Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Logarytmiczny

Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji y = log 3(9x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y = lo g3x
A) o 2 jednostki w dół B) o 2 jednostki w górę
C) o 2 jednostki w prawo D) o 2 jednostki w lewo

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji y = log 2(8x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y = lo g2x
A) o 8 jednostek w górę B) o 8 jednostki w dół
C) o 3 jednostki w dół D) o 3 jednostki w górę

Wykres funkcji  x y = log 39 powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y = lo g3x
A) o 2 jednostki w dół B) o 2 jednostki w górę
C) o 2 jednostki w prawo D) o 2 jednostki w lewo

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x + 1 i y = log2 x jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x i y = log0,2x jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x − 1 i y = log2(−x ) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Punkt o współrzędnych ( 1 1) 2,− 2 należy do wykresu funkcji logarytmicznej opisanej wzorem
A) f(x ) = lo g x 2 B) f(x) = log 1x 2 C) f(x ) = lo g4x D) f(x ) = log14 x

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = x− 2 i y = |log2 x|− 1 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Funkcje f i g są określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x ⁄= 2 wzorami: f (x) = log 1(x − 2)2 2 , g(x) = log 1|x − 2| 2 . Ile punktów wspólnych mają wykresy tych funkcji?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

spinner