Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ze zbioru liczb 3, 4, 1, 5, 1, 3, 1 usunięto jedną liczbę w ten sposób, że mediana tego zbioru liczb nie uległa zmianie. Usunięta liczba to
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0,0) , a jeden z jego boków leży na osi x (rysunek).


PIC


Współrzędne wierzchołka K tego sześciokąta są równe
A) ( ) 3,√ 3- B) ( ) √ 3,3 C) ( √ --√ -) 3,--3 2 D) ( √-) 3,-3- 2

*Ukryj

W układzie współrzędnych narysowano kwadrat o przekątnej długości 4 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0,0) , a jedna z jego przekątnych jest równoległa do osi Ox .


PIC


Długość boku kwadratu jest równa
A) 2 B) √ - --2 2 C)  -- √ 2 D)  √ -- 2 2

W układzie współrzędnych narysowano trójkąt równoboczny tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (1,0) , jeden z wierzchołków jest na osi Oy , a jeden z jego boków jest równoległy do osi Ox (zobacz rysunek).


PIC


Współrzędne środka K boku trójkąta są równe
A) ( √ -) 4,--3 3 2 B) ( √ -) 3,--3 2 2 C) ( 3, 2) 2 3 D) ( ) 4, 2 3 3

Na rysunku przedstawiono sposób w jaki ustawia się krzesła w pewnej restauracji w zależności od liczby połączonych stołów.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W układzie z 14 połączonymi stołami jest 30 krzeseł. PF
Jeżeli podwajamy liczbę stołów w układzie, to liczba krzeseł też rośnie dwukrotnie. PF
<<<<Strona 80 z 80