Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W tabeli podano dane dotyczące wyników z pracy klasowej z matematyki uzyskanych w pewnej klasie.

Liczba uczniów368442
Ocena 123456

Różnica średniej arytmetycznej ocen i mediany wynosi
A) 0,2 B) 2 9 C) − 0,2 D)  2 − 9

*Ukryj

W tabeli podano dane dotyczące wyników z pracy klasowej z matematyki uzyskanych w pewnej klasie.

Liczba uczniów247232
Ocena 123456

Różnica średniej arytmetycznej ocen i mediany wynosi
A) 0,3 B) 3,3 C) − 0,2 D) 3

Wojtek notował temperaturę powietrza o godzinie 12.00 w pięciu kolejnych dniach stycznia. Otrzymał następujące wyniki:

Data 15.0116.01 17.01 18.01 19.01
Temperatura3∘C 2∘C − 2∘C − 5∘C − 3∘C

Odchylenie standardowe od średniej temperatury w tych dniach, z dokładnością do 0,1 wynosi
A)  ∘ 1,0 C B)  ∘ 3,0 C C) 3,6∘C D) 9,2∘C

Dla zestawu liczb: 1, 3, 2, 4, 3
A) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.
B) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
C) mediana jest równa 2 i średnia arytmetyczna jest równa 3.
D) mediana jest równa 3 i średnia arytmetyczna jest równa 2,6.

Wiadomo, że mediana liczb x + 7,x,x − 5,x + 2 ,x+ 7,x− 5 jest równa średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 3 B) jest równa 4 C) jest równa 5 D) może mieć dowolną wartość

*Ukryj

Wiadomo, że mediana liczb x+ 5,x,x − 6,x + 2 ,x + 7,x− 5 jest dwa razy większa od średniej tych liczb. Zatem liczba x
A) jest równa 0 B) jest równa 1 C) jest równa 2 D) może mieć dowolną wartość

Na diagramie przestawiono wzrost pięciorga uczniów.


PIC


Odchylenie standardowe zestawu danych jest równe
A) 2 cm B) √ -- 2 cm C) √ 2,8-cm D) 2,8 cm

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba ocen376920

Wariancja ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 4 3 C) 4 D) 2√-3 3

Odchylenie standardowe zestawu danych: 1, 2, 3, 4, 5 jest równe
A) √ -- 2 B) 2 C) √ -- 3 D) 3

*Ukryj

Odchylenie standardowe zestawu danych: 2, 3, 4, 5, 6 jest równe
A) √ -- 3 B) 2 C) √ -- 2 D) 4

Odchylenie standardowe zestawu danych: 1, 3, 5, 7 jest równe
A) √ -- 3 B) 3 C) √ -- 5 D) 5

W zestawie 2◟,2,2◝,◜...,2◞,4◟,4,4,◝.◜..,4◞ m liczb m liczb jest 2m liczb (m ≥ 1 ), w tym m liczb 2 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe
A) 2 B) 1 C) √1- 2 D) √ -- 2

*Ukryj

W zestawie 1◟,1,1◝,◜...,1◞,3◟,3,3,◝.◜..,3◞ m liczb m liczb jest 2m liczb (m ≥ 1 ), w tym m liczb 1 i m liczb 3. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe
A) 1 B) 2 C) √1- 2 D) √ -- 2

W zestawie 1◟,1,1◝,◜...,1◞,4◟,4,4,◝.◜..,4◞ 2m liczb m liczb jest 3m liczb (m ≥ 1 ), w tym 2m liczb 1 i m liczb 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe
A) 2 B) 1 C) √1- 2 D) √ -- 2

Wykonano pomiary wysokości czterech krzeseł i każde dwa rezultaty były różne. Adam zapisał wyniki w metrach i odchylenie standardowe jego danych było równe σA . Bogdan zapisał te same wyniki w centymetrach i odchylenie standardowe jego danych było równe σ B . Wynika stąd, że
A) σA = 10σB B) σA = 100σB C) 10σA = σB D) 100σA = σB

*Ukryj

Wykonano pomiary wagi pięciu arbuzów i każde dwa rezultaty były różne. Agata zapisała wyniki w kilogramach i odchylenie standardowe jej danych było równe σA . Basia zapisała te same wyniki w gramach i odchylenie standardowe jej danych było równe σ B . Wynika stąd, że
A) 100 σA = σB B) 1000σA = σB C) σA = 100σB D) σA = 10 00σB