Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji y = log 3(9x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y = lo g3x
A) o 2 jednostki w dół B) o 2 jednostki w górę
C) o 2 jednostki w prawo D) o 2 jednostki w lewo

*Ukryj

Wykres funkcji y = log 2(8x) powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y = lo g2x
A) o 8 jednostek w górę B) o 8 jednostki w dół
C) o 3 jednostki w dół D) o 3 jednostki w górę

Wykres funkcji  x y = log 39 powstaje z przesunięcia wykresu funkcji y = lo g3x
A) o 2 jednostki w dół B) o 2 jednostki w górę
C) o 2 jednostki w prawo D) o 2 jednostki w lewo

Dana jest funkcja f(x ) = |lo g2(x + 1) − 2| . Wykres tej funkcji jest przedstawiony na rysunku


PIC


Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x + 1 i y = log2 x jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

*Ukryj

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x i y = log0,2x jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = −x − 1 i y = log2(−x ) jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Punkt o współrzędnych ( 1 1) 2,− 2 należy do wykresu funkcji logarytmicznej opisanej wzorem
A) f(x ) = lo g x 2 B) f(x) = log 1x 2 C) f(x ) = lo g4x D) f(x ) = log14 x

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji y = x− 2 i y = |log2 x|− 1 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Do wykresu funkcji f(x) = log 4x nie należy punkt
A) (1,0) B) ( ) 1,− 1 2 2 C) (2,2) D) (16,2)

*Ukryj

Do wykresu funkcji f(x) = log 4x nie należy punkt
A) (1,0) B) ( ) 1, 1 2 2 C) ( ) 2, 12 D) (1 6,2)

Do wykresu funkcji f(x) = log 4x nie należy punkt
A) (1,0) B) ( ) 1,− 1 2 2 C) ( ) 2, 12 D) (16 ,4)

Funkcje f i g są określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x ⁄= 2 wzorami: f (x) = log 1(x − 2)2 2 , g(x) = log 1|x − 2| 2 . Ile punktów wspólnych mają wykresy tych funkcji?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4