Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dziedziną funkcji y = f(x ) jest przedział ⟨− 2,4⟩ . Zatem dziedziną funkcji y = f(x + 3) jest zbiór
A) ⟨− 5,7⟩ B) ⟨1,7 ⟩ C) ⟨− 5,1⟩ D) ⟨− 2,4⟩

*Ukryj

Dziedziną funkcji y = f(x ) jest przedział ⟨− 4,6) . Zatem dziedziną funkcji y = f(x − 3) jest zbiór
A) ⟨− 7,3) B) ⟨− 7,9) C) ⟨− 1,9) D) ⟨− 4,6)

Dziedziną funkcji y = f(x ) jest przedział (− 5,8) . Zatem dziedziną funkcji y = f(x − 5) + 1 jest przedział
A) (0,13) B) (− 1 0,3) C) (− 4,9) D) (− 6,7)

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {4,7,10} przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 3. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {0,1 ,2} B) {1} C) {1 ,2} D) {3}

*Ukryj

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {5,10,22 } przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 4. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {0,1 ,2,3} B) {1} C) {1 ,2} D) { 3}

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {4,13,17 } przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {2,3 ,4} B) {1} C) {1 ,2} D) {4}

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin43 cos 47 + cos43 sin47 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ cos4 3 cos 47 − sin43 sin47 jest równa
A) − 1 B) 0 C) 1 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin32 cos 58 + cos32 sin58 jest równa
A) − 1 B) 1 C) 0 D) 2

Wartość wyrażenia ∘ ∘ ∘ ∘ sin46 cos 44 + cos46 sin44 jest równa
A) 1 B) 0 C) − 1 D) 2

Funkcja f jest określona wzorem 2x2+4 f(x ) = x2− 3 dla każdej liczby rzeczywistej √ -- x ⁄= ± 3 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 5 jest równa
A) √ -- − 10 5 B) √ -- − 5 5 C) √ -- 20 5 D) √ -- 5

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem 3x2+2 f(x ) = x2− 2 dla każdej liczby rzeczywistej √ -- x ⁄= ± 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 6 jest równa
A) √ -- − 16 6 B) √ -- − 4 6 C) √ -- − 6 D) √ -- 6

Wartość wyrażenia ∘ ∘ cos1 20 ⋅ tg 120 wynosi
A) √ - − --3 2 B) 1 C) 1 2 D) √-3 2

Wielomian W określony wzorem 2019 2000 W (x) = x − 3x + 2x + 6
A) jest podzielny przez (x − 1) i z dzielenia przez (x+ 1) daje resztę równą 6.
B) jest podzielny przez (x+ 1) i z dzielenia przez (x − 1 ) daje resztę równą 6.
C) jest podzielny przez (x − 1) i jest podzielny przez (x + 1) .
D) nie jest podzielny ani przez (x− 1) , ani przez (x + 1) .

*Ukryj

Wielomian W określony wzorem 2021 2020 W (x) = x + 3x + 2x − 6
A) jest podzielny przez (x − 1) i z dzielenia przez (x+ 1) daje resztę równą − 6 .
B) jest podzielny przez (x+ 1) i z dzielenia przez (x − 1 ) daje resztę równą − 6 .
C) jest podzielny przez (x − 1) i jest podzielny przez (x + 1) .
D) nie jest podzielny ani przez (x− 1) , ani przez (x + 1) .

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 2x − 7x − x+ 1 przez dwumian 3x + 1 jest równa
A) 1237 B) 5527- C) − 527 D) 17 27

Wielomian 5 3 2 W (x) = 3x + px − (p − 1)x + 5x − 9 jest podzielny przez dwumian x2 − 1 dla p równego
A) 6 B) − 16 C) 4 D) − 8

Wartość wyrażenia ( ∘ ) −2 cossin15600∘-− sin 90∘ jest równa
A) 1 − 4 B) − 1 C) 1 D) 14

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 3 oraz − 2 . Zatem funkcja g(x ) = 4f(x + 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 5 oraz 0
B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 4
C) ma dwa miejsca zerowe 4 oraz − 6
D) nie ma miejsc zerowych

*Ukryj

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 3 oraz − 2 . Zatem funkcja g(x ) = 3f(x − 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 5 oraz 0
B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 4
C) ma dwa miejsca zerowe 4 oraz − 6
D) nie ma miejsc zerowych

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 liczbę liczb pierwszych mniejszych od n . Liczba f(31 )− f (12) jest równa
A) 5 B) 6 C) 4 D) 10

Liczba ∘ ∘ ∘ ∘ | tg 52 − 2 cos50 |⋅|2cos 50 + tg52 | jest równa
A) 4 cos250∘ − tg2 52∘ B) tg2 52∘ + 4co s250∘
C) tg2 52∘ − 4co s250∘ D) − 4 cos25 0∘ − tg 252∘

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,5 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 1 B) 0,5 C) 0,25 D) 0,75

*Ukryj

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,3 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,18 B) 0,91 C) 0,82 D) 0,75

Wiadomo, że α jest kątem ostrym i sinα cos α = 0,4 . Wynika stąd, że wartość wyrażenia cos4α + sin4 α jest równa
A) 0,68 B) 0,84 C) 0,32 D) 0,16

Poniżej zamieszczono fragment tabeli wartości funkcji liniowej

x 124
f(x) 41

W pustym miejscu w tabeli powinna znajdować się liczba:
A) − 5 B) 5 C) − 2 D) 2

Funkcja 2 f(x) = x − ax + 1 przyjmuje wartości mniejsze niż − 3 dla
A) a = 4 B) a = − 5 C) a = − 4 D) a = 2

Jeżeli ∘ ∘ 0 < α < 90 oraz 2 tg α = 8 sin α(1 − sin α) , to
A) cosα = 14 B) co sα = 1 C) √- co sα = -2- 2 D) cos α = 1 2

*Ukryj

Jeżeli ∘ ∘ 90 < α < 18 0 oraz 2 tgα = 27sin α(sin α − 1) , to
A) cosα = − 13 B) co sα = 1 C) √- co sα = − -3- 3 D) cos α = 1 3

Granica x+-2 lxi→m1x− 1
A) jest równa + ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

*Ukryj

Granica x+-4 lxi→m2x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x−2- xl→im−1 x+1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) jest równa + ∞ D) nie istnieje

Granica x+-4 lxi→m2x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x−3- xl→im−2 x+2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica x−1- xl→im−2 x+2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x+-2 lxi→m3x− 3
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x+-1 lxi→m2x− 2
A) jest równa − ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 1 tgα = 2 . Zatem
A) sin α = 12 i cos α = 1 B) sin α = 1√-- 5 i -2- cosα = √5
C) sin α = 1 4 i cosα = 1 2 D) sinα = -1√-- 2 2 i cosα = √12-

*Ukryj

Kąt α jest kątem ostrym takim, że 2 tgα = 3 . Zatem
A) sin α = -1 13 i cosα = 1 2 B) √-- sin α = -13- 2 i √13 cosα = -3--
C) √ -- sin α = 3--13 4 i √ -- cos α = --13 2 D) -2-- sin α = √13 i -3-- co sα = √13

Ile wynosi tg α jeśli cosα−sin-α sinα = 2 ?
A) 13 B) 3 C) 12 D) 2

Funkcja f(x) = (6 − 2m )x + 5 jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,3) B) m ∈ (−∞ ,− 3) C) m ∈ (3,+ ∞ ) D) m ∈ (− 3,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja f(x) = (k + 2)x − 3 jest malejąca jeśli
A) k ≤ − 2 B) k > 2 C) k ≥ − 2 D) k < − 2

Funkcja f(x) = (3 − m )x + 12 jest malejąca, gdy
A) m > − 12 B) m < 3 C) m > 3 D) m < 12

Funkcja f(x) = (m − 2)x − 11 jest rosnąca, gdy
A) m > 2 B) m > 0 C) m < 13 D) m < 11

Funkcja y = (6 + 3m )x − 7 jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,2) B) m ∈ (−∞ ,− 2) C) m ∈ (2,+ ∞ ) D) m ∈ (− 2,+ ∞ )

Funkcja y = − 2 + (2m + 14)x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,7) B) m ∈ (−∞ ,− 7) C) m ∈ (7,+ ∞ ) D) m ∈ (− 7,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x) = − (m + 1)x + m − 1 jest rosnąca dla
A) m > − 1 B) m < −1 C) m > 1 D) m < 1

Strona 1 z 21>>>>