Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Uczniowie napisali pracę kontrolną. 30% uczniów otrzymało piątkę, 40% otrzymało czwórkę, 8 uczniów otrzymało trójkę, a pozostali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen wynosiła 3,9. Ilu uczniów otrzymało piątkę?

Średnia arytmetyczna liczb: 3,1,1,0,x,0 jest równa 2. Oblicz x .

*Ukryj

Średnia arytmetyczna liczb − 2,2,4,6,8 ,x jest równa 5. Wyznacz liczbę x .

Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych: − 2; 0; 1 ; 4; 7; 1 4 .

*Ukryj

Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych: − 3; − 2; 0; 1; 5; 11 .

Dany jest skończony ciąg arytmetyczny o 2018 wyrazach. Wykaż, że średnia arytmetyczna i mediana wszystkich wyrazów tego ciągu są równe.

Odchylenie standardowe liczb: a,b,c,d jest równe 0,1. Oblicz odchylenie standardowe danych: a+ 1,b+ 1,c+ 1 ,d+ 1 .

Uczeń otrzymał pięć ocen: 5 ,3,6,x,3 . Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.

*Ukryj

Uczeń otrzymał pięć ocen: 4 ,5,4,x,5 . Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4,4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.

Średnia wieku 15 mieszkańców pewnego bloku wynosi 33 lata. Gdy do wolnego mieszkania wprowadził się nowy mieszkaniec, średnia zwiększyła się o 1 rok. Ile lat ma nowy mieszkaniec?

*Ukryj

W sklepie budowlanym zakupiono 21 przedmiotów, przy czym średnia cena zakupu tych przedmiotów była równa 53 zł. Gdyby dodatkowo dokupiono miarkę, to średnia cena zakupionych przedmiotów zmalałaby do 51 zł. Jaka jest cena miarki?

Oblicz medianę danych: 0, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 1.

Kwadrat odchylenia standardowego danych: 3,x jest równy 1. Oblicz x .

Mediana trzech liczb jest równa 4, a ich średnia arytmetyczna jest równa 5. Oblicz sumę największej i najmniejszej z tych liczb.

Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 20. Jeśli jedną z nich zwiększymy dwukrotnie, a drugą zmniejszymy o 50%, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 2. Wyznacz te liczby.

*Ukryj

Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 16. Jeśli jedną z nich zmniejszymy dwukrotnie, a drugą zwiększymy o 50%, to średnia arytmetyczna zwiększy się o 2. Wyznacz te liczby.

Średnia arytmetyczna liczb a,b,c jest równa 15. Oblicz średnią arytmetyczną liczb a+ 7 ,b+ 3 ,c+ 8 .

Oblicz medianę następujących danych: 13,2; 15; 12,225; 14; 16,8; 42,7; 22,1; 31,4; 20,6; 18,4.

Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.

*Ukryj

Średnia wieku w pewnej grupie uczniów jest równa 14 lat. Średnia wieku tych uczniów i ich opiekuna jest równa 16 lat. Opiekun ma 40 lat. Oblicz, ilu uczniów jest w tej grupie.