Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Prosta przez dwa punkty

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych są dane punkty A = (− 43,− 12), B = (50,1 9) . Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych są dane punkty A = (− 52,− 12), B = (53,9 ) . Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

Dane są punkty A = (10,20) i B = (15,45) . Wyznacz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z osią Ox .

Dane są punkty A = (15,35) i B = (20,60) . Wyznacz współrzędne punktu przecięcia prostej AB z osią Oy .

spinner