Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego

Który z wielomianów należy dodać do wielomianu 2 3 W (x) = 5x − 2x + 3 aby otrzymać wielomian P(x ) = 4x3 + 12x2 − 3 ?
A) 6 − 7x2 − 6x 3 B) 2x3 + 17x2 C) 6x3 + 7x 2 D) 6x3 + 7x 2 − 6

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x+ 5 i Q (x) = −x 4 + 2x 3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

*Ukryj

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów 5 4 2 P (x) = − 2x + 3x + 3x − x+ 5 i Q (x) = 2x5 − 3x4 − 4x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x) jest równy
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = x − 3x + x − 11 i 3 2 V(x ) = x + 3x + x + 1 . Stopień wielomianu W (x )− V (x) jest równy
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = x + 3x + x − 11 i 3 2 V (x) = x + 3x + 1 . Stopień wielomianu W (x) − V (x) jest równy
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Wielomiany P i Q określone są wzorami 5 5 P(x ) = x − 1,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = 2P(x )+ Q(x ) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

*Ukryj

Wielomiany P i Q określone są wzorami 5 5 P(x ) = x − x,Q (x) = −x − x . Wielomian R(x ) = P(x )+ Q (x) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

Wielomiany P i Q określone są wzorami 4 4 P(x ) = x − 2,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = P(x )+ 2Q (x ) jest stopnia
A) 0 B) 4 C) 2 D) 8

Dane są wielomiany 2 W (x) = 2x − 5x + 3 i 3 2 P(x) = x − 5x + 2x − 1 . Wielomian G (x) = 2W (x )− P (x) jest równy
A) x3 − 3x 2 − 3x + 2 B) − x 3 + 7x 2 − 7x+ 4
C) 3 2 − x + 9x − 12x + 7 D) 3 2 x − x − 8x + 5

*Ukryj

Dane są wielomiany 2 W (x) = 3x − 2x + 5 oraz 3 P (x) = 2x − 2x+ 5 . Wielomian W (x) − P (x) jest równy
A) 2x 3 + 3x 2 B) 2x3 − 3x2 C) − 2x3 + 3x2 D) − 2x3 − 3x2

Dane są wielomiany 3 2 w (x) = −3x − 5x + x i 3 2 v(x) = x + 2x − 6x + 1 . Wówczas wielomian p(x) = − 2w (x) − v(x ) jest równy:
A) p (x) = 5x3 + 12x 2 − 8x + 1 B) p (x) = − 5x3 − 12x 2 + 8x − 1
C) 3 2 p(x ) = 5x + 8x + 4x − 1 D) 3 2 p (x) = − 7x − 8x − 4x + 1

Dane są wielomiany 4 3 W (x) = − 3x − 5x + 2 oraz 4 3 P (x) = 2x + 5x + 3x . Wielomian W (x) + P (x) jest równy
A) 5x 4 + 3x + 2 B) 3x + 2
C) − x4 + 3x + 2 D) − x4 + 3x− 2

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = − 2x + 5x − 3 oraz 3 P (x) = 2x + 1 2x . Wielomian W (x) + P (x) jest równy
A) 5x 2 + 12x − 3 B) 4x3 + 5x2 + 12x − 3
C) 6 2 4x + 5x + 12x − 3 D) 3 2 4x + 1 2x − 3

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 3x − 2x + 6 oraz 3 2 P (x) = − 2x + 2x . Wielomian W (x) + P (x) jest równy
A) 5x3 − 4x 2 + 6 B) − 6x 6 + 10x 5 − 4x4 − 12x3 + 12x 2
C) 3 x + 6 D) 3 2 5x + 4x + 6

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 2x − 4x − 2x + 1 i 3 2 P(x) = x − x − x+ 3 . Wielomian G (x) = W (x) − 2P (x) jest równy
A) − 2x2 − 5 B) − 6x2 − 4x + 6 C) x3 − 3x2 − x − 2 D) − 2x2 − 4x + 6