Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W pierwszym pudełku jest 6 kul zielonych i 9 czerwonych, a w drugim są 4 kule zielone i 6 czarnych. Losujemy po jednej kuli z każdego z pudełek. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania zielonej kuli z pierwszego pudełka jest większe, niż prawdopodobieństwo wylosowania zielonej kuli z drugiego pudełka? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w pierwszym pudełku jest więcej kul zielonych niż w drugim pudełku.
B) w każdym z pudełek kule zielone stanowią taki sam procent pozostałych kul.
C) w pierwszym pudełku jest tyle samo kul zielonych, ile jest kul czarnych w drugim pudełku.

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -4 30 B) 5- 30 C) -6 30 D) 10 30

*Ukryj

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 40 B) 5- 40 C) -6 40 D) 10 40

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3 ,4,...,25} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby, która jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A) -7 25 B) 6- 25 C) -5 25 D) -4 25

Na loterii jest 10 losów, z których 4 są wygrywające. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody, jest równe
A) 5 6 B) 2 3 C) 1 6 D) 3 5

*Ukryj

Na loterii jest 14 losów, z których 6 jest wygrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 7 8 D) 3 4

Na loterii jest 20 losów, z których 8 jest wygrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe
A) 5 6 B) 3 5 C) 1 6 D) 2 3

Na loterii jest 12 losów, z których 8 jest przegrywających. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wygramy nagrodę jest równe
A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 1 6

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe
A) 15 35 B) 1- 50 C) 15 50 D) 35 50

W pudełku są tylko kule białe i czarne, przy czym kul czarnych jest o 5 więcej niż kul białych, a prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest dwa razy mniejsze, niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W pudełku jest więcej niż 12 kul. PF
Po dołożeniu do pudełka 3 kul czarnych, prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej będzie 3 razy mniejsze niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. PF

W pewnej klasie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest równy 4:5. Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe
A) 4 5 B) 4 9 C) 1 4 D) 1 9

Na dwudziestu karteczkach napisano wszystkie liczby naturalne od 1 do 20 (na każdej karteczce napisano jedną liczbę). Spośród tych karteczek wybieramy w sposób losowy jedną. Niech p 2,p3,p4,p5,p 6,p7,p8 oznaczają prawdopodobieństwa, że na wylosowanej karteczce jest napisana liczba podzielna odpowiednio przez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba p8 jest mniejsza od każdej z liczb: p2,p 3,p4,p5,p6,p 7 . PF
Liczba p2 nie jest największą spośród liczb p 2,p3,p4,p5,p 6,p 7,p8 .PF

W pudełku znajduje się 30 losów, w tym 5 losów wygrywających i 25 losów przegrywających. Po wyciągnięciu los nie jest zwracany do pudełka. Ania wybrała pięć losów i wszystkie były przegrywające. Po Ani jeden los wyciągnął Kuba.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że Kuba wyciągnął los przegrywający?
A) 23 B) 45 C) 13 D) 5 6

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 141 B) 511- C) 161 D) -9 22

*Ukryj

Ze zbioru liczb {1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 } losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczby pierwszej jest równe
A) 0,5 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,8

Ze zbioru {0,1,2,...,15} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 176 B) 38 C) 165 D) -7 15

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,12 ,13} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe
A) 143 B) 513- C) 163 D) -5 26

Ściany sześciennej kostki ponumerowano liczbami od 1 do 6. Następnie w sposób losowy wybrano jedną z krawędzi tego sześcianu. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że wylosowana krawędź jest krawędzią ściany z numerem 6 jest równe
A) -1 12 B) 1 6 C) 1 3 D) 14

W pewnej grupie przyjaciół co czwarta osoba ma na imię Kuba. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowana osoba nie ma na imię Kuba, jest równe
A) 1 4 B) 3 4 C) 3 5 D) 4 5

W pudełku są trzy rodzaje piłek: czerwone, niebieskie i zielone. Czerwonych piłek jest trzy razy więcej niż niebieskich, a zielonych jest dwa razy mniej niż czerwonych. Losujemy jedną piłkę. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy piłkę zieloną, jest równe
A) -2 11 B) 3- 11 C) -6 11 D)  4 11

Do gry planszowej używane są dwa bączki o kształtach przedstawionych na rysunkach. Każdy bączek po zatrzymaniu na jednym boku wielokąta wskazuje liczbę umieszczoną na jego tarczy. Na rysunku I bączek ma kształt pięciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 5. Na rysunku II bączek ma kształt sześciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 6.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż 3 na bączku z rysunku I jest większe niż 1 2 PF
Uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku I jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku II. PF
*Ukryj

Do gry planszowej używane są dwa bączki o kształtach przedstawionych na rysunkach. Każdy bączek po zatrzymaniu na jednym boku wielokąta wskazuje liczbę umieszczoną na jego tarczy. Na rysunku I bączek ma kształt siedmiokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 7. Na rysunku II bączek ma kształt sześciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 6.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo otrzymania liczby pierwszej na bączku z rysunku I jest większe niż 1 2 PF
Uzyskanie liczby parzystej na bączku z rysunku I jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie liczby nieparzystej na bączku z rysunku II. PF

Do pudełka włożono 48 kul w różnych kolorach. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest równe 16 , a prawdopodobieństwo wylosowania kuli żółtej jest równe 1 2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W pudełku jest trzy więcej kul czerwonych niż żółtych.PF
W pudełku może być 16 kul zielonych. PF

Do dwóch koszy wrzucono piłki szare i czarne. Na diagramie przedstawiono liczbę piłek każdego koloru w I i w II koszu.


PIC


Czy wylosowanie piłki czarnej z kosza II jest bardziej prawdopodobne niż wylosowanie piłki czarnej z kosza I? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A. w koszu II jest więcej piłek czarnych niż w koszu I.
B. stosunek liczby piłek czarnych do liczby wszystkich piłek jest taki sam w obu koszach.
C. w koszu II jest o 3 piłki czarne więcej niż w koszu I, ale szarych – tylko o 2 więcej.
*Ukryj

W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest dwa razy większe od prawdopodobieństwa wylosowania kuli białej? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w pudełku jest 2 razy mniej kul białych niż czarnych.
B) w pudełku jest o połowę mniej kul zielonych niż kul czarnych.
C) kule czarne stanowią połowę wszystkich kul w pudełku.

W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 12 ? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w pudełku jest 2 razy mniej kul białych niż czarnych.
B) w pudełku jest o połowę mniej kul zielonych niż kul czarnych.
C) kule czarne stanowią połowę wszystkich kul w pudełku.

W dwóch koszach umieszczono koszulki niebieskie i czerwone. Na diagramie przedstawiono liczbę koszulek każdego koloru w I i w II koszu.


PIC


Czy wylosowanie niebieskiej koszulki z kosza I jest bardziej prawdopodobne niż wylosowanie czerwonej koszulki z kosza II? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) w koszu I jest tyle samo koszulek niebieskich ile jest koszulek czerwonych w koszu II.
B) stosunek liczby koszulek niebieskich do liczby koszulek czerwonych w I koszu jest taki sam jak stosunek liczby koszulek czerwonych do liczby koszulek niebieskich w II koszu.
C) w koszu II jest więcej koszulek niebieskich niż jest koszulek czerwonych w pierwszym koszu.

Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki do gry. Rzucamy jeden raz taką kostką.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia nieparzystej liczby oczek jest 2 razy większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek. PF
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszej od 3 jest równe 5 6 . PF
*Ukryj

Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej sześciennej kostki do gry. Rzucamy jeden raz taką kostką.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia nieparzystej liczby oczek jest 2 razy większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek. PF
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszej od 3 jest równe 5 6 . PF

Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej dwunastościennej kostki do gry. Rzucamy jeden raz taką kostką.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia nieparzystej liczby oczek jest większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek. PF
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek większej od 3 jest mniejsze od 1 2 . PF

Na rysunku przedstawiono siatkę nietypowej ośmiościennej kostki do gry. Rzucamy jeden raz taką kostką.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia nieparzystej liczby oczek jest 3 razy większe niż prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek. PF
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek większej od 1 jest równe 1 3 . PF

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {20 ,21,22,...,39,40} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 4 jest równe
A) 1 4 B) 2 7 C) -6 19 D) -3 10

*Ukryj

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {21 ,22,23,...,49,50} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 6 jest równe
A) -2 15 B) 1 6 C) -5 29 D) 1 5

W pudełku znajdują się tylko kule białe i czarne. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czarnych jest równy 3:4. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe
A) 3 7 B) 4 7 C) 1 4 D) 1 3

*Ukryj

W pudełku znajdują się tylko kule białe i czarne. Stosunek liczby kul czarnych do liczby kul białych jest równy 4:5. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe
A) 5 9 B) 4 9 C) 4 5 D) 5 4

W woreczku są tylko koraliki białe i czerwone. Białych koralików jest cztery razy więcej niż czerwonych. Losujemy jeden koralik. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy biały koralik, jest równe
A) 1 4 B) 3 4 C) 1 5 D) 4 5

Doświadczenie losowe polega na trzykrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 5, a jeśli reszka – zapisujemy 4. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba trzycyfrowa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 6?
A) 1 8 B) 1 4 C) 3 8 D) 3 4

W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to kobieta, jest równe
A) 115 B) 133- C) 1353 D) 15 18

*Ukryj

W grupie liczącej 29 uczniów (dziewcząt i chłopców) jest 15 chłopców. Z tej grupy trzeba wylosować jedną osobę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zostanie wylosowana dziewczyna, jest równe
A) 14 15 B) 1- 14 C) 14 29 D) 1259

W grupie 60 osób (kobiet i mężczyzn) jest 35 kobiet. Z tej grupy losujemy jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej osoby jest takie samo. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy mężczyznę, jest równe
A) -1 60 B) 1- 25 C) -7 12 D)  5 12

W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to mężczyzna, jest równe
A) 118 B) 1833- C) 1158 D) -1 33

W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe
A) 1 8 B) 1 5 C) -1 40 D) 315

*Ukryj

W pudełku jest 60 kul. Wśród nich jest 27 kul białych, 18 kul niebieskich, a pozostałe to kule żółte. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę, która nie jest niebieska, jest równe
A) -9 20 B) 7- 10 C) 1 4 D) 230

Strona 1 z 3>>>>