Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B jeżeli A = (− 2,− 10) i B = (1,− 1) .

*Ukryj

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B jeżeli A = (1,4) i B = (− 3,− 2) .

Zapisz równanie ogólne i kierunkowe prostej AB , jeśli A = (− 1 ,− 1 ),B = (2,11 ) .

*Ukryj

Zapisz równanie ogólne i kierunkowe prostej AB , jeśli A = (−4 ,−7 ),B = (6,8) .

Zapisz równanie ogólne i kierunkowe prostej AB , jeśli A = (1,0),B = (4 ,− 2 ) .

W układzie współrzędnych są dane punkty A = (− 43,− 12), B = (50,1 9) . Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

*Ukryj

Dane są punkty A = (10,20) i B = (15,45) . Wyznacz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z osią Ox .

W układzie współrzędnych są dane punkty A = (− 52,− 12), B = (53,9 ) . Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

Dane są punkty A = (15,35) i B = (20,60) . Wyznacz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z osią Oy .