Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma liczby odwrotnej do -3-- x+ 1 i przeciwnej do 1−2x- 15 jest równa
A) 7x+15-4 B) x+175- C) 4x+-7 15 D) 7x−-4- 15

Wyrażenie wymierne x3+x-2+x+1- x3+x 2−x−1 po uproszczeniu ma postać:
A) − x+-1 x− 1 B) x2−1 x2+1 C) −xx+−11 D) 2 xx2+−11

*Ukryj

Wyrażenie wymierne x3−x-2+x−1- x3−x 2−x+1 po uproszczeniu ma postać:
A) − x+-1 x− 1 B) x2−1 x2+1 C) 2 xx2+−-11 D) −xx+−11

Po wykonaniu działań w wyrażeniu -x-- x−1- W = x+1 − x otrzymujemy
A) 1x B) −x+11- C) --−-1- x(x+ 1) D) ---1-- x(x+1)

*Ukryj

Wyrażenie -x-- --x- ----5----- x−5 − x− 4 − (x−4)(x− 5) można zapisać w postaci
A) --1- x− 4 B) x − 4 C) -----5---- (x− 4)(x−5) D) --−9x−5--- (x−4)(x− 5)

Wyrażenie -x-- 1 x−1 − x , określone dla x ⁄= 0 i x ⁄= 1 , jest równe
A) x2−2x+-1 x −x B) x2−2x−-1 x −x C) xx2−−1x- D) 2 x-−xx−1−1

Po wykonaniu działania x−3- -x-- x + x+ 3 otrzymujemy
A) (x−3)x x(x+3) B) 2x2−9- x(x+ 3) C) x2(xx−+33) D) x(xx2−+33)

Wyrażenie 3x+1- 2x−1- x− 2 − x+3 jest równe
A) -x2+15x+1- (x−2)(x+3) B) ---x+-2--- (x− 2)(x+3) C) x (x−2)(x+3) D) x+2 −5--

Wyrażenie 2x+1- 3x−1- x+ 2 − x−3 jest równe
A) − -x2+10x+1- (x+2)(x−3) B) -x2−-10x−1- (x+2)(x−3) C) 2 (x−+x2)−(x5−3) D) −2xx+−21-

Wiadomo, że a3−1 a2+a+-1- a+1 : a+1 = 3 . Zatem a+ 3 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

*Ukryj

Wiadomo, że a3+1 a2−a+-1- a+3 : a+3 = 3 . Zatem a+ 3 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

Wiadomo, że a3−1 a2+a+-1- a+2 : a+2 = 2 . Zatem a− 2 jest równe
A) 7 B) 1 C) -1 D) 5

Wyrażenie ( 1 )n ( n−1 )n − 1 − 1−n-- ⋅ − -n--+ 1 jest równe wyrażeniu
A) -(n−2)n- (n−1)nnn B) (n−-2)n (n− 1)n C) ---1-- (n− 1)n D) -(2−n)n- (n−1)nnn

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 2 4x − 12x + 9 jest równe
A) (4x + 3)(x + 3 ) B) (2x − 3)(2x + 3) C) (2x − 3)(2x − 3) D) (x − 3)(4x − 3)

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 2 4x + 15x + 9 jest równe
A) (4x + 3)(x + 3 ) B) (2x − 3)(2x + 3) C) (2x − 3)(2x − 3) D) (x − 3)(4x − 3)

Jeśli x ∈ R ∖{ − 3,3} , to wyrażenie -2-- W = x−3 jest równoważne wyrażeniu
A) 2x2−-6 x − 9 B) 2x2+6- x −9 C) -2x+6- (x− 3)2 D) 2x−6- x2+9

*Ukryj

Jeśli x ∈ R ∖{ − 3,3} , to wyrażenie -2-- W = x+3 jest równoważne wyrażeniu
A) -2x+62 (x−3) B) 2x2+-6 x − 9 C) 2x−-6 x2− 9 D) 2x−-6- x2+ 9

Jeśli x ∈ R ∖{ − 2,2} , to wyrażenie -3-- W = x+2 jest równoważne wyrażeniu
A) 3x2−-6 x − 4 B) 3x2+6- x −4 C) -3x+6- (x− 2)2 D) 3x−6- x2+4

Po skróceniu wyrażenie 12(−x2+16)(2x−-6) 2(x− 4)(3−x) ma postać
A) 12(x + 4 ) B) − 1 2(x+ 4) C) 6(x − 2) D) 6

*Ukryj

Wyrażenie -(2x+4)2 W = (4x2−16)2 po skróceniu ma postać
A) --1-- 2x− 4 B) --1-- 2x+4 C) ---1--- (2x−4)2 D) ---1--- (2x+ 4)2

Dla każdej liczby rzeczywistej x , wyrażenie 4 2 9x + 12x + 4 jest równe
A) (3x2 + 2)(3x 2 − 2 ) B) (3x2 + 2)(3x2 + 2)
C) 2 2 (3x − 2)(3x − 2) D) 2 2 (3x − 4)(3x + 2)

Wartość wyrażenia 1−x8 1−x4 dla √4-- x = − 2 2 jest równa
A) − 3 B) 171 11 C) 33 D) 9 5

Dla x ∈ R ∖ {− 3,− 2,3} wyrażenie -----1---- --2- (x−3)(x+2) − x2−9 jest równe
A) ---−x−-1--- (x2−9)(x+2) B) ---−x+-7--- (x2−9)(x+ 2) C) (x2−x9+)1(x+-2) D) (x2−−29x)−(3x+-2)

Dla x ∈ R ∖ {− 3,− 1,4} wyrażenie -----2---- -----4----- (x+1)(x+3) − (x−4)(x+ 1)2 po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ma postać
A) 2(x+1)(x−4)−4(x+3) (x+ 1)2(x+3)(x− 4) B) ------2−4------ (x+1)(x+3)(x− 4) C) -2(x−4)−4(x+3)- (x+1)(x+3)(x− 4) D) (x+-1)22(−x+43)(x−-4)

*Ukryj

Wyrażenie ----2----- -----3----- (x+2)(x+ 3) − (x+ 2)2(x+3)2 po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ma postać
A) 2−-3(x+-2)(x+3) (x+2)(x+ 3) B) 2(x+2)(x+3)−3 (x+2)2(x+ 3)2 C) ----2−-3--- (x+2)2(x+ 3)2 D) 2(x+2)−3(x+3) (x+2)2(x+ 3)2

Jeżeli 1 a − a = 3 to liczba 4 1- a + a4 jest równa
A) 121 B) 119 C) 123 D) 81

*Ukryj

Jeżeli 1 a − a = 2 , to liczba 4 -1 a + a4 jest równa
A) 36 B) 34 C) 6 D) 16

Jeżeli 1 √ -- a + a = 6 to liczba 4 1- a + a4 jest równa
A) 16 B) 6 C) 14 D) 36

Dla każdej dodatniej liczby a wyrażenie a−1,7 a3,4- − 3,4 a−3,4 : a−1,7 ⋅a jest równe
A) a− 6,8 B) a−3,4 C) 1 D) a3,4

*Ukryj

Wyrażenie (x7)−3⋅ 1 5 -----(3x)- (x−4)2 jest równe
A) x− 20 B) x22 C) x −32 D) x −10

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz a−2,6 a1,3 jest równy
A) a− 3,9 B) a− 2 C) a− 1,3 D) a1,3

*Ukryj

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz a2,6- a−1,3 jest równy
A) a1,3 B) a 2 C) a−1,3 D) a3,9