Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Okrąg i koło/Pole

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Która z figur ma większe pole: kwadrat o boku 8 cm, czy koło o średnicy 10 cm?

Z półkola o promieniu r wycięto półkole o średnicy r (zobacz rysunek). Cięciwa AB jest styczna do mniejszego półkola i jest równoległa do średnicy większego półkola. Oblicz pole zacieniowanego obszaru.


PIC


Na rysunku przedstawiono dwa koła o promieniu r = 2 takie, że środek każdego z kół leży na brzegu drugiego koła. Oblicz pole powierzchni zacieniowanej części tej figury.


PIC


Ile razy zwiększy się pole koła, jeżeli jego średnica wzrośnie z 2 cm do 6 cm?

Ukryj Podobne zadania

Ile razy zwiększy się pole koła, jeżeli jego średnica wzrośnie z 3 cm do 6 cm?

Ile razy zwiększy się pole koła, jeżeli jego średnica wzrośnie z 3 cm do 5 cm?

Ukryj Podobne zadania
spinner