Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy (− 2) , a trzeci wyraz (− 18) . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -9 B) -3 C) 3 D) 9

*Ukryj

W ciągu geometrycznym piąty wyraz jest równy 3 4 , a szósty wyraz jest równy − 12 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 3 2 B) 2 3 C) − 3 2 D) 2 − 3

W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy 3 , a trzeci wyraz (− 2 4) . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -8 B) -4 C) 4 D) 8

W rosnącym ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a4 = 27a1 . Iloraz q tego ciągu jest równy
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

*Ukryj

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) określonego dla n ≥ 1 są dodatnie i 2a5 = 3a6 . Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 2 3 B) q = 3 2 C) q = 6 D) q = 5

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) określonego dla n ≥ 1 są dodatnie i 3a2 = 2a3 . Stąd wynika, że iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 2 3 B) q = 3 2 C) q = 6 D) q = 5

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy: a1 = − 2 i a3 = − 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) 2 C) √ -- − 2 D) √ 2-

*Ukryj

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy: a1 = − 2 i a3 = − 8 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) 2 C) √ -- − 2 D) √ 2-

W malejącym ciągu geometrycznym (an) mamy: a1 = − 2 i a3 = − 6 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) √ -- − 3 B) √ -- 3 C) -3 D) 3

W rosnącym ciągu geometrycznym (an ) mamy: a1 = 2 i a3 = 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) -2 B) 2 C) √ -- − 2 D) √ 2-

Piąty wyraz rosnącego ciągu geometrycznego jest równy 1 53 , a siódmy 1 213 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) − 4 B) 2 C) − 2 D) 4

Trzeci wyraz malejącego ciągu geometrycznego jest równy 1 4 , a piąty -1 16 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) − 2 B) − 12 C) 12 D) 2

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √ -- √ -- 2 − 3 , a drugi wyraz jest równy 1 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) √ -- √ -- − 2 − 3 B) √ -- √ -- 2 − 3 C) − √ 2+ √ 3- D) √ 2-+ √ 3-

*Ukryj

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √ -- √ -- 5 − 6 , a drugi wyraz jest równy 1 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) √ -- √ -- 5 − 6 B) √ -- √ -- − 5 − 6 C) − √ 5+ √ 6- D) √ 5-+ √ 6-

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy √ -- √ -- 3 − 2 , a drugi wyraz jest równy 1 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) √ -- √ -- − 2 − 3 B) √ -- √ -- 2 − 3 C) − √ 2+ √ 3- D) √ 2-+ √ 3-

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 32 i a4 = − 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) 12 C) − 12 D) -12

*Ukryj

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy (− 7) , a czwarty wyraz tego ciągu jest równy 875. Iloraz tego ciągu jest równy
A) 294 B) − 10 C) − 5 D) − 125

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 81 i a4 = − 3 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) − 13 C) 13 D) -18

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 7 i a4 = − 56 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 2 B) 12 C) − 12 D) -2

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = − 2 i a6 = 64 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 2 B) 12 C) − 12 D) − 2

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (− 21 6) . Iloraz tego ciągu jest równy
A) − 2234 B) − 3 C) − 9 D) − 27

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an) , określonego dla n ≥ 1 , są liczbami dodatnimi. Drugi wyraz tego ciągu jest równy 162, a piąty wyraz jest równy 48. Oznacza to, że iloraz tego ciągu jest równy
A) 2 3 B) 3 4 C) 1 3 D) 1 2

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym a1 = 72 i a4 = 9 . Iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 12 B) q = 16 C) q = 1 4 D) q = 1 8

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = − 32 i a4 = − 4 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) 12 C) − 12 D) -12

Dany jest ciąg geometryczny (an) , w którym a1 = 72 i 1 a4 = 3 . Iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 12 B) q = 16 C) q = 2 3 D) q = 1 3

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = − 2 i a4 = − 54 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 3 B) 27 C) 13 D) − -1 27

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1 = 3 i a4 = 24 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 8 B) 2 C) 18 D) − 1 2

W ciągu geometrycznym (an) pierwszy wyraz jest równy 9 8 , a czwarty wyraz jest równy 13 . Wówczas iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 1 3 B) q = 1 2 C) 2 q = 3 D) 3 q = 2

W ciągu geometrycznym (an) dane są: a4 = 12 i √ -- a7 = − 24 2 . Iloraz ciągu (an) jest równy
A) ∘ ------ 32 √ 2 B) -- − √ 2 C) √ -- − 2 2 D) √ -- 2

Ciąg (an ) jest rosnącym ciągiem geometrycznym o ilorazie q , gdzie a 2 = 7 i a6 = 5 67 . Zatem:
A) q = 3 lub q = − 3 B) q = − 3 C) q = 3 D) q = 1

*Ukryj

Trzeci wyraz pewnego ciągu geometrycznego jest równy 6, a szósty wyraz ma wartość (− 0,75) . Iloraz tego ciągu jest równy:
A) − 18 B) − 16 C) − 1 3 D) − 1 2