Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych, większych 43080, utworzonych wyłącznie z cyfr 1, 2, 3, 4 przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?
A) 48 B) 15 C) 128 D) 192

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych, większych 53079, utworzonych wyłącznie z cyfr 2, 3, 4, 5 przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?
A) 48 B) 15 C) 128 D) 192

Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 tworzymy sześciocyfrowe liczby o niepowtarzających się cyfrach w taki sposób, że cyfry parzyste zapisane są obok siebie. Powstało w ten sposób
A) 36 liczb B) 132 liczby C) 144 liczby D) 720 liczb

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 70?
A) 60 B) 36 C) 12 D) 125

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych większych od 27 , które mają dwie różne cyfry?
A) 63 B) 72 C) 65 D) 18

*Ukryj

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 6 3 , które mają dwie różne cyfry?
A) 45 B) 48 C) 63 D) 58

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3?
A) 12 B) 24 C) 29 D) 30

*Ukryj

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 4?
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24

Liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 jest
A) 60 B) 45 C) 30 D) 15

Ile jest nieujemnych liczb całkowitych mniejszych niż  8 10 , które są zapisane wyłącznie przy użyciu cyfr 0, 1 i 2?
A) 19683 B) 59049 C) 6561 D) 512

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

*Ukryj

Liczb dwucyfrowych większych od 50 o nieparzystych cyfrach jest
A) 12 B) 25 C) 49 D) 15

Wszystkich liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach jest
A) 90 B) 81 C) 82 D) 80

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są nieparzyste?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 25

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których iloczyn cyfr jest równy 0?
A) 59049 B) 30951 C) 3439 D) 6561

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

*Ukryj

Ze zbioru {0,1,2,5,7} losujemy jedną liczbę, zapisujemy ją, a następnie bez zwracania losujemy i zapisujemy drugą. Ile w ten sposób otrzymamy liczb dwucyfrowych?
A) 20 B) 16 C) 12 D) 10

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są większe od 4 jest
A) 16 B) 20 C) 25 D) 30

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3?
A) 3000 B) 3333 C) 2999 D) 2998

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych podzielnych przez 5?
A) 2000 B) 1800 C) 1000 D) 900

Ile jest wszystkich pięciocyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 29?
A) 3103 B) 3105 C) 3104 D) 3106

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2019 i podzielnych przez 4?
A) 256 B) 257 C) 255 D) 128

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 7?
A) 1285 B) 1428 C) 1284 D) 1286

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?
A) 402 B) 403 C) 203 D) 204

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?
A) 90 B) 100 C) 180 D) 200

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2020 i podzielnych przez 4?
A) 506 B) 505 C) 256 D) 255

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 } wybieramy kolejno cztery liczby bez zwracania i układamy je w kolejności losowania w liczbę czterocyfrową. Liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 otrzymamy:
A) 216 B) 120 C) 1 ⋅2 ⋅3⋅4 D) 7 ⋅6⋅ 5⋅4

*Ukryj

Liczb naturalnych sześciocyfrowych podzielnych przez 5, których cyfra setek należy do zbioru {3,4,7,9 } i wszystkie cyfry są różne jest
A) 8 ⋅7⋅ 6⋅4 ⋅5 ⋅2 B) 8⋅ 7⋅6 ⋅4 ⋅5⋅ 1+ 7⋅7 ⋅6 ⋅4⋅ 5⋅1
C) 9 ⋅10 ⋅10 ⋅4⋅ 10⋅2 D) 8 ⋅8 ⋅7⋅4 ⋅6 ⋅1 + 9 ⋅8⋅7 ⋅4 ⋅6 ⋅1

Liczb naturalnych trzycyfrowych, w zapisie których każda cyfra występuje co najwyżej raz oraz suma cyfry setek i cyfry jedności jest równa 4, jest
A) mniej niż 24 B) dokładnie 24 C) dokładnie 32 D) więcej niż 32

Liczby 1,2,3,4,5,6 ustawiamy losowo w ciąg. Wszystkich możliwych ustawień takich, że liczby 1 i 6 sąsiadują ze sobą (w dowolnej kolejności), jest
A) 10 B) 12 C) 48 D) 240

*Ukryj

Liczby 1,2,3,4,5,6 ustawiamy losowo w ciąg. Wszystkich możliwych ustawień takich, że liczby 1 i 6 są oddzielone od siebie dokładnie jedną cyfrą (w dowolnej kolejności), jest
A) 8 B) 192 C) 48 D) 240

Liczby 1,2,3,4,5,6 ustawiamy losowo w ciąg. Wszystkich możliwych ustawień takich, że liczby 1, 3 i 6 sąsiadują ze sobą (w dowolnej kolejności), jest
A) 72 B) 40 C) 192 D) 144

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4,5 } i jedną liczbę ze zbioru {2 ,3 } . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

*Ukryj

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {4,5,6 } i jedną liczbę ze zbioru {2 ,3 } . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4 ,5 ,6} i jedną liczbę ze zbioru { 2,3} . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą parzystą?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

*Ukryj

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4,5,6 ,7} oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {3,4,5 ,6 } oraz liczbę b ze zbioru B = {2,3,4 } . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą nieparzystą?
A) 12 B) 3 C) 2 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą parzystą?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 20

Ile jest liczb naturalnych dwudziestocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 25?
A) 380 B) 190 C) 250 D) 500

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych przez 9?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 15

*Ukryj

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 14 i niepodzielnych przez 4?
A) 4 B) 6 C) 5 D) 7

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których iloczyn cyfr jest liczbą pierwszą?
A) 17 B) 16 C) 24 D) 25

*Ukryj

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest liczbą pierwszą?
A) 20 B) 21 C) 16 D) 17

Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest liczbą pierwszą?
A) 20 B) 21 C) 24 D) 25

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 ,8 ,9} wybieramy jedną liczbę, a potem jeszcze jedną większą od niej. Na ile sposobów możemy to zrobić?
A) 72 B) 36 C) 81 D) 17

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, których iloczyn cyfr jest dodatnią liczbą złożoną?
A) 59029 B) 59028 C) 89980 D) 89979

Strona 1 z 3>>>>