Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji -2-- f(x ) = x+6 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 2x o 6 jednostek
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

*Ukryj

Aby otrzymać wykres funkcji -1-- y = x+1 należy wykres funkcji 1 y = x przesunąć o 1 jednostkę
A) w dół B) w górę C) w prawo D) w lewo

Wykres funkcji 1 f(x ) = x − 4 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 1x o 4 jednostki
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

Wykres funkcji -6-- f(x ) = x−5 powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji y = 6x o 5 jednostek
A) w lewo B) w prawo C) w górę D) w dół

Zbiorem wartości funkcji 2 f (x) = x − 3 jest
A) R ∖{0 } B) R ∖ {3 } C) R ∖ {− 3} D) R

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji --1- f (x) = x− 3 jest
A) R ∖{0 } B) R ∖ {3 } C) R ∖ {− 3} D) R

Zbiorem wartości funkcji 3 f (x) = 3 + x jest
A) R ∖{0 } B) R ∖ {3 } C) R ∖ {− 3} D) R

Wykres funkcji f przedstawionej na rysunku powstał przez przesunięcie wykresu funkcji g(x ) = 4x wzdłuż osi odciętych.


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) f(x ) = x4+3- B) f(x) = 4x − 3 C) -4-- f(x ) = x−3 D) 4 f (x) = x + 3

Styczna do wykresu funkcji 2−x-- f(x) = 3x−2 w punkcie o współrzędnych ( ) x0,− 53 ma równanie
A) y = − 4x − 49 9 27 B) y = − 4x − 41 9 27 C) 1 y = − 4x − 3 D) y = − 4x − 3

Przedstawiony na rysunku wykres może być wykresem funkcji


PIC


A) f(x ) = 2+ x2+1- B) f(x) = 2 − x−21- C) f(x ) = 2− -2-- x+1 D) -2-- f (x) = − x−1 − 2

*Ukryj

Przedstawiony na rysunku wykres może być wykresem funkcji


PIC


A) f(x ) = x2+1-− 2 B) f(x) = 2 − x−21- C) f(x ) = − -2--− 2 x+1 D) -2-- f (x) = − x−1 − 2

Wykres funkcji −3- f(x ) = x znajduje się w ćwiartkach
A) II i IV B) II i III C) I i III D) I i II

*Ukryj

Wykres funkcji -4- f(x ) = −x znajduje się w ćwiartkach
A) I i II B) II i III C) I i III D) II i IV

Wykres funkcji −7- f(x ) = x znajduje się w ćwiartkach
A) II i III B) II i IV C) I i III D) I i II

Wykres funkcji 4 f(x ) = x znajduje się w ćwiartkach
A) II i IV B) II i III C) I i III D) I i II