Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Graniastosłup

Wyszukiwanie zadań

Ewa z sześciennych klocków o krawędzi długości 3 cm skleiła kilka brył o kształcie pokazanym na rysunku.


PIC


Z czterech takich brył Ewa skleiła graniastosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość tego graniastosłupa jest równa A/B.
A) 12 cm B) 15 cm
Pole powierzchni bocznej utworzonego graniastosłupa jest równe C/D.
C) 360 cm 2 D) 4 32 cm 2

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego oraz podano długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole największej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe 35.PF
Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe 12. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego oraz podano długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole największej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe 96.PF
Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe 30. PF

Siatka narysowanego graniastosłupa prostego składa się


PIC


A) z 2 trójkątów i 2 prostokątów B) z 2 trójkątów i 3 prostokątów
C) z 3 trójkątów i 2 prostokątów D) z 3 trójkątów i 3 prostokątów

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego trójkątnego oraz zaznaczono na niej środki niektórych z jego krawędzi.


PIC


Po złożeniu graniastosłupa z tej siatki punkt L pokryje się z punktem
A) K B) O C) N D) M

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A)  √ -- 9 6 B)  √ -- 18 2 C) 18 √ 6- D) 36 √ 2-

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A) 9 2 B) 9 C)  √ -- 9 3 D)  √ -- 6 3

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.


PIC


Objętość tego graniastosłupa jest równa
A) 48 B) 96 C) 32 D) 64

Który z poniższych rysunków nie może być siatką graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?


PIC


Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trapez. Na rysunku podano też długości niektórych jego krawędzi.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole jednej ze ścian bocznych graniastosłupa jest dwa razy większe od pola jego podstawy. PF
Objętość tego graniastosłupa jest równa 288. PF
spinner