Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 1 3 , a prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B jest równe 23 . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia B ∖A jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 2 9 D) 4 9

*Ukryj

Jeżeli A ,B ⊆ Ω oraz P (A ) = 0,4 i P(A ∩ B) = 0 ,4 to prawdopodobieństwo P (A ∖ B) jest równe
A) 0,6 B) 0,4 C) 1 D) 0

Prawdopodobieństwo zdarzenia B jest równe 1 6 , a prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B jest równe 13 . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A ∖ B jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 1 6 D) 5 6

Niepuste zdarzenia losowe A i B zawarte w Ω są takie, że ′ A ⊆ B , gdzie B ′ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B . Wynika stąd, że
A) P (A|B ) < P(B |A ) B) P (A |B )+ P(B |A ) = 1
C) P(A |B) = P(B |A ) D) P(A |B) > P (B|A )

Zdarzenia losowe A i B zawarte w Ω są takie, że prawdopodobieństwo P (B′) zdarzenia B ′ , przeciwnego do zdarzenia B , jest równe 14 . Ponadto prawdopodobieństwo warunkowe P(A |B) = 1 5 . Wynika stąd, że
A) 1- P (A ∩ B) = 20 B) -4 P(A ∩ B) = 15 C) P (A ∩ B) = 320 D) P (A ∩ B ) = 45

*Ukryj

Zdarzenia losowe A i B zawarte w Ω są takie, że prawdopodobieństwo P (A ′) zdarzenia A′ , przeciwnego do zdarzenia A , jest równe 16 . Ponadto, prawdopodobieństwo warunkowe P (B|A ) = -2 15 . Wynika stąd, że
A) 1- P (A ∩ B) = 45 B) 1 P(A ∩ B) = 9 C) P (A ∩ B) = 325 D) P (A ∩ B ) = 45

Jeżeli A i B są zdarzeniami losowymi, ′ B jest zdarzeniem przeciwnym do B , P (A) = 0,3 , P (B′) = 0,4 oraz A ∩ B = ∅ , to P (A ∪ B ) jest równe
A) 0,12 B) 0,18 C) 0,6 D) 0,9

*Ukryj

Jeżeli A i B są zdarzeniami losowymi, ′ B jest zdarzeniem przeciwnym do B , P (A) = 0,1 , P (B′) = 0,3 oraz A ∩ B = ∅ , to P (A ∪ B ) jest równe
A) 0,4 B) 0,2 C) 0,8 D) 0,9

O zdarzeniach losowych A ,B wiadomo, że: P(A ) = 0 ,5, P (B) = 0,3 i P (A ∪ B ) = 0,7 . Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
A) P (A ∩ B) = 0,2 B) P (A ∩ B) > 0 ,3 C) P (A ∩ B) < 0,2 D) P (A ∩ B ) = 0,3

*Ukryj

Wiadomo, że A ,B ⊂ Ω oraz P (A ) = 0,7,P(B ) = 0,5 i P (A ∪ B ) = 1 . Zatem
A) P (A ∩ B) = 0,5 B) P (A ∩ B) = 0 ,4 C) P (A ∩ B) = 0,3 D) P (A ∩ B ) = 0,2

O zdarzeniach losowych A ,B wiadomo, że: P(A ) = 0 ,3, P (B) = 0,4 i P (A ∪ B ) = 0,5 . Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
A) P (A ∩ B) = 0,2 B) P (A ∩ B) > 0 ,3 C) P (A ∩ B) < 0,2 D) P (A ∩ B ) = 0,3

O zdarzeniach losowych A ,B wiadomo, że: P(A ) = 0 ,4, P (B) = 0,5 i P (A ∪ B ) = 0,8 . Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek
A) P (A ∩ B) < 0,2 B) P (A ∩ B) > 0 ,3 C) P (A ∩ B) = 0,2 D) P (A ∩ B ) = 0,3

Wiadomo, że A ,B ⊂ Ω oraz P (A ) = 0,7,P(A ∪ B) = 1 i P (A ∩ B ) = 0,1 . Zatem
A) P (B) = 0,5 B) P(B ) = 0,4 C) P(B ) = 0,3 D) P(B ) = 0,2

Wiadomo, że A ,B ⊂ Ω , A ∩ B = ∅ , P(B ) = 0,5 oraz P (A ∪ B) = 1 . Zatem
A) P (A) = 0,5 B) P(A ) = 0 ,4 C) P(A ) = 0 ,3 D) P (A) = 0,2

Zdarzenie A ∪ B jest zdarzeniem pewnym, a prawdopodobieństwo zdarzenia A ∩ B jest równe 13 . Wobec tego suma prawdopodobieństw zdarzeń A i B jest równa
A) 2 3 B) 1 3 C) 1 D) 4 3

*Ukryj

Zdarzenie A ∪ B jest zdarzeniem pewnym, a prawdopodobieństwo zdarzenia A ∩ B jest równe 15 . Wobec tego suma prawdopodobieństw zdarzeń A i B jest równa
A) 2 5 B) 6 5 C) 1 D) 4 5

Zdarzenia losowe A i B są rozłączne oraz P (A ) = 0,53 . Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia B może być równe
A) 0,63 B) 0,53 C) 0,43 D) 1

*Ukryj

Zdarzenia losowe A i B są rozłączne oraz P (B) = 0 ,46 . Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A może być równe
A) 0,63 B) 0,53 C) 0,73 D) 1

O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Ω wiadomo, że B ⊆ A , P (A ) = 0,7 i P (B) = 0,3 . Wtedy
A) P (A ∪ B ) = 1 B) P (A ∪ B) = 0,7 C) P (A ∪ B) = 0,4 D) P (A ∪ B ) = 0,3

*Ukryj

O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Ω wiadomo, że A ⊆ B , P (A ) = 0,2 i P (B) = 0,6 . Wtedy
A) P (A ∪ B ) = 1 B) P (A ∪ B) = 0,2 C) P (A ∪ B) = 0,4 D) P (A ∪ B ) = 0,6

O zdarzeniach losowych A i B zawartych w Ω wiadomo, że A ⊆ B , P (A ) = 0,4 i P (B) = 0,9 . Wtedy
A) P (A ∪ B ) = 1 B) P (A ∪ B) = 0,4 C) P (A ∪ B) = 0,9 D) P (A ∪ B ) = 0,5

Niech A i B będą takim zdarzeniami losowymi, że ′ 1- P (A ∩ B) = 12 i P(B ) = 14 . Wtedy prawdopodobieństwo warunkowe P (A |B ) jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 1 4

*Ukryj

Niech A i B będą takim zdarzeniami losowymi, że ′ 1- P (A ∩ B) = 12 i P(B ) = 13 . Wtedy prawdopodobieństwo warunkowe P (A |B ) jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 1 4

Wiadomo, że A ,B ⊂ Ω oraz 2 4 -3 P (A ) = 5,P(B ) = 5,P (A ∩ B ) = 10 . Zatem:
A) P (A ∪ B ) = 23 B) P (A ∪ B ) = 1 C) P (B ∖ A ) = 0,5 D) P (B ∖A ) = 0,4

*Ukryj

Wiadomo, że A ,B ⊂ Ω oraz 3 4 -4 P (A ) = 5,P(B ) = 5,P (A ∩ B ) = 10 . Zatem:
A) P (A ∪ B ) = 23 B) P (A ∪ B ) = 1 C) P (B ∖ A ) = 0,5 D) P (B ∖A ) = 0,4

Zdarzenia A i B zawarte w zbiorze zdarzeń elementarnych Ω spełniają warunek P(A ∪ B) + P(A ∩ B) = 2 . Zatem
A) P (A ∖ B) > 0 B) P (B ∖ A) > 0 C) P(A ∩ B) < 1 D) P (A ∪ B) = P(A ∩ B )

*Ukryj

Zdarzenia A i B zawarte w zbiorze zdarzeń elementarnych Ω spełniają warunek P(A ∪ B) + P(A ∩ B) = 2 . Zatem
A) P (A) = 1 B) P(B ) < 1 C) P (A ∖B ) > 0 D) P(B ∖ A ) > 0

Prawdopodobieństwa zdarzeń A,B oraz zdarzeń przeciwnych ′ ′ A ,B spełniają równości P (A ′) = 0,6 ; P (B′) = 0,3; P(A ∪ B ) = 0,8 . Wtedy P(A ∩ B) jest równe
A) 0,5 B) 0,1 C) 0,3 D) 1

*Ukryj

Prawdopodobieństwa zdarzeń A,B oraz zdarzeń przeciwnych ′ ′ A ,B spełniają równości P (A ′) = 0,5 ; P (B′) = 0,4; P(A ∪ B ) = 0,7 . Wtedy P(A ∩ B) jest równe
A) 0,4 B) 0,1 C) 0,3 D) 0,2

Prawdopodobieństwa zdarzeń A,B oraz zdarzeń przeciwnych ′ ′ A ,B spełniają równości P (A ′) = 0,6 ; P (B′) = 0,3; P(A ∩ B ) = 0,3 . Wtedy P(A ∪ B) jest równe
A) 0,6 B) 0,8 C) 0,3 D) 1

Niech A i B będą takim zdarzeniami losowymi, że P (B) = 0,6 i P (B ∖A ) = 0,3 . Wtedy prawdopodobieństwo P (A|B ) jest równe
A) 0,3 B) 0,9 C) 0,5 D) 0,18

*Ukryj

Niech A i B będą takim zdarzeniami losowymi, że P (B) = 0,5 i P (B ∖A ) = 0,2 . Wtedy prawdopodobieństwo P (A|B ) jest równe
A) 0,3 B) 0,6 C) 0,5 D) 0,18

Niech A i B będą takim zdarzeniami losowymi, że P (B) = 0,7 i P (B ∖A ) = 0,3 . Wtedy prawdopodobieństwo warunkowe P(A |B) jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 5 7 D) 6 7

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest o 0,1 większe od połowy prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego do A . Zatem P (A ) jest równe
A) 0,6 B) -4 15 C) 0,4 D) 11 15

*Ukryj

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest o 0,4 większe od połowy prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego do A . Zatem P (A ) jest równe
A) 0,6 B) 0,5 C) 0,4 D) 0,3

Dla pewnego zdarzenia losowego A prawdziwe jest równanie ( ′ A – zdarzenie przeciwne do zdarzenia A ) P (A) + 3P (A ′) = 1,2 4 , zatem
A) P (A) = 0,59 B) P (A ) = 0 ,88 C) P (A) = 0,41 D) P(A ) = 0,92

Dla pewnego zdarzenia losowego A prawdziwe jest równanie ( ′ A – zdarzenie przeciwne do zdarzenia A ) P (A) + 4P (A ′) = 1,3 9 , zatem
A) P (A) = 0,87 B) P (A ) = 0 ,39 C) P (A) = 0,61 D) P(A ) = 0,13

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 1 6 B) 1 7 C) 5 6 D) 5 7

*Ukryj

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 3 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 1 4 B) 1 3 C) 2 3 D) 3 4

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 7 razy większe niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 1 7 B) 6 7 C) 7 8 D) 1 8

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a ′ A – zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P (A ) = 2 ⋅P(A ′) , to
A) P (A) = 23 B) P (A) = 12 C) P(A ) = 1 3 D) P (A ) = 1 6

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 6 razy większe niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 1 6 B) 1 7 C) 5 6 D) 6 7

Jeżeli prawdopodobieństwo zdarzenia losowego A jest 5 razy większe od prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego do zdarzenia A , to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 4 5 B) 1 5 C) 1 6 D) 5 6

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym oraz ′ A jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A i P(A ) = 5 ⋅P(A ′) , to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 4 5 B) 1 5 C) 1 6 D) 5 6

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest 5 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A . Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe
A) 1 6 B) 1 5 C) 4 5 D) 2 3

O zdarzeniach losowych A , B wiadomo, że: P (A |B ) = 0,25, P(B ) = 0,4 i P (A ∪ B ) = 0,5 . Wtedy prawdopodobieństwo P(A ) jest równe
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4