Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Promień podstawy

Wyszukiwanie zadań

Promień podstawy stożka o objętości 12π i wysokości 4 jest równy
A) 1 B) 3 C) 6 D) 9

Wycinek kołowy o kącie środkowym  ∘ 1 20 i polu 3π zwinięto w stożek. Promień podstawy tego stożka jest równy:
A) 2,5 B) 2 C) 1,6 D) 1

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm. Podstawa tego stożka jest kołem o promieniu
A) 12 cm B) 6 cm C) 3 cm D) 1 cm

Ukryj Podobne zadania

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymano połowę koła o promieniu 6. Promień podstawy tego stożka ma długość
A) 6 B) 3 2 C) 3 D) 2 3

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymano jedną czwarta koła o promieniu 6. Promień podstawy tego stożka ma długość
A) 3 2 B) 3 4 C) 3 D) 4 3

Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy
A) 15 B) 13 C) 7,5 D) 6,5

Stosunek wysokości stożka do promienia podstawy wynosi 3 : 1 . Objętość stożka jest równa 12 5π cm 3 . Zatem promień podstawy stożka ma długość
A) 25 cm B) 15 cm C) 5 cm D) √ -- 5 cm

Ukryj Podobne zadania

Stosunek wysokości stożka do promienia podstawy wynosi 6 : 1 . Objętość stożka jest równa 43 2π cm 3 . Zatem promień podstawy stożka ma długość
A) 6 cm B) 16 cm C) 36 cm D) √ -- 6 cm

Stosunek wysokości stożka do promienia podstawy wynosi 3 : 2 . Objętość stożka jest równa 25 6π cm 3 . Zatem promień podstawy stożka ma długość
A) 64 cm B) 18 cm C) 8 cm D) √ -- 8 cm

Trójkąt prostokątny równoramienny obrócono dookoła jednej z przyprostokątnych. Objętość tak otrzymanej bryły jest równa 7 2π . Średnica podstawy bryły ma długość
A) 6 B) 2√39- C) 12 D)  √3-- 4 9

Ukryj Podobne zadania

Trójkąt prostokątny równoramienny obrócono dookoła jednej z przyprostokątnych. Objętość tak otrzymanej bryły jest równa 9 π . Średnica podstawy bryły ma długość
A) 6 B) √39- C) 3 D)  √3-- 2 9

Trójkąt prostokątny równoramienny obrócono dookoła jednej z przyprostokątnych. Objętość tak otrzymanej bryły jest równa 2 43π . Średnica podstawy bryły ma długość
A) 9 B) 3√39- C) 6√39- D) 18

Kąt rozwarcia stożka ma miarę  ∘ 120 , a tworząca tego stożka ma długość 6. Promień podstawy stożka jest równy
A) 3 B) 6 C)  √ -- 3 3 D) 6√ 3-

Ukryj Podobne zadania

Kąt rozwarcia stożka ma miarę  ∘ 90 , a tworząca tego stożka ma długość 8. Promień podstawy stożka jest równy
A)  √ -- 8 2 B) 4 C)  √ -- 2 2 D) 4√ 2-

spinner