Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Sześciokąt

Wyszukiwanie zadań

Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8. Wówczas pole koła opisanego na tym sześciokącie jest równe
A) 4π B) 8π C) 16π D) 64π

Ukryj Podobne zadania

Krótsza przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8. Wówczas pole koła wpisanego w ten sześciokąt jest równe
A) 4π B) 8π C) 16π D) 64π

Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 6. Wówczas pole koła opisanego na tym sześciokącie jest równe
A) 4π B) 9π C) 18π D) 36π

Dłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość √ -- 2 2 . Pole tego sześciokąta jest równe
A) √ -- 12 3 B) √ -- 6 3 C) 2√ 3- D) 3√ 3-

Liczba przekątnych o długości √ -- 2 3 w sześciokącie foremnym o boku długości 2 jest równa
A) 0 B) 3 C) 6 D) 9

Dany jest sześciokąt foremny, którego pole jest równe √ -- 12 3 . Bok tego sześciokąta ma długość
A) √ -- 2 2 B) 8 C) 4 D) 4√ 3-

Ukryj Podobne zadania

Pole pewnego sześciokąta foremnego jest równe 8√3- 3 . Obwód tego sześciokąta jest równy
A) 43 B) 8 C) 4 D) 12

Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF o polu równym √ -- 6 3 (zobacz rysunek).


PIC


Długość odcinka AE jest równa
A) 2 B) 2√ 3- C) 4√ 3- D) 4

Ukryj Podobne zadania

Okrąg opisany na sześciokącie foremnym ma promień 2. Promień okręgu wpisanego w ten sześciokąt jest równy
A) √ -- 2 3 B) √ -- 6 C) 3√ 6- D) √ 3-

Ukryj Podobne zadania

Okrąg opisany na sześciokącie foremnym ma promień 6. Promień okręgu wpisanego w ten sześciokąt jest równy
A) √ -- 2 3 B) √ -- 6 3 C) 3√ 3- D) √ 3-

Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF o polu równym √ -- 6 3 (zobacz rysunek).


PIC


Pole trójkąta ABE jest równe
A) 6 B) 4√ 3- C) 2√ 3- D) 4

spinner