Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Proste i odcinki/Kąty

Wyszukiwanie zadań

Kąty α i β są kątami przyległymi. Kąt wyznaczony przez dwusieczne kątów α oraz β ma miarę
A) 90∘ B) 4 5∘ C) 60∘ D) różną, w zależności od miar kątów α i β

Dane są dwie przecinające się proste. Miary kątów utworzonych przez te proste zapisano za pomocą wyrażeń algebraicznych (zobacz rysunek).


PIC


Dokończ zdanie. Wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe.
Układem równań, w którym zapisano prawidłowe zależności między miarami kątów utworzonych przez te proste, jest układ
A) { (α+ β)+ β = 90 ∘ α+ β = 2α − β B) { (α+ β)+ β = 18 0∘ α+ β = 2α − β C) { (α + β) + β = 90∘ β = 2 α− β

D) { α + β = 90∘ β = 2α − β E) { α + β = 2α− β 180∘ − (2α − β ) = β F) { 3α + 2β = 360∘ 2α − β = 2β

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku zaznaczono niektóre z kątów utworzonych przez prostą k i dwie równoległe do siebie proste m i n . (zobacz rysunek).


PIC


Dokończ zdanie. Wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe.
Układem równań, w którym zapisano prawidłowe zależności między miarami kątów utworzonych przez te proste, jest układ
A) { (α+ β)+ β = 90 ∘ α+ β = 2α − β B) { (α+ β)+ β = 18 0∘ 2α− β = α + β C) { (α + β) + β = 90∘ β = 2 α− β

D) { α+ β = 2α − β 180∘ − β = (2α − β) E) { α+ β = 90∘ β = 2α − β F) { 3α + 2 β = 360 ∘ 2α − β = 2β

Jeżeli kąt ostry α jest o  ∘ 50 mniejszy od kąta przyległego do niego, to
A) α = 65∘ B) α = 130∘ C) α = 1 15∘ D) α = 100∘

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli kąt ostry α jest o  ∘ 70 mniejszy od kąta przyległego do niego, to
A) α = 65∘ B) α = 125∘ C) α = 1 15∘ D) α = 55∘

Jeżeli kąt ostry α jest o  ∘ 40 mniejszy od kąta przyległego do niego, to
A) α = 65∘ B) α = 70∘ C) α = 1 10∘ D) α = 80∘

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Miara kąta ostrego przecięcia prostych przedstawionych na rysunku wynosi


PIC


A) 1 5∘ B) 20∘ C) 25 ∘ D) 30∘

Ukryj Podobne zadania

Miara kąta ostrego przecięcia prostych przedstawionych na rysunku wynosi


PIC


A) 3 0∘ B) 25∘ C) 20 ∘ D) 15∘

Miara kąta ostrego przecięcia prostych przedstawionych na rysunku wynosi


PIC


A) 2 2,5∘ B) 27,5∘ C) 32,5 ∘ D) 37,5 ∘

spinner