Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz pole powierzchni zacieniowanego odcinka koła.


PIC


*Ukryj

Oblicz pole powierzchni zacieniowanego odcinka koła.


PIC


Oblicz pole powierzchni zacieniowanego odcinka koła.


PIC


Oblicz pole powierzchni zacieniowanego odcinka koła.


PIC


Oblicz pole powierzchni zacieniowanego odcinka koła.


PIC


Która z figur ma większe pole: kwadrat o boku 8 cm, czy koło o średnicy 10 cm?

Z półkola o promieniu r wycięto półkole o średnicy r (zobacz rysunek). Cięciwa AB jest styczna do mniejszego półkola i jest równoległa do średnicy większego półkola. Oblicz pole zacieniowanego obszaru.


PIC


Na rysunku przedstawiono dwa koła o promieniu r = 2 takie, że środek każdego z kół leży na brzegu drugiego koła. Oblicz pole powierzchni zacieniowanej części tej figury.


PIC


Ile razy zwiększy się pole koła, jeżeli jego średnica wzrośnie z 2 cm do 6 cm?

*Ukryj

Ile razy zwiększy się pole koła, jeżeli jego średnica wzrośnie z 3 cm do 6 cm?

Ile razy zwiększy się pole koła, jeżeli jego średnica wzrośnie z 3 cm do 5 cm?

Oblicz pole zacieniowanego wycinka koła.


PIC


*Ukryj

Oblicz pole zacieniowanego wycinka koła.


PIC


Oblicz pole zacieniowanego wycinka koła.


PIC


Oblicz pole zacieniowanego wycinka koła.


PIC


Oblicz pole zacieniowanego wycinka koła.


PIC