Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wymierne/1 literka

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Liczba rzeczywista a spełnia warunek:  1 √ -- a− a = 2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia  2 1- a + a2 jest liczbą całkowitą.PF
Liczba a jest liczbą wymierną. PF

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od ( 1) − 2 , ( 1) − 3 , 0 i 1 3 wartość wyrażenia

 9x2 − 1 4x2 + 4x + 1 ---2--------- ⋅----2-------- 6x + 5x+ 1 6x − 2x

jest równa wartości wyrażenia
A)  -1 1 + 2x B) 3 1- 2 + 2x C) 23 + 13x- D) x + 2x

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 i 2 wyrażenie -x2+x- x−2- (x−2)2 ⋅ x jest równe
A)  2 xx+−12 B) x+21- C) --x2-- (x− 2)2 D) x+1- x−2

Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 i − 3 wyrażenie -x2+x-- x+-3- (x+3)2 ⋅ x jest równe
A)  2 xx++12 B) x+31- C) x+-1 x+ 3 D) --x2-- (x+ 3)2

Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od (− 3) i (− 2) wartość wyrażenia

 2 ---x+--3----⋅ x-+-2x- x2 + 4x+ 4 2x+ 6

jest równa wartości wyrażenia
A) x 2 B) x 4 C) -x--- 2x+ 4 D) --x3+3x2-- 6x2+24x+24

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od (− 3) i (− 2) wartość wyrażenia

 2 ---x+--2----⋅ x-+-3x- x2 + 6x+ 9 2x+ 4

jest równa wartości wyrażenia
A) --x-- 2x+ 6 B) x 4 C) x 2 D) --x3+2x2-- 4x2+24x+36

Dla x ∈ R ∖ {− 3,− 1,4} wyrażenie -----2---- -----4----- (x+1)(x+3) − (x−4)(x+ 1)2 po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ma postać
A) 2(x+1)(x−4)−4(x+3) (x+ 1)2(x+3)(x− 4) B) ------2−4------ (x+1)(x+3)(x− 4) C) -2(x−4)−4(x+3)- (x+1)(x+3)(x− 4) D) (x+-1)22(−x+43)(x−-4)

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od (− 7) i 7 wartość wyrażenia

 2 2 ---(49-−-x-)-----: -3x-+-21-- (x2 − 14x + 49)2 14x − 2x2

jest równa wartości wyrażenia
A) -21+3x- 14x−2x2 B) 14x+-2x2 21−3x C) -21x2+3- 14x −2x D) 7x2+3x 2x+ 14

Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 wartość wyrażenia 1 x − 2x jest równa wartości wyrażenia
A) 1x B) 1−2xx- C) 1−-2x2 2x D) 1−-2x2 x

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 wartość wyrażenia -1 2x − x jest równa wartości wyrażenia
A) 1x B) 1−2xx- C) 1−-2x2 2x D)  -1 − 2x

Ukryj Podobne zadania
Strona 1 z 2
spinner