Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z opisu

Wyszukiwanie zadań

Uczniowie napisali pracę kontrolną. 30% uczniów otrzymało piątkę, 40% otrzymało czwórkę, 8 uczniów otrzymało trójkę, a pozostali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen wynosiła 3,9. Ilu uczniów otrzymało piątkę?

Ukryj Podobne zadania

Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych: − 2; 0; 1 ; 4; 7; 1 4 .

Ukryj Podobne zadania

Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych: − 3; − 2; 0; 1; 5; 11 .

Dany jest skończony ciąg arytmetyczny o 2018 wyrazach. Wykaż, że średnia arytmetyczna i mediana wszystkich wyrazów tego ciągu są równe.

Odchylenie standardowe liczb: a,b,c,d jest równe 0,1. Oblicz odchylenie standardowe danych: a+ 1,b+ 1,c+ 1 ,d+ 1 .

Uczeń otrzymał pięć ocen: 5 ,3,6,x,3 . Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.

Ukryj Podobne zadania

Uczeń otrzymał pięć ocen: 4 ,5,4,x,5 . Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4,4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.

Średnia wieku 15 mieszkańców pewnego bloku wynosi 33 lata. Gdy do wolnego mieszkania wprowadził się nowy mieszkaniec, średnia zwiększyła się o 1 rok. Ile lat ma nowy mieszkaniec?

Ukryj Podobne zadania

W sklepie budowlanym zakupiono 21 przedmiotów, przy czym średnia cena zakupu tych przedmiotów była równa 53 zł. Gdyby dodatkowo dokupiono miarkę, to średnia cena zakupionych przedmiotów zmalałaby do 51 zł. Jaka jest cena miarki?

W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic:
– w I donicy – 133 nasiona
– w II donicy – 140 nasion
– w III donicy – 119 nasion
– w IV donicy – 147 nasion
– w V donicy – 161 nasion.
Odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe σ = 1 4 . Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej.

Ukryj Podobne zadania

Przeprowadzono badanie dziennej liczby pokonywanych kilometrów przez kierowców pięciu taksówek. Na koniec dnia otrzymano następujące wyniki:
– I kierowca – 169 kilometrów
– II kierowca – 190 kilometrów
– III kierowca – 183 kilometrów
– IV kierowca – 197 kilometrów
– V kierowca – 211 kilometrów.
Odchylenie standardowe liczby przejechanych kilometrów jest równe σ = 14 . Podaj numery kierowców, dla których liczba przejechanych kilometrów mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej.

Mediana trzech liczb jest równa 4, a ich średnia arytmetyczna jest równa 5. Oblicz sumę największej i najmniejszej z tych liczb.

W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w pięciu donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic:
– w I donicy – 113 nasiona
– w II donicy – 141 nasion
– w III donicy – 99 nasion
– w IV donicy – 127 nasion
– w V donicy – 120 nasion.
Oblicz odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion.

Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 20. Jeśli jedną z nich zwiększymy dwukrotnie, a drugą zmniejszymy o 50%, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 2. Wyznacz te liczby.

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 16. Jeśli jedną z nich zmniejszymy dwukrotnie, a drugą zwiększymy o 50%, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 2. Wyznacz te liczby.

Średnia arytmetyczna liczb a,b,c jest równa 15. Oblicz średnią arytmetyczną liczb a+ 7 ,b+ 3 ,c+ 8 .

Oblicz medianę następujących danych: 13,2; 15; 12,225; 14; 16,8; 42,7; 22,1; 31,4; 20,6; 18,4.

Wszystkie liczby trzycyfrowe uporządkowano malejąco. Mediana otrzymanego w ten sposób zestawu danych jest równa
A) 549,5 B) 550 C) 501 D) 599,5

Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.

Ukryj Podobne zadania

Średnia wieku w pewnej grupie uczniów jest równa 14 lat. Średnia wieku tych uczniów i ich opiekuna jest równa 16 lat. Opiekun ma 40 lat. Oblicz, ilu uczniów jest w tej grupie.

spinner