Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeżeli lo gax = 2 i logb x = 3 , to liczba logab x jest równa
A) 6 B) 16 C) 65 D) 5 6

Jeżeli √- log 3 √- a = log 37 49, b = 49 7 , c = log 73 3 to
A) a > b > c B) c > a > b C) b > c > a D) b > a > c

*Ukryj

Jeżeli √- log 4 √- 7 a = log 37 7, b = 49 7 , c = log 733 to
A) a > b > c B) c > a > b C) b > c > a D) c > b > a

Jeżeli a 2 = 3 , b 3 = 5 i c 5 = 2 , to iloczyn abc jest równy
A) log 25 B) lo g52 C) 1 D) 2

*Ukryj

Jeżeli a 2 = 3 , b 3 = 5 i c 5 = 4 , to iloczyn abc jest równy
A) log 45 B) lo g54 C) 4 D) 2

Dla dowolnych liczb a > 0 , a ⁄= 1 , b > 0 , b ⁄= 1 , c > 0 , c ⁄= 1 wartość wyrażenia

( ) ( ) ( ) lo g1 b ⋅ log1 c ⋅ log 1a a b c

jest równa
A) abc B) 1-- abc C) − 1 D) 1

Dane są liczby: 1 a = log 39 , b = lo g33 , 1- c = log3 27 . Który z poniższych warunków jest prawdziwy?
A) c < b < a B) b < c < a C) a < c < b D) c < a < b

*Ukryj

Dane są liczby: 1- a = log4 64 , b = log 44 , -1 c = lo g416 . Który z poniższych warunków jest prawdziwy?
A) c < b < a B) b < c < a C) a < c < b D) c < a < b

Wyrażenie 3log x+ lo gy − 2 logz jest równe
A) log 3xy2 z B) 2 lo g xy z C) 3xy log -2z D) x3y log -z2-

Liczby dodatnie a,b,c spełniają warunki log5a = lo g4b = 2 i log8 c = 1 . Wtedy liczba √ --------- a + b + c jest równa
A) 7 B) 17 C) √ -- 7 D) 2

*Ukryj

Liczby dodatnie a,b,c spełniają warunki log5a = lo g7b = 1 i log4 c = 2 . Wtedy liczba √ --------- a + b + c jest równa
A) √ -- 4 7 B) 28 C) √ -- 2 7 D) 2

Liczby dodatnie a,b,c spełniają warunki log3a = lo g5b = 2 i log2 c = 1 . Wtedy liczba √ --------- a + b + c jest równa
A) 7 B) 6 C) √ -- 7 D) 2