Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z opisu

Wyszukiwanie zadań

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 1 1,1,5,9,x,3,7,12 o medianie 7,5 jest równa
A) 8 B) 7,5 C) 7 D) 6,75

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 1 1,1,5,9,x,3,7,12 o medianie 6,5 jest równa
A) 8 B) 7,5 C) 7 D) 6,75

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zwiększa się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna liczb: 2x + 1,3x,3x + 4,5x − 2 i 2x + 7 zmniejsza się o 1 jeżeli pominiemy ostatnią liczbę. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 1 D) x = 2

W pewnej klasie, w której jest dwa razy więcej dziewczynek niż chłopców, średnia wzrostu wszystkich chłopców jest równa 157 cm, a średnia wzrostu wszystkich dziewczynek jest równa 160 cm. Średni wzrost uczniów tej klasy jest równy
A) 158 cm B) 158,5 cm C) 159 cm D) 159,5 cm

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A) 20 pkt B) 30 pkt C) 50 pkt D) 60 pkt

Jeżeli do zestawu czterech danych: 4,7,8,x dołączymy liczbę 2, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 51 B) x = −6 C) x = 1 0 D) x = 29

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli do zestawu czterech danych: 3,6,9,x dołączymy liczbę 3, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Zatem
A) x = − 6 B) x = − 46 C) x = 1 5 D) x = 31

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x− 1,3x,5x + 1 i 7x jest równa 72. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 17 D) x = 18

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5x + 3 , 4x + 9 , 3x + 7 , 6x + 8 , 7x + 3 , jest równa 11. Wtedy x jest równe
A) 1 B) 5 C) − 3 D) − 6

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 2 ,3x ,3x + 2,3x + 4 jest równa 132 . Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 13 2 C)  5 x = 9 D) x = 2

Średnia arytmetyczna czterech liczb: 6x+ 2,11x,7x − 3 i 8x+ 1 jest równa 88. Wynika stąd, że
A) x = 9 B) x = 10 C) x = 11 D) x = 12

Średnia arytmetyczna czterech liczb dodatnich: 1 ,3x− 1,3x + 1,3x + 3 jest równa 112- . Wynika stąd, że
A) x = 2 B) x = 13 2 C)  5 x = 9 D) x = 9

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5x + 6 , 6x + 7 , 7x + 8 , 8x + 9 , 9x + 10 , jest równa 8. Wtedy x jest równe
A) (− 35) B) 0 C) 0,35 D) 35

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x . Wynika stąd, że
A) x = 0 B) x = 3 C) x = 5 D) x = 6

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 5, 6, 7, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 5, 6, 8, 9, x . Wynika stąd, że
A) x = 0 B) x = 3 C) x = 5 D) x = 6

Średnia arytmetyczna zestawu liczb a,b,c,d jest równa 20. Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb a− 10,b + 30,c,d jest równa
A) 10 B) 20 C) 25 D) 30

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna liczb x, y, z jest równa 4. Średnia arytmetyczna czterech liczb:

1+ x, 2 + y, 3 + z, 1 4,

jest równa
A) 6 B) 9 C) 8 D) 13

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨7,29 ) jest równa
A) 15 B) 16,6 C) 17 D) 18,6

Ukryj Podobne zadania

Dany jest przedział liczbowy ⟨2;7) . Średnia arytmetyczna liczb pierwszych należących do tego przedziału jest równa
A) 103 B) 147 C) 4 D) 5

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨5,31 ) jest równa
A) 17,2 B) 15,5 C) 16,3 D) 15,9

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych należących do przedziału ⟨3,29 ) jest równa
A) 14,1 B) 11,5 C) 12,25 D) 12,4

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb złożonych należących do przedziału ⟨3,28 ) z dokładnością do 0,1 jest równa
A) 16,9 B) 17,4 C) 16,3 D) 16,7

Maturzysta na rozwiązanie testu składającego się z 34 zadań przeznaczył 169 minut, przy czym na rozwiązanie każdego z 9 zadań otwartych przeznaczył trzy razy więcej czasu niż na rozwiązanie każdego z zdań zamkniętych. Średnia liczba sekund przeznaczonych na jedno zadanie zamknięte jest równa
A) 180 B) 205 C) 195 D) 170

Kasia kupiła dwa i pół kilograma landrynek po 20 zł za kilogram, pół kilograma cukierków czekoladowych po 14 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 15 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 18 zł B) ok. 16,30 zł C) 24 zł D) 23 zł

Ukryj Podobne zadania

Ewa kupiła trzy i pół kilograma landrynek po 16 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 12 zł za kilogram i dwa kilogramy cukierków kawowych po 11 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupiła Kasia, była równa
A) 13 zł B) 14 zł C) 13,5 zł D) 14,2 zł

Jacek kupił pół kilograma landrynek po 18 zł za kilogram, dwa i pół kilograma cukierków czekoladowych po 16 zł za kilogram i kilogram cukierków kawowych po 13 zł za kilogram. Średnia wartość 1 kg cukierków, które kupił Jacek, była równa
A) 15,50 zł B) 16,30 zł C) 23,50 zł D) 17,20 zł

Mediana dziesięciu liczb naturalnych: 3, 10, 5, x , x , x , x , 12, 19, 7 jest równa 14. Średnia arytmetyczna tych liczb jest równa
A) 16 B) 12 C) 12,2 D) 14

Na giełdzie kupiono tę samą liczbę akcji dwóch przedsiębiorstw, przy czym średnia cena zakupu jednej akcji drugiego przedsiębiorstwa była dwa razy wyższa od średniej ceny akcji pierwszego przedsiębiorstwa. Ile średnio zapłacono za jedną akcję drugiego przedsiębiorstwa, jeżeli średnia cena zakupu wszystkich akcji wyniosła 90 zł?
A) 30 zł B) 60 zł C) 90 zł D) 120 zł

Średnia arytmetyczna wszystkich wyrazów 100-wyrazowego ciągu arytmetycznego (an) jest równa 37, a różnica tego ciągu jest równa (− 6) . Pierwszy wyraz ciągu (an) jest równy
A) 594 B) 520 C) 260 D) 334

W pięcioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 26 lat, a średnia wieku dwóch mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lat D) 30 lat

Ukryj Podobne zadania

W siedmioosobowej grupie średnia wieku trzech kobiet wynosi 29 lat, a średnia wieku czterech mężczyzn 36 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

W dziewięcioosobowej grupie średnia wieku czterech kobiet wynosi 22 lata, a średnia wieku pięciu mężczyzn 40 lat. Średnia wieku wszystkich osób jest równa
A) 33 lata B) 32 lata C) 31 lata D) 30 lat

W poniższej tabeli zebrano zarobki wszystkich pracowników pewnej firmy handlowej.

Imię pracownika Zarobki
Kamila, Krzysztof, Stefan 2800 zł
Zofia, Łukasz 3000 zł
Ela, Marta 3200 zł
Henryk 3600 zł.

Jaka jest średnia zarobków pracowników tej firmy?
A) 3050 zł B) 3150 zł C) 3200 zł D) 3250 zł

Ciąg (an ) jes określony wzorem an = nx + (n + 1) dla n ≥ 1 i pewnej liczby rzeczywistej x . Średnia arytmetyczna pierwszych ośmiu wyrazów tego ciągu jest równa 19. Wtedy x jest równe
A) 3 B) 1,5 C) 27 D) 6

Pan Adam kupił 12 opakowań gwoździ i 6 opakowań wkrętów. Jedno opakowanie gwoździ kosztowało 4,5 zł, a średnia arytmetyczna cen wszystkich zakupionych produktów była równa 6 zł. Ile Pan Adam zapłacił za 6 opakowań wkrętów?
A) 6 zł B) 27 zł C) 48 zł D) 54 zł

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x jest równa n , natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, x , 2x jest równa 2n . Wynika stąd, że
A) x = 49 B) x = 21 C) x = 14 D) x = 7

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 3, 6, 7, x jest równa n , natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: 1, 3, 7, 7, x , 2x jest równa 2n . Wynika stąd, że
A) x = 38 B) x = 11 4 C) x = 76 D) x = 40

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 7, 12, 8, 6, x , 2x jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 11, 8, 9, 3, x , x , 2x . Wynika stąd, że
A) x = 7 B) x = 5 C) x = 13 D) x = 15

Strona 1 z 2
spinner