Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz wszystkie wartości parametru b , dla których równanie 2 2 x-−-(4b+3)x+3b-+3b = 0 x− 2 ma dwa rozwiązania różnych znaków.

Wyznacz wszystkie wartości parametru b , dla których równanie 2 2 x-−-(4b+3)x+3b-+3b = 0 x− 2 ma

 • jedno rozwiązanie,
 • dwa różne rozwiązania ujemne.

Wyznacz miejsca zerowe funkcji x3−x-2−-5x+5 f (x) = √x-−1- .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których suma odwrotności pierwiastków równania

--3---= -1 − --8-−-2m---- x + 3 m x 2 + 2x − 3

jest równa 5 m−-3 .

*Ukryj

Dla jakich wartości parametru m suma odwrotności pierwiastków równania

--mx-- + m--+-1 = x+ 1 m − 1 x

jest nie większa od 2m + 1 ?

Dla jakich wartości parametru m równanie -mx- m-+1 m −1 + x = x + 1 ma dwa różne pierwiastki x1,x 2 , spełniające warunek x1 + x1 < 2m + 1 1 2 .

Określ liczbę rozwiązań równania x+2- x+p = 2 w zależności od wartości parametru p .

Rozwiąż równanie 17x−6x2−12 17x−-6x2−-12 3x+1 = 1− 2x , gdzie 1 x ⁄= − 3 i 1 x ⁄= 2 .

Określ liczbę rozwiązań równania -x-- x+3 = p w zależności od wartości parametru p .

Jednym z miejsc zerowych funkcji x3+bx2−13x−10 f (x) = x+1 jest 5.

 • Znajdź współczynnik b .
 • Znajdź pozostałe miejsca zerowe funkcji f .
 • Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji.

Uzasadnij, że żadna liczba całkowita nie jest rozwiązaniem równania 2xx+−24= 2x + 1 .

Rozwiąż równanie (x−1)(x+-1)(x+-2)- (x+-2)(x−-2)(x−1)- x− 2 = x+ 1 .

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie x2+mx-+4- x2−4x+5 = 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie x2+-8x+m-- x+3 = 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x , które spełniają warunek: 2 2 4x2+x4+x+1-1= 9x-−33x0−x5+25 .

Rozwiąż równanie x2−4x x2− 4 = 1 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2x2+4x x2−9 = 2 .

Wiadomo, że liczba a jest rozwiązaniem równania 1 x + x = 5 , gdzie x ⁄= 0 . Nie wyznaczając a , oblicz wartość wyrażenia 1a3 + a3 .

Rozwiąż równanie 4+2x- x− 5 = − 5 .

*Ukryj

Rozwiąż równanie 2−3x- 1 1−2x = − 2 .

Rozwiąż równanie 1 3−x- − 3 = 2−x .

Rozwiąż równanie x+6- 2x+4- x−2 = x− 2 .

Rozwiąż równanie 2(x−3) x− 1 + 3 = 4 .

Rozwiąż równanie 3(x−2) x+ 1 + 3 = 4 .

Rozwiąż równanie 3x−3- 2x+1 + 2 = 3 .

Rozwiąż równanie (x2+-0,1x−0,02)(x3−0,008) x2−0,04 = 0 .

Rozwiąż równanie 2 x3(x+7)- 7x − 7x + 7 = x+ 1 , dla x ⁄= − 1 .

Wyznacz liczbę a > 1 , która spełnia równanie 2 -2 7 2a + a2 = 7a + a .

Rozwiąż równanie (3x−1)3 --x3--- x3 = (3x− 1)3 , gdzie x ⁄= 0 i 1 x ⁄= 3 .

Strona 1 z 2>