Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Wyszukiwanie zadań

Automat biletowy drukuje 30 biletów w ciągu 2 minut i 6 sekund. Który wzór opisuje zależność między liczbą wydrukowanych biletów (x ), a czasem ich druku w sekundach (y ), jeżeli tempo drukowania biletów nie ulega zmianie?
A) y = 126x B)  4,2- y = x C) y = 4 ,2x D)  -x- y = 4,2

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli odcinek AB podzielimy na 80 równych części, to każda część ma długość 0,15 cm. Który wzór opisuje zależność między liczbą równych części (x ), na którą dzielimy odcinek AB , a długością (y ) jednej takiej części w milimetrach?
A)  1,2- y = x B)  120- y = x C) y = 120x D)  -x- y = 1,2

Ukryj Podobne zadania
Strona 2 z 2
spinner