Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Poniżej zamieszczono fragment tabeli wartości funkcji liniowej

x 124
f(x) 41

W pustym miejscu w tabeli powinna znajdować się liczba:
A) − 5 B) 5 C) − 2 D) 2

Funkcja f(x) = (6 − 2m )x + 5 jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,3) B) m ∈ (−∞ ,− 3) C) m ∈ (3,+ ∞ ) D) m ∈ (− 3,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja f(x) = (k + 2)x − 3 jest malejąca jeśli
A) k ≤ − 2 B) k > 2 C) k ≥ − 2 D) k < − 2

Funkcja f(x) = (3 − m )x + 12 jest malejąca, gdy
A) m > − 12 B) m < 3 C) m > 3 D) m < 12

Funkcja f(x) = (m − 2)x − 11 jest rosnąca, gdy
A) m > 2 B) m > 0 C) m < 13 D) m < 11

Funkcja y = (6 + 3m )x − 7 jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,2) B) m ∈ (−∞ ,− 2) C) m ∈ (2,+ ∞ ) D) m ∈ (− 2,+ ∞ )

Funkcja y = − 2 + (2m + 14)x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) m ∈ (− ∞ ,7) B) m ∈ (−∞ ,− 7) C) m ∈ (7,+ ∞ ) D) m ∈ (− 7,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x) = − (m + 1)x + m − 1 jest rosnąca dla
A) m > − 1 B) m < −1 C) m > 1 D) m < 1

Dana jest funkcja √ -- f (x) = (1 − 3m )x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A) √ - m < -33 B) √ -- m < 3 C) √-3 m > 3 D) √ -- m > 3

*Ukryj

Dana jest funkcja √ -- f (x) = ( 3m − 1)x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A) √ - m < -33 B) √ -- m < 3 C) √-3 m > 3 D) √ -- m > 3

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem √ -- f (x) = (m 5− 1)x + 3 . Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) √1- m > 5 B) √ -- m > 1 − 5 C) √ -- m < 5 − 1 D) m < √1- 5

Dana jest funkcja √ -- f (x) = (1 + 2m )x + 2 . Funkcja ta jest malejąca dla
A) √ -- m < − 2 B) √- m < − 22- C) √-2 m > − 2 D) √ -- m > − 2

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax + 6 , gdzie a > 0 . Wówczas spełniony jest warunek
A) f(1 ) > 1 B) f(2 ) = 2 C) f(3) < 3 D) f (4 ) = 4

*Ukryj

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax + a , gdzie a > 0 . Wówczas spełniony jest warunek
A) f(1 ) < 0 B) f(2 ) = 0 C) f(− 2) > 0 D) f(− 1) = 0

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax − 4 , gdzie a < 0 . Wówczas spełniony jest warunek
A) f(1 ) > 1 B) f(2 ) = 2 C) f(3) < 3 D) f (4 ) = 4

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x) = − 2x − 6 . Wartości ujemne przyjmuje dla:
A) x > 3 B) x > − 3 C) x < − 1 3 D) x < − 3

*Ukryj

Funkcja liniowa 3 f(x) = − 2x + 6 przyjmuje wartości ujemne dla:
A) x > 4 B) x > − 4 C) x > − 9 D) x < 4

Funkcja liniowa określona wzorem f (x) = 6 − 3x przyjmuje wartości ujemne dla:
A) x ∈ (− ∞ ,0) B) x ∈ (0 ,+∞ ) C) x ∈ (− ∞ ,2) D) x ∈ (2,+ ∞ )

Funkcja 2 f(x) = 3x + 5 przyjmuje wartości dodatnie w przedziale:
A) ( ) − 712,+ ∞ B) (− ∞ ,+∞ ) C) ( ) − ∞ ,− 712 D) (5,+ ∞ )

Jeżeli f (x) = − 2x − 3 i g(x ) = f(x − 2) + 1 , to funkcja g(x ) jest równa
A) − 2x + 2 B) 2x + 2 C) − 2x − 2 D) 2x− 2

*Ukryj

Jeżeli f (x) = x + 1 i g(x ) = f(x − 1) + 2 , to funkcja g(x ) jest równa
A) − x + 2 B) − x − 2 C) x + 2 D) x− 2

Jeżeli f (x) = x + 2 i g(x ) = f(x + 3) − 2 , to funkcja g(x ) jest równa
A) g(x ) = −x + 3 B) g(x) = x− 3 C) g(x ) = −x − 3 D) g (x) = x + 3

Funkcją malejącą jest funkcja
A) y = 2x − 11 B) y = 1 1− 2x C) y = − 11 D) y = 0 ,1x

*Ukryj

Funkcją rosnącą jest funkcja
A) y = 9 B) y = 11 − 2x C) y = x9 D) y = − 0,1x

Funkcją malejącą jest funkcja
A) y = 5− x B) y = − 7 C) y = 0 ,5x − 11 D) y = x2

Funkcja liniowa f(x ) = (|a − 1| − 3)x jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) a ∈ (− 4,2) B) a ∈ (− ∞ ,4) C) a ∈ (− 2,4) D) a ∈ (−∞ ,− 2) ∪ (4,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja liniowa f(x ) = (|a + 1| − 3)x jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) a ∈ (− 4,2) B) a ∈ (− ∞ ,4) C) a ∈ (− 2,4) D) a ∈ (−∞ ,− 2) ∪ (2,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x ) = (|a − 1| − 3)x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy
A) a ∈ (− 4,2) B) a ∈ (− ∞ ,4) C) a ∈ (− 2,4) D) a ∈ (−∞ ,− 2) ∪ (4,+ ∞ )

Funkcja liniowa f(x) = ax+ x − 2 jest malejąca. Wynika stąd, że
A) a > 1 B) a < 0 C) a < −1 D) a > − 1

Funkcja liniowa 2 f(x) = (m − 1)x + 2 jest rosnąca wtedy, gdy
A) m ∈ (0,+ ∞ ) B) m ∈ (−∞ ,− 1 )∪ (1,+ ∞ ) C) m ∈ (−1 ,1) D) m ∈ {− 1,1}

*Ukryj

Funkcja liniowa 2 f(x) = (9− k )x+ 4 jest rosnąca wtedy, gdy
A) k ∈ (3,+ ∞ ) B) k ∈ (− 3,3) C) k ∈ (− ∞ ,3) D) k ∈ { − 3,3}

Funkcja liniowa 2 f(x) = (m − 1)x + 2 jest malejąca wtedy, gdy
A) m ∈ (0,+ ∞ ) B) m ∈ (−∞ ,− 1 )∪ (1,+ ∞ ) C) m ∈ (−1 ,1) D) m ∈ {− 1,1}

Funkcja liniowa 2 f(x) = (k − 1 )x− 5 jest malejąca dla
A) k ∈ ⟨− 1,1⟩ B) k ∈ R ∖ {− 1,1} C) k ∈ R ∖ ⟨− 1,1⟩ D) k ∈ (− 1,1)

Funkcja liniowa 2 f(x) = (m − 4)x + 2 jest malejąca, gdy
A) m ∈ {− 2,2} B) m ∈ (− 2,2) C) m ∈ (− ∞ ,− 2) D) m ∈ (2,+ ∞ )

Funkcja f(x) = − (2m − 3)x + m − 5 przyjmuje wartość − 2 dla argumentu równego − 1 .
A) m = − 25 B) m = 2 C) m = 0 D) m = 2 3

Dla pewnego argumentu funkcje f(x) = 3x+ 1 i g(x) = x− 5 przyjmują taką samą wartość. Jaka to wartość?
A) − 11 B) − 3 C) 3 D) − 8

Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem √ -- f (x) = m 3(x − 1) + 3x . Ta funkcja jest malejąca dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) √3- m > − 3 B) √ -- m < − 3 C) √ -- m > 3 − 1 D) √- m < − -3- 3

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa 2 4 f(x ) = −x + m + m x + 2 jest malejąca.
A) m = − 2 B) m = −1 C) m = 1 2 D) m = 2

*Ukryj

Wskaż m , dla którego funkcja liniowa 2 4 f(x ) = −x + m + m x − 2 jest rosnąca.
A) m = − 12 B) m = − 1 C) m = 1 2 D) m = 2

Argument funkcji f(x) = 2x+ 9 wzrasta o 5. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 4 B) 24 C) 10 D) 14

*Ukryj

Jeżeli argument funkcji f (x) = 4x − 1 wzrośnie o 5, to wartość funkcji wzrośnie o
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Argument funkcji f(x) = 3x+ 7 wzrasta o 2. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 4 B) 6 C) 10 D) 5

Argument funkcji f(x) = 2x+ 9 wzrasta o 7. Wówczas wartość funkcji wzrasta o
A) 7 B) 23 C) 9 D) 14

Funkcje liniowe f i g są określone wzorami f(x) = − 6x + 5 i g (x ) = − 4x + 3k − 1 . Wykresy funkcji f i g przecinają prostą y = − 1 w tym samym punkcie. Stąd wynika, że
A) k = 4 3 B) k = 2 C) 1 k = − 3 D) k = 3

Funkcja f(x) = ax + b dla ujemnych argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla dodatnich argumentów wartości dodatnie. Wynika stąd, że:
A) a > 0 B) a = 0 C) a = 0 i b > 0 D) a < 0

*Ukryj

Funkcja f(x) = ax + b dla dodatnich argumentów przyjmuje wartości ujemne, a dla ujemnych argumentów wartości dodatnie. Wynika stąd, że:
A) a > 0 B) a = 0 C) a = 0 i b > 0 D) a < 0

Funkcja liniowa f(x) = (a− 1)x+ 3 osiąga wartość najmniejszą równą 3. Wtedy
A) a = − 1 B) a = 0 C) a = 1 D) a = 3

Funkcja f jest określona wzorem f(x ) = 3x − 4 dla każdej liczby z przedziału ⟨− 2,2⟩ . Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
A) ⟨− 10,2⟩ B) (− 10,2⟩ C) ⟨2,10⟩ D) (2,10⟩

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem f(x ) = 3− 4x dla każdej liczby z przedziału ⟨− 2,2⟩ . Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
A) ⟨− 11,5⟩ B) (− 11,5⟩ C) ⟨− 5,11⟩ D) (− 5,11⟩

Funkcja liniowa f(x) = ax+ b jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że
A) a > 0 i b > 0 B) a < 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a > 0 i b < 0

*Ukryj

Funkcja liniowa f(x) = ax+ b jest malejąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Stąd wynika, że
A) a > 0 i b > 0 B) a < 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a > 0 i b < 0

Strona 1 z 2>