Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny/Dany przez sumę

Wyszukiwanie zadań

Suma początkowych wyrazów ciągu (an) określona jest wzorem  2 Sn = n − 2n . Piąty wyraz ciągu (an) jest równy
A) 5 B) 23 C) 15 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Suma początkowych wyrazów ciągu (an) , n ≥ 1 , określona jest wzorem Sn = 2n2 − 4n . Trzeci wyraz ciągu (an ) jest równy
A) 4 B) 18 C) 6 D) 12

Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) jest wyrażona wzorem Sn = n2 + 3n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 16 B) 32 C) 6 D) − 9

Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) , określonego dla n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = 4n2 − 2n , zatem
A) a2 = 2 B) a2 = 12 C) a = 1 0 2 D) a = 2 0 2

Suma początkowych wyrazów ciągu (an) określona jest wzorem  2 Sn = 2n + n . Piąty wyraz ciągu (an) jest równy
A) 55 B) 23 C) 19 D) 7

Ciąg (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Suma n początkowych wyrazów tego ciągu jest określona wzorem Sn = 4 ⋅(2n − 1) dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pierwszy wyraz ciągu (an) jest równy 4.PF
Drugi wyraz ciągu (an ) jest równy 12. PF

Suma n ≥ 2 początkowych wyrazów ciągu (an ) opisana jest wzorem Sn = n−n1- . Wyraz an dla n ≥ 2 tego ciągu jest równy
A) -----n---- (n−1)(n+1) B) n C) --n−1- n(n+ 1) D) ---1-- n(n−1)

Ukryj Podobne zadania

Suma n ≥ 2 początkowych wyrazów ciągu (an ) opisana jest wzorem Sn = nn+1- . Wyraz an dla n ≥ 2 tego ciągu jest równy
A) ---1-- n(n+1) B) 2n2−1- n(n+ 1) C) --−-1- n(n+ 1) D) -2n2+-1 n(n+1)

Suma n ≥ 2 początkowych wyrazów ciągu (an ) opisana jest wzorem Sn = n+n1- . Wyraz an dla n ≥ 2 tego ciągu jest równy
A) − ---1-- n(n−1) B) n C)  1−n n(n+-1) D)  1 n(n−1)

spinner