Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Różne

Wyszukiwanie zadań

Dziedziną funkcji y = f(x ) jest przedział ⟨− 2,4⟩ . Zatem dziedziną funkcji y = f(x + 3) jest zbiór
A) ⟨− 5,7⟩ B) ⟨1,7 ⟩ C) ⟨− 5,1⟩ D) ⟨− 2,4⟩

Ukryj Podobne zadania

Dziedziną funkcji y = f(x ) jest przedział ⟨− 4,6) . Zatem dziedziną funkcji y = f(x − 3) jest zbiór
A) ⟨− 7,3) B) ⟨− 7,9) C) ⟨− 1,9) D) ⟨− 4,6)

Dziedziną funkcji y = f(x ) jest przedział (− 5,8) . Zatem dziedziną funkcji y = f(x − 5) + 1 jest przedział
A) (0,13) B) (− 1 0,3) C) (− 4,9) D) (− 6,7)

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {4,7,10} przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 3. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {0,1 ,2} B) {1} C) {1 ,2} D) {3}

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {4,13,17 } przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {2,3 ,4} B) {1} C) {1 ,2} D) {4}

Funkcja f każdej liczbie naturalnej ze zbioru {5,10,22 } przyporządkowywuje resztę z dzielenia tej liczby przez 4. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
A) {0,1 ,2,3} B) {1} C) {1 ,2} D) { 3}

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 3 oraz − 2 . Zatem funkcja g(x ) = 4f(x + 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 5 oraz 0
B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 4
C) ma dwa miejsca zerowe 4 oraz − 6
D) nie ma miejsc zerowych

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 3 oraz − 2 . Zatem funkcja g(x ) = 3f(x − 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 5 oraz 0
B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 4
C) ma dwa miejsca zerowe 4 oraz − 6
D) nie ma miejsc zerowych

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 liczbę liczb pierwszych mniejszych od n . Liczba f(31 )− f (12) jest równa
A) 5 B) 6 C) 4 D) 10

Funkcja f , określona dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich, przyporządkowuje liczbie x ostatnią cyfrę jej kwadratu. Zbiór wartości funkcji f zawiera dokładnie
A) 5 elementów. B) 6 elementów. C) 9 elementów. D) 10 elementów.

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f , określona dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich, przyporządkowuje liczbie x ostatnią cyfrę jej sześcianu. Zbiór wartości funkcji f zawiera dokładnie
A) 5 elementów. B) 6 elementów. C) 9 elementów. D) 10 elementów.

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej liczbę jej dzielników będących liczbami naturalnymi. Wobec tego f (150) jest równe:
A) 11 B) 12 C) 13 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej liczbę jej dzielników będących liczbami naturalnymi. Wobec tego f (120) jest równe:
A) 8 B) 12 C) 32 D) 16

Dla której z podanych funkcji granica prawostronna xl→im3+f (x) jest skończona?
A) f(x ) = log(x − 3) B)  -x+3 f (x) = x2−9 C) f(x) = x2−-9 x− 3 D) f (x) = x + --1- x− 3

Ukryj Podobne zadania

Dla której z podanych funkcji granica prawostronna xl→im2+f (x) jest skończona?
A)  -1-- f(x ) = x + x− 2 B)  x+-2 f(x) = x2−4 C) f(x ) = lo g(x − 2) D) f (x) = -x2−2 x −4

Funkcja f , określona dla wszystkich liczb naturalnych, przyporządkowuje liczbie x ostatnią cyfrę liczby 3x . Zbiór wartości funkcji f zawiera dokładnie
A) 2 elementy. B) 4 elementy. C) 6 elementów. D) 9 elementów.

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział ⟨− 4,7⟩ . Zatem zbiorem wartości funkcji g(x) = f (x)− 3 jest przedział
A) ⟨− 7,4⟩ B) ⟨− 1,10⟩ C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 3⟩

Ukryj Podobne zadania

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział ⟨− 4,7⟩ . Zatem zbiorem wartości funkcji g(x) = f (x)+ 1 jest przedział
A) ⟨− 5,6⟩ B) ⟨− 1,10⟩ C) ⟨− 3,8⟩ D) (−∞ ,− 3 ⟩

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział ⟨− 4,7⟩ . Zatem zbiorem wartości funkcji g(x) = f (x)+ 3 jest przedział
A) ⟨− 7,4⟩ B) ⟨− 1,10⟩ C) ⟨7,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 4⟩

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 5 oraz − 1 . Zatem funkcja g(x ) = f(3x + 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 1 B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 5
C) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz 0 D) nie ma miejsc zerowych

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 5 oraz − 1 . Zatem funkcja g(x ) = f(3x − 1)
A) ma dwa miejsca zerowe 2 oraz − 1 B) ma dwa miejsca zerowe 2 oraz − 5
C) ma dwa miejsca zerowe 2 oraz 0 D) nie ma miejsc zerowych

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 3 oraz − 2 . Zatem funkcja g(x ) = f(x + 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 5 oraz 0 B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 4
C) ma dwa miejsca zerowe 4 oraz − 6 D) nie ma miejsc zerowych

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f ma dwa miejsca zerowe 3 oraz − 2 . Zatem funkcja g(x ) = f(x − 2)
A) ma dwa miejsca zerowe 5 oraz 0 B) ma dwa miejsca zerowe 1 oraz − 4
C) ma dwa miejsca zerowe 4 oraz − 6 D) nie ma miejsc zerowych

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Wówczas f(6)- f(11) równa się
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Funkcja f , określona dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich, przyporządkowuje liczbie x resztę z dzielenia tej liczby przez 7. Która z poniższych funkcji nie ma miejsca zerowego?
A) f(x )− 5 B) 2f(x )− 8 C) f(x )− 7 D) 2 − f(x)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) najmniejsza to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f(8 4) , f(88 ) , f(90) , f(96) największa to
A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)

O funkcji f wiemy, że tylko dla trzech argumentów przyjmuje wartość 6. Zatem funkcja g określona wzorem g(x) = f (x)− 6
A) ma tylko dwa miejsca zerowe
B) ma tylko trzy miejsca zerowe
C) może mieć pięć miejsc zerowych
D) może mieć więcej niż pięć miejsc zerowych

Ukryj Podobne zadania

O funkcji f wiemy, że tylko dla sześciu argumentów przyjmuje wartość 3. Zatem funkcja g określona wzorem g(x) = f (x)− 3
A) ma tylko dwa miejsca zerowe
B) ma tylko trzy miejsca zerowe
C) może mieć pięć miejsc zerowych
D) może mieć więcej niż pięć miejsc zerowych

O funkcji f wiemy, że tylko dla dwóch argumentów przyjmuje wartość − 5 . Zatem funkcja g określona wzorem g(x) = f (x)+ 5
A) ma tylko dwa miejsca zerowe
B) ma tylko trzy miejsca zerowe
C) ma tylko cztery miejsca zerowe
D) może mieć więcej niż pięć miejsc zerowych

Która z poniższych funkcji nie ma minimum lokalnego ani maksimum lokalnego?
A) f(x ) = |log0,5 x| B) f(x) = π −x C) f(x ) = |sin x| D)  5 2 f(x) = x + x

Zbiorem wartości funkcji y = f(x) jest przedział ⟨− 2,5) . Zatem zbiorem wartości funkcji y = −3f (x) jest przedział
A) ⟨− 5,2) B) ⟨− 2,5) C) (− 15,6⟩ D) (− 6,15⟩

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 sumę jej cyfr. Liczba x dla której prawdziwa jest równość

f(21 5)+ f(314) − f(x ) = 2f(x) − f(2 45)

może być równa
A) 2114 B) 3115 C) 1611 D) 4103

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb: f (42) , f (44) , f (45) , f(4 8) największa to
A) f(4 2) B) f(44) C) f (45) D) f (48)

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb: f (75) , f (63) , f (99) , f(6 5) największa to
A) f(7 5) B) f(63) C) f (99) D) f (65)

Strona 1 z 2
spinner