Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż nierówność, której lewa strona jest sumą szeregu geometrycznego (wszystkie składniki szeregu są różne od zera)

 ( ) 2 ( ) 3 x2 −-4- x2-−-4- x2 −-4- 5 + 5 + 5 + ⋅⋅⋅ ≥ x+ 2.

Rozwiąż nierówność

 ( ) 2 ( )n --2x---+ --2x--- + ⋅⋅⋅+ -2x---- + ⋅⋅⋅ ≤ 0. x2 − 3 x2 − 3 x2 − 3

Rozwiąż nierówność

 ( ) 2 ( )3 --x---+ --x--- + --x--- + ⋅⋅⋅ < 2. x − 1 x − 1 x − 1

Rozwiąż nierówność  2 3 3+-√3- 1 + tg x+ tg x + tg x + ...≤ 2 w zbiorze ⟨0;2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność 3x + (3x + 1)+ ⋅⋅⋅+ (3x + 9 9) < 2010 , gdzie lewa strona jest sumą kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Rozwiąż nierówność  − sin 3x − sin 3x − sin 3x 2 + 4 + 8 + ⋅⋅ ⋅ ≤ 1 , gdzie x ∈ ⟨0;2π ⟩ .

Rozwiąż nierówność

 8 16 2x+ 4+ --+ ⋅⋅⋅ ≤ − ---. x 3
*Ukryj

Rozwiąż nierówność, której lewa strona jest sumą szeregu geometrycznego

 1 2 4 4 --2 + -3-+ --4 + ⋅ ⋅⋅ ≤--. x x x 21