Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wymierne/1 literka

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 i 2 wyrażenie -x2+x- x−2- (x−2)2 ⋅ x jest równe
A)  2 xx+−12 B) x+21- C) --x2-- (x− 2)2 D) x+1- x−2

Ukryj Podobne zadania

Dla x ∈ R ∖ {− 3,− 1,4} wyrażenie -----2---- -----4----- (x+1)(x+3) − (x−4)(x+ 1)2 po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ma postać
A) 2(x+1)(x−4)−4(x+3) (x+ 1)2(x+3)(x− 4) B) ------2−4------ (x+1)(x+3)(x− 4) C) -2(x−4)−4(x+3)- (x+1)(x+3)(x− 4) D) (x+-1)22(−x+43)(x−-4)

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 wartość wyrażenia -1 2x − x jest równa wartości wyrażenia
A) 1x B) 1−2xx- C) 1−-2x2 2x D)  -1 − 2x

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
spinner