 6 B) √ -- 18 3 C) 9√ 2- D) 3√ 6-

Przekątna pudełka w kształcie sześcianu ma długość 6. Zatem przekątna podstawy tego pudełka ma długość
A) √ -- 2 6 B) √ -- 12 3 C) 6√ 6- D) 6√ 2-

Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca cień o długości 60 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień długości 12 m. Jaka jest wysokość wieży?
A) 18 m B) 8 m C) 9 m D) 16 m

Ukryj Podobne zadania

Pionowy słupek o wysokości 60 cm rzuca cień o długości 90 cm. W tej samej chwili stojąca obok wieża rzuca cień długości 12 m. Jaka jest wysokość wieży?
A) 18 m B) 8 m C) 9 m D) 16 m

Pionowy słupek o wysokości 90 cm rzuca na ziemię cień. O ile procent dłuższy cień rzuca słupek o wysokości 117 cm?
A) 33,(3)% B) 13% C) 30% D) 3%

Z odległości 33 m czubek drzewa widać po kątem ∘ 30 . Jak wysokie jest to drzewo?
A) Około 16 m. B) Około 25 m. C) Około 19 m. D) Około 66 m.

spinner