Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Wyszukiwanie zadań

Ewa z sześciennych klocków o krawędzi długości 3 cm skleiła kilka brył o kształcie pokazanym na rysunku.


PIC


Z czterech takich brył Ewa skleiła graniastosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość tego graniastosłupa jest równa A/B.
A) 12 cm B) 15 cm
Pole powierzchni bocznej utworzonego graniastosłupa jest równe C/D.
C) 360 cm 2 D) 4 32 cm 2

Siatka narysowanego graniastosłupa prostego składa się


PIC


A) z 2 trójkątów i 2 prostokątów B) z 2 trójkątów i 3 prostokątów
C) z 3 trójkątów i 2 prostokątów D) z 3 trójkątów i 3 prostokątów

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego trójkątnego oraz zaznaczono na niej środki niektórych z jego krawędzi.


PIC


Po złożeniu graniastosłupa z tej siatki punkt L pokryje się z punktem
A) K B) O C) N D) M

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A)  √ -- 9 6 B)  √ -- 18 2 C) 18 √ 6- D) 36 √ 2-

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A) 9 2 B) 9 C)  √ -- 9 3 D)  √ -- 6 3

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A) 48 B) 96 C) 32 D) 64

Który z poniższych rysunków nie może być siatką graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?


PIC


spinner