Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli log 25 = a oraz lo g220 = b , to liczba log 25 + log22 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 2a + 2b C) a − b D) a2 + 2

*Ukryj

Jeśli log 32 = a oraz lo g318 = b , to liczba log 32 + log31 8 jest równa
A) 3a + 3b B) 2a + 2 C) a − b D) a2 + 3

Jeśli log 52 = a oraz lo g510 = b , to liczba log 52 + log51 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 5a + 5b C) 2a + 1 D) a2 + 5

Jeżeli 1 a = lo g32 i b = lo g36 , to liczba log 34+ lo g312 jest równa
A) a + b B) 1 − 4a C) 32b−a D) ab

Wiadomo, że log 3a = b . Wtedy log 9a równa się
A) 2b B) b2 C) 2b D) 9b

*Ukryj

Wiadomo, że log 2a = b . Wtedy log 8a równa się
A) 3b B) b2 C) 4b D) b 3

Wiadomo, że log 2a = b . Wtedy log 4a równa się
A) 2b B) 2b C) b2 D) 4b

Wiadomo, że log 32 = a oraz log 37 = b . Zatem log 8 log3 7 3 jest równy
A) 3(a + b) B) a + 3b C) 3a + b D) 3ab

Dla dowolnej liczby rzeczywistej x ∈ (0,1) ∪ (1,+ ∞ ) zachodzi zależność 2 lo gm x = 32 log2x . Wartość parametru m jest równa
A) 3 4 B) 234 C) 2 43 D) 4 3

Wiadomo, że log5 log5 m = 10 − 100 i 2 k = (log 1000) . Zatem
A) k − m = 29 B) k − m = 11 C) m − k = 11 D) m = 5k

*Ukryj

Wiadomo, że log 2 log2 a = 1 000 − 1 0 i ∘ ---------- b = log1 0000 . Zatem
A) a + b = 4 B) b− a = 4 C) a − b = 3 D) a = 3b

Wiadomo, że log2 log2 m = 10 + 100 i 2 k = (log 100) . Zatem
A) k − m = 2 B) k − m = 6 C) m − k = 2 D) m = 2k

Dane są liczby √ --−4 a = ( 2) oraz b = log9 3 . Zatem
A) a = 2b B) a > b C) a = b D) 2a = b

*Ukryj

Jeżeli a = log 13 9 oraz 1 b = log 366 , to
A) a = 4b B) a > b C) a = b D) b = 2a

Jeśli √ -- a = 2 log9 3 i √ - √ - b = log 28 − log 24 to:
A) a = b B) a < b C) a > b D) a2 = b

*Ukryj

Jeśli √- a = log 3 9 i √ --- √ -- b = log3 2 1− log 3 7 to:
A) a = b B) a < b C) a > b D) a2 = b

Jeśli √ -- a = 8 log4 2 i √ - √ - b = log 39 − log 33 to:
A) a = b B) a < b C) a > b D) a2 = b

Dla dowolnych liczb x > 0 , x ⁄= 1 , y > 0 , y ⁄= 1 wartość wyrażenia ( ) ( ) log1x y ⋅ log1y x jest równa
A) x ⋅y B) 1-- x⋅y C) − 1 D) 1

Jeżeli lo gxy = − 2 to 7 5 logy2x y x jest równy
A) − 17 B) − 1 C) 3 D) 17 3

Wiadomo, że log 32 = a oraz log 37 = b . Zatem log3 56 jest równy
A) 3(a + b) B) a + 3b C) 3a + b D) 3ab

*Ukryj

Wiadomo, że log 32 = a oraz log 37 = b . Zatem log3 686 jest równy
A) 3(a + b) B) a + 3b C) 3a + b D) 3ab

Wiadomo, że log 2 = a oraz lo g3 = b . Zatem log 890 jest równy
A) a+2b1 B) 2a3+b1 C) 2b+-1 3a D) 2a+-1 b

*Ukryj

Jeśli log 32 = p i log3 7 = q , to log28 27 jest równy
A) q+32p- B) p32q C) 2p+q --3-- D) 3 p+q-

Dane są liczby 1 a = lo g32 − log3 6,b = − 2 lo g416 . Zatem
A) a = b B) a < b C) a > b D) a + b = 1

*Ukryj

Dane są liczby 1 a = lo g32 − log3 6,b = 2 lo g416 . Zatem
A) a = b B) a < b C) a > b D) a + b = 1

Dane są liczby 1 a = lo g36 − log3 2,b = − 2 lo g416 . Zatem
A) a = b B) a < b C) a > b D) a + b = 1

Dla dowolnych liczb x > 0 , x ⁄= 1 , y > 0 , y ⁄= 1 wartość wyrażenia ( ) ( √ -) log√ -√3y-- ⋅ log 4 x x y jest równa
A) 1 12 B) 1 18- C) 1 24 D) 1 6

Wiadomo, że log 38 = a i lo g32 = b . Wynika stąd, że
A) b = 3a B) b = a3 C) b = 2a 3 D) b = 3a 2