Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość wyrażenia ( ∘ ) −2 cossin15600∘-− sin 90∘ jest równa
A) 1 − 4 B) − 1 C) 1 D) 14

*Ukryj

Wartość wyrażenia ( ∘) −2 sin 150∘ + cosisn13200∘- jest równa
A) 1 − 4 B) 4 C) 1 D) 14

Wartość wyrażenia sin238∘+cos238∘−1- sin252∘+cos252∘+1 jest równa
A) 1 2 B) 0 C) − 1 2 D) 1

*Ukryj

Wartość wyrażenia cos253∘+sin253∘+1- cos227∘+sin227∘+1 jest równa
A) 1 2 B) 0 C) − 1 2 D) 1

Wartość wyrażenia cos129∘cos51∘ sin51∘sin 129∘ wynosi
A) 1 B) − 1 C) -21-∘- tg 51 D) ---1-- 1 − sin251∘

*Ukryj

Wartość wyrażenia cos107∘cos73∘ sin73∘sin 107∘ wynosi
A) 1 B) − 1 C) 1 − ---12-∘ sin 73 D) --12-∘- tg 73

Wartość wyrażenia ∘ 4cos230∘+-tg30∘⋅tg60∘- ∘ --sin233∘+-sin257∘-- + tg45 wynosi
A) 2 B) √ 2- C) 3 D) ------2----- sin33∘+ sin57∘ + 1

Wartość wyrażenia sin15∘cos75∘+-cos15∘sin-75∘- tg22,5∘⋅tg67,5∘ jest równa
A) √ -- 2 B) 1√-- 2 C) 1 D) 12

*Ukryj

Wartość wyrażenia -----tg12,5∘⋅tg77,5∘------ sin25∘cos65∘+ cos25∘sin 65∘ jest równa
A) 1 B) √1- 2 C) √ -- 2 D) 1 2

Wartość wyrażenia sin30∘−cos120∘- sin30∘ jest równa
A) tg 120∘ B) 2 C) 1 D) tg 30∘

*Ukryj

Wartość wyrażenia sin150∘ cos60∘ jest równa
A) tg 150∘ B) − 1 C) 1 D) tg 60∘

Wyrażenie sin260∘+3tg30∘⋅cos30∘ -----1−-3tg-45∘------ ma wartość
A) 6 8 B) − 1 2 C) − 9 8 D) 3 − 2

*Ukryj

Wartość liczbowa wyrażenia ( ∘ ∘) 2 sin-30tg+3co0∘s60- wynosi
A) 1 3 B) √ -- 3 C) 3 D) √ - --3 3

Wyrażenie cos230∘−2tg60∘⋅sin60∘ 4− 2tg 45∘ ma wartość
A) 6 8 B) − 9 8 C) − 1 2 D) 3 − 2

Wartość wyrażenia cos40∘- ∘ cos50∘ tg 40 wynosi
A) 1 B) 12 C) tg 50∘ D) co s50∘

*Ukryj

Wartość wyrażenia cos40∘- ∘ sin50∘ tg 40 wynosi
A) 1 B) 12 C) tg 40∘ D) co s50∘

Wartość wyrażenia cos70∘- ∘ cos20∘ tg 70 wynosi
A) tg 20∘ B) 12 C) 1 D) co s20∘

Wartość wyrażenia cos50∘- ∘ sin40∘ tg 50 wynosi
A) 1 B) 12 C) cos 50∘ D) tg 50∘

Liczba 1 jest wartością wyrażenia
A) ∘ ttgg6300∘ B) sin 90∘ + cos 0∘ C) -cos30∘- 1+ sin60∘ D) 2 ∘ ∘ cos 45 + sin 30

*Ukryj

Liczba 1 3 jest wartością wyrażenia
A) tg 60∘ ⋅sin 30∘ B) cos 45∘ + sin 45∘ C) -sin30∘∘ 1+cos60 D) cos260 ∘ + sin 30∘

Wartość wyrażenia sin120∘+cos120∘- tg120∘ sin150∘+cos150∘ + tg150∘ jest równa
A) 4 B) 0 C) 1 D) 2

Liczba ∘ -1--- tg15 + tg15∘ jest równa
A) 4 B) √ - 16--3 3 C) 1 D) √ - 34-3

*Ukryj

Liczba ∘ -1--- tg75 + tg75∘ jest równa
A) 1 2 B) √ - 16-3- 3 C) 4 D) √ - 34-3