Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej.


PIC


Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje.
I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów.
II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych.
III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole.
Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) Wszystkie – I, II i III.

Na wycieczkę szkolną pojechali uczniowie dwóch klas: klasy IIa i IIb. Liczba uczniów klasy IIa stanowi 34 liczby uczniów klasy IIb. Ponadto 23 uczniów każdej z klas stanowią dziewczęta. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na wycieczkę pojechało dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. PF
Na wycieczkę pojechało 3 razy więcej uczniów klasy IIb niż klasy IIa.PF

Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a pięciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział
A) 26 osób. B) 30 osób. C) 46 osób. D) 60 osób.

*Ukryj

Emil kolekcjonuje modele samochodów. Co trzeci z jego modeli to model samochodu terenowego, co czwarty to model ciężarówki, a pozostałe 20 modeli to modele samochodów osobowych. Emil ma w swojej kolekcji
A) 64 modele. B) 48 modeli. C) 36 modeli. D) 32 modele.

Co trzeci uczeń biorący udział w zawodach był uczniem klasy trzeciej, co czwarty był uczniem klasy piątej, a pozostałych 15 uczniów było uczniami klasy czwartej. W zawodach brało udział
A) 28 uczniów. B) 32 uczniów. C) 36 uczniów. D) 48 uczniów.

Na poniższym wykresie przedstawiono jak zmieniała się liczba ludności Europy i Afryki w latach 1950–2010 (wykresy mają różne osie pionowe).


PIC


Wskaż zdanie prawdziwe.
A) W roku 2000 Europa liczyła więcej mieszkańców niż Afryka
B) W 1990 roku w Afryce mieszkało około 600 mln ludzi
C) W całym przedstawionym okresie w Europie mieszkało mniej osób niż w Afryce
D) W latach 1950-2010 liczba mieszkańców Afryki podwoiła się

Na diagramie zaznaczono, w których miesiącach urodzili się uczniowie klasy IIa.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) klasa IIa liczy 28 uczniów.
B) najwięcej uczniów urodziło się w kwietniu.
C) większość uczniów urodziła się w pierwszej połowie roku.
D) liczba uczniów urodzonych w maju jest większa niż łączna liczba uczniów urodzonych w lipcu i w sierpniu.

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?
A) 12% B) 32% C) 48% D) 52%

*Ukryj

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział najmniejszego inwestora?
A) 2% B) 4% C) 6% D) 8%

Uczniów na przedstawienie przewieziono trzema samochodami. W każdym samochodzie jest 49 miejsc.


PIC


Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Samochodami przewieziono razem 102 uczniów. PF
Samochodem A przewieziono więcej uczniów niż samochodem B .PF
W samochodzie C zostało jeszcze 12 wolnych miejsc. PF
W samochodzie B było najwięcej wolnych miejsc. PF

Makau jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów świata, powierzchnię 28 km 2 zamieszkuje 545674 ludzi. Na 1 km 2 powierzchni tego kraju żyje więc średnio około
A) 20000 osób B) 15000 osób C) 10000 osób D) 2000 osób

*Ukryj

Australia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów świata powierzchnię 7,7 mln km 2 zamieszkuje 22 mln ludzi. Na 1 km 2 powierzchni tego kraju żyje więc średnio około
A) 1 osoba B) 2 osoby C) 3 osoby D) 30 osób

Mongolia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów świata powierzchnię 15 64116 km 2 zamieszkuje 2,99 mln ludzi. Na 1 km 2 powierzchni tego kraju żyje więc średnio około
A) 0,5 osoby B) 2 osoby C) 8 osób D) 16 osób

Na zimowisko wyjechało 400 uczniów, wśród których było 150 chłopców i 250 dziewczynek. Uczniowie zostali przewiezieni autokarami, przy czym w każdym z autokarów podróżowało 40 uczniów. Okazało się, że w każdym z autokarów było więcej dziewczynek niż chłopców.
Wobec tego nie jest możliwe, aby
A) w każdym z autokarów było o 10 dziewczynek więcej niż chłopców.
B) w większości autokarów było o 14 dziewczynek więcej niż chłopców.
C) w dwóch autokarach były same dziewczynki.
D) w trzech autokarach było po 3 chłopców.

W zawodach matematycznych wzięło udział 72 uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników zawodów z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji 8 : 7 : 9.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trzecioklasiści stanowili 37% uczestników zawodów.PF
W zawodach wzięło udział 25 pierwszoklasistów. PF

W klasie IIIa liczba dziewcząt stanowi 2 3 liczby wszystkich uczniów tej klasy. W klasie IIIa
A) jest więcej chłopców niż dziewcząt.
B) liczba dziewcząt stanowi 3 2 liczby chłopców.
C) jest dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.
D) stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt jest równy 1:3.

*Ukryj

W klasie IIIa liczba dziewcząt stanowi 3 4 liczby wszystkich uczniów tej klasy. W klasie IIIa
A) jest cztery razy więcej dziewcząt niż chłopców.
B) stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt jest równy 1:3.
C) jest więcej chłopców niż dziewcząt.
D) liczba dziewcząt stanowi 43 liczby chłopców.

Do udziału w podchodach zgłosiło się 54 chłopców i 24 dziewczynki. Uczestników postanowiono podzielić na zespoły w ten sposób, aby we wszystkich zespołach była ta sama liczba dziewcząt i ta sama liczba chłopców.
Ile maksymalnie zespołów utworzono?
A) 9 B) 2 C) 3 D) 6

Na rysunku przedstawiono sposób w jaki ustawia się krzesła w pewnej restauracji w zależności od liczby połączonych stołów.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W układzie z 14 połączonymi stołami jest 30 krzeseł. PF
Jeżeli podwajamy liczbę stołów w układzie, to liczba krzeseł też rośnie dwukrotnie. PF