Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 2 | log 326 − 2π | jest równa
A) log 3262 − 2π B) lo g3262 + 2π C) − log32 62 − 2 π D) − log 262 + 2π 3

Liczba |5 − 7|− |− 3 + 4| jest równa
A) -3 B) -5 C) 1 D) 3

*Ukryj

Liczba |3−-9|- −3 jest równa
A) 2 B) − 2 C) 0 D) − 4

Liczba |4−-8|- −2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 0 D) − 2

Liczba |4 − 6|− |− 4 + 3| jest równa
A) -3 B) -5 C) 3 D) 1

Liczba ||4 − 7| − |13− 5|| jest równa
A) 29 B) 5 C) 7 D) 11

Liczba |9 − 2|− |4 − 7 | jest równa
A) 4 B) 10 C) − 10 D) − 4

Liczba |5 − 2|+ |1 − 6 | jest równa
A) 8 B) 2 C) 3 D) -2

Liczba | − 6 + 3|+ |2 − 6| jest równa
A) 7 B) − 1 C) 1 D) − 7

Liczba ||5√ --- || || √5----|| | 30− 2|− |3 − 2 53| jest równa
A) --- ---- − √530 + √5253 − 1 B) --- ---- 5√ 30+ 5√ 253 − 5 C) √5--- √5---- 5 − 30 − 253 D) √5--- √5---- 1 + 30 − 2 53

Wartość wyrażenia ||2−2√-2|| |2− √2 | jest równa
A) -- 2√ 2 B) -- √ 2 C) √ -- 2 − 2 D) 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia |√ 2−√ 3| √-2+√-3-− 5 jest równa
A) − 6 B) − 2√ 6- C) 0 D) √ -- 2 6 − 10

Liczba |4 − log3 140|+ |4 − log3 70| jest równa
A) log 370 B) lo g3 12 C) log 2 3 D) 8− lo g 98 00 3

Liczba |3 − π | jest równa
A) 3 − π B) 0,14 C) π − 3 D) 3 + π

*Ukryj

Liczba √ -- |2 − 8| jest równa
A) √ -- 2 2 − 2 B) 0 ,83 C) √ -- 2 − 8 D) √ -- 2+ 8

Liczba |3,14 − π | jest równa
A) 3,14 − π B) 3,14 + π C) 0 D) π − 3,14

Liczba √ -- | 5 − 2,24 |− |3,14 − π | jest równa
A) √ -- − 0,9 − 5 − π B) √ -- 5,38 − 5 − π C) √ -- π − 5 − 0,9 D) √ -- 0,9 + 5 − π

*Ukryj

Liczba √ -- | 7 − 2,65 |− |2π − 6 ,2 8| jest równa
A) √ -- − 3,63 − 7 − 2π B) √ -- 8,93 − 7 − 2π C) √ -- 2π − 7− 3,63 D) 3,63 + √ 7-− 2 π

Liczba mniejszą od zera jest liczba
A) − 42 B) (− 4)2 C) √ -- 2 − 1,41 42 D) |3,14 − π |

*Ukryj

Liczba mniejszą od zera jest liczba
A) (− 4)2 B) − (− 4)3 C) √ -- | 2 − 1,5| D) 3 ,1 4− π

Liczba mniejszą od zera jest liczba
A) (− 1)2 B) (− 4)3 C) √ -- |1,41 − 2| D) π − 3,14

Liczba || 37 25|| || 59 29|| 4 − 8 − 0,5 − 0,25 jest równa
A) 825 − 437 + 0,559 − 0,2529 B) 825 − 437 − 0,559 + 0,2529
C) 437 − 825 + 0,559 − 0 ,2529 D) 37 25 59 29 4 − 8 − 0,5 + 0,25

Liczba √ -- √ -- | 3 − 2|− |2 3− 2| jest równa
A) √ -- − 3 B) √ -- 4 − 3 3 C) √ -- − 4 − 3 D) √ -- 3

*Ukryj

Liczba √ -- √ -- |2 − 2 3| − |2− 3| jest równa
A) √ -- − 3 B) √ -- 4 − 3 3 C) √ -- − 4 + 3 3 D) √ -- 3

Wartość wyrażenia √ -- √ -- 2|1 − 3| − |3− 2 3| wynosi
A) − 1 B) √ -- 4 3 − 5 C) 1 D) √ -- 4 3+ 1

Liczba √ -- √ -- | − 2 + 5|− |1 − 5| jest równa
A) − 1 B) √ -- 3 − 2 5 C) 1 D) √ -- 2 5− 3

Liczba √ -- √ -- |2 − 5|− |1− 5| jest równa
A) − 1 B) √ -- 3 − 2 5 C) 1 D) √ -- 2 5− 3