Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolą 2 y = x i prostą y = x .

*Ukryj

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolą 2 y = 2x − x i prostą y + x = 0 .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą 2 y = x ln x , prostymi x = e i x = e2 oraz osią Ox .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą x y = e , prostymi x = 0 i x = 1 oraz osią Ox .

*Ukryj

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego parabolą 2 y = x + x − 6 , prostymi x = − 1 i x = 1 oraz osią Ox .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą y = 1 + sinx , prostymi x = 0 i x = π oraz osią Ox .

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego hiperbolą 2 y = x + 1 , prostymi x = 1 i x = 2 oraz osią Ox .

Oblicz pole elipsy x2 y2 a2 + b2 ≤ 1 , gdzie a > 0 i b > 0 .

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolami 2 y = x i 2 y = x .

Oblicz pole koła o promieniu R .

Oblicz pole tego obszaru ograniczonego krzywą 3 y = x i parabolą y = −x 2 + 2x , który znajduje się w I ćwiartce układu współrzędnych.

*Ukryj

Oblicz pole obszaru ograniczonego hiperbolą 3 y = x i prostą y = − 3x+ 10 .

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolami 2 y = x − 6x + 10 i 2 y = 6− x .

Oblicz pole obszaru zawartego pomiędzy parabolą 2 y = 4x i prostą y = 2x− 4 .