Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Liczba osób

Wyszukiwanie zadań

W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej.


PIC


Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje.
I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów.
II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych.
III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole.
Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu?
A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) Wszystkie – I, II i III.

Ukryj Podobne zadania

W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej.


PIC


Poniżej zapisano trzy informacje.
I. Ankietę oddało łącznie 120 uczniów.
II. Ponad 80 spośród ankietowanych osób zamierza kontynuować naukę w liceum.
III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole.
Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu?
A) Tylko I i II. B) Tylko I i III. C) Tylko II i III. D) Wszystkie – I, II i III.

Na wycieczkę szkolną pojechali uczniowie dwóch klas: klasy IIa i IIb. Liczba uczniów klasy IIa stanowi 34 liczby uczniów klasy IIb. Ponadto 23 uczniów każdej z klas stanowią dziewczęta. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na wycieczkę pojechało dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. PF
Na wycieczkę pojechało 3 razy więcej uczniów klasy IIb niż klasy IIa.PF

Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a pięciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział
A) 26 osób. B) 30 osób. C) 46 osób. D) 60 osób.

Ukryj Podobne zadania

Co trzeci uczeń biorący udział w zawodach był uczniem klasy trzeciej, co czwarty był uczniem klasy piątej, a pozostałych 15 uczniów było uczniami klasy czwartej. W zawodach brało udział
A) 28 uczniów. B) 32 uczniów. C) 36 uczniów. D) 48 uczniów.

Emil kolekcjonuje modele samochodów. Co trzeci z jego modeli to model samochodu terenowego, co czwarty to model ciężarówki, a pozostałe 20 modeli to modele samochodów osobowych. Emil ma w swojej kolekcji
A) 64 modele. B) 48 modeli. C) 36 modeli. D) 32 modele.

Na poniższym wykresie przedstawiono jak zmieniała się liczba ludności Europy i Afryki w latach 1950–2010 (wykresy mają różne osie pionowe).


PIC


Wskaż zdanie prawdziwe.
A) W roku 2000 Europa liczyła więcej mieszkańców niż Afryka
B) W 1990 roku w Afryce mieszkało około 600 mln ludzi
C) W całym przedstawionym okresie w Europie mieszkało mniej osób niż w Afryce
D) W latach 1950-2010 liczba mieszkańców Afryki podwoiła się

Na diagramie zaznaczono, w których miesiącach urodzili się uczniowie klasy IIa.


PIC


Z informacji podanych na diagramie wynika, że
A) klasa IIa liczy 28 uczniów.
B) najwięcej uczniów urodziło się w kwietniu.
C) większość uczniów urodziła się w pierwszej połowie roku.
D) liczba uczniów urodzonych w maju jest większa niż łączna liczba uczniów urodzonych w lipcu i w sierpniu.

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?
A) 12% B) 32% C) 48% D) 52%

Ukryj Podobne zadania

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział najmniejszego inwestora?
A) 2% B) 4% C) 6% D) 8%

Uczniów na przedstawienie przewieziono trzema samochodami. W każdym samochodzie jest 49 miejsc.


PIC


Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).

Samochodami przewieziono razem 102 uczniów. PF
Samochodem A przewieziono więcej uczniów niż samochodem B .PF
W samochodzie C zostało jeszcze 12 wolnych miejsc. PF
W samochodzie B było najwięcej wolnych miejsc. PF

Makau jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów świata, powierzchnię 28 km 2 zamieszkuje 545674 ludzi. Na 1 km 2 powierzchni tego kraju żyje więc średnio około
A) 20000 osób B) 15000 osób C) 10000 osób D) 2000 osób

Ukryj Podobne zadania

Australia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów świata powierzchnię 7,7 mln km 2 zamieszkuje 22 mln ludzi. Na 1 km 2 powierzchni tego kraju żyje więc średnio około
A) 1 osoba B) 2 osoby C) 3 osoby D) 30 osób

Mongolia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów świata powierzchnię 15 64116 km 2 zamieszkuje 2,99 mln ludzi. Na 1 km 2 powierzchni tego kraju żyje więc średnio około
A) 0,5 osoby B) 2 osoby C) 8 osób D) 16 osób

Wśród pewnej grupy osób przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań brzmiało: Jaka jest twoja ulubiona pora roku?. Każdy ankietowany wskazał tylko jedną porę roku. Rozkład udzielonych odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na diagramie.


ZINFO-FIGURE


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Zima jest ulubioną porą roku dla mniej niż 24% liczby osób ankietowanych.PF
Lato jest ulubioną porą roku dla 3 7 liczby osób ankietowanych. PF

Na zimowisko wyjechało 400 uczniów, wśród których było 150 chłopców i 250 dziewczynek. Uczniowie zostali przewiezieni autokarami, przy czym w każdym z autokarów podróżowało 40 uczniów. Okazało się, że w każdym z autokarów było więcej dziewczynek niż chłopców.
Wobec tego nie jest możliwe, aby
A) w każdym z autokarów było o 10 dziewczynek więcej niż chłopców.
B) w większości autokarów było o 14 dziewczynek więcej niż chłopców.
C) w dwóch autokarach były same dziewczynki.
D) w trzech autokarach było po 3 chłopców.

W zawodach matematycznych wzięło udział 72 uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników zawodów z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji 8 : 7 : 9.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trzecioklasiści stanowili 37% uczestników zawodów.PF
W zawodach wzięło udział 25 pierwszoklasistów. PF

W klasie IIIa liczba dziewcząt stanowi 2 3 liczby wszystkich uczniów tej klasy. W klasie IIIa
A) jest więcej chłopców niż dziewcząt.
B) liczba dziewcząt stanowi 3 2 liczby chłopców.
C) jest dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.
D) stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt jest równy 1:3.

Ukryj Podobne zadania

W klasie IIIa liczba dziewcząt stanowi 3 4 liczby wszystkich uczniów tej klasy. W klasie IIIa
A) jest cztery razy więcej dziewcząt niż chłopców.
B) stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt jest równy 1:3.
C) jest więcej chłopców niż dziewcząt.
D) liczba dziewcząt stanowi 43 liczby chłopców.

Do udziału w podchodach zgłosiło się 54 chłopców i 24 dziewczynki. Uczestników postanowiono podzielić na zespoły w ten sposób, aby we wszystkich zespołach była ta sama liczba dziewcząt i ta sama liczba chłopców.
Ile maksymalnie zespołów utworzono?
A) 9 B) 2 C) 3 D) 6

Na rysunku przedstawiono sposób w jaki ustawia się krzesła w pewnej restauracji w zależności od liczby połączonych stołów.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W układzie z 14 połączonymi stołami jest 30 krzeseł. PF
Jeżeli podwajamy liczbę stołów w układzie, to liczba krzeseł też rośnie dwukrotnie. PF
spinner