Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Suma i różnica

Wyszukiwanie zadań

Suma dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego

Który z wielomianów należy dodać do wielomianu  2 3 W (x) = 5x − 2x + 3 aby otrzymać wielomian P(x ) = 4x3 + 12x2 − 3 ?
A) 6 − 7x2 − 6x 3 B) 2x3 + 17x2 C) 6x3 + 7x 2 D) 6x3 + 7x 2 − 6

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów  4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x+ 5 i Q (x) = −x 4 + 2x 3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów  5 4 2 P (x) = − 2x + 3x + 3x − x+ 5 i Q (x) = 2x5 − 3x4 − 4x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x) jest równy
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10

Wielomiany P i Q określone są wzorami  5 5 P(x ) = x − 1,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = 2P(x )+ Q(x ) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Wielomiany P i Q określone są wzorami  4 4 P(x ) = x − 2,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = P(x )+ 2Q (x ) jest stopnia
A) 0 B) 4 C) 2 D) 8

Wielomiany P i Q określone są wzorami  5 5 P(x ) = x − x,Q (x) = −x − x . Wielomian R(x ) = P(x )+ Q (x) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

Ukryj Podobne zadania
spinner