Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Ostrosłup

Wyszukiwanie zadań

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 4 cm, a wysokość jego ściany bocznej ma długość 5 cm. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe
A) 96 cm 2 B) 48 cm 2 C) 2 80 cm D) 2 30 cm

Na rysunku przedstawiono prostokąt i dwa trójkąty równoramienne T1 i T 2 oraz podano długości ich boków.


ZINFO-FIGURE


Czy te trzy wielokąty mogą być ścianami jednego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

TakNie
ponieważ
A) długości boków prostokąta są równe długościom podstaw trójkątów T1 i T2 .
B) trójkąty T1 i T2 mają podstawy różnej długości.
C) ramiona trójkąta T1 mają inną długość niż ramiona trójkąta T 2 .

Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i czterech trójkątów prostokątnych zbudowanych na bokach tego kwadratu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wysokość tego ostrosłupa jest równa długości jednej z jego krawędzi. PF
Wszystkie wysokości ścian bocznych tego ostrosłupa mają taką samą długość.PF

Liczba ścian ostrosłupa prawidłowego jest o 5 mniejsza niż liczba jego krawędzi. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równe 35 cm 2 , a pole podstawy jest równe 11 cm 2 . Pole jednej ściany bocznej tego ostrosłupa jest równe
A) 2 3 cm B) 2 8 cm C) 2 6 cm D) 2 4 cm

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.


PIC


Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa
A) 560 cm B) 360 cm C) 260 cm D) 220 cm

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego trójkątnego.


PIC


Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa
A) 560 cm B) 360 cm C) 260 cm D) 270 cm

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 450. Krawędź boczna jest w tym ostrosłupie czterokrotnie dłuższa od krawędzi podstawy.


PIC


Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa
A) 15 B) 25 C) 50 D) 60

Ukryj Podobne zadania

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 540. Krawędź boczna jest w tym ostrosłupie pięciokrotnie dłuższa od krawędzi podstawy.


PIC


Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa
A) 15 B) 25 C) 50 D) 60

Rysunek przedstawia ostrosłup prosty.
Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).


PIC


Ściany boczne ostrosłupa są trójkątami prostokątnymi. PF
Liczba wszystkich krawędzi ostrosłupa jest parzysta. PF
Wszystkie ściany boczne ostrosłupa mają wspólny wierzchołek.PF

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.


PIC


Suma długości krawędzi bocznych tego ostrosłupa jest równa A/B.
A) 360 cm B) 104 cm
Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równa C/D.
C) 2 960 cm D) 2 1 360 cm

Który z poniższych rysunków nie może być siatką ostrosłupa prawidłowego czworokątnego?


PIC


Z jednakowych czworościennych klocków ułożono bryłę mającą kształt czworościanu foremnego.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Utworzona bryła składa się z 10 klocków. PF
Czworościan foremny o wymiarach takich jak utworzona figura ma objętość 27 razy większą od objętości jednego klocka. PF

Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie O i boku długości 8.


PIC


Czy trójkąt ABW o bokach długości odpowiednio: 8, 5, 5 może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

TakNie
ponieważ
A) trójkąt ABW jest równoramienny.
B) odległość OE jest mniejsza niż wysokość EW trójkąta ABW .
C) odległość OE jest większa niż wysokość EW trójkąta ABW .
Ukryj Podobne zadania

Hela rysuje siatkę ostrosłupa, którego podstawą jest prostokątny trójkąt równoramienny AEF .


PIC


Czy trójkąt równoboczny BCD może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

TakNie
ponieważ
A) odcinki DE i DC mają różne długości.
B) odcinki EF i BC mają różne długości.
C) odcinki EF i BC mają równe długości.

Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie O i boku długości 6.


PIC


Czy trójkąt ABW o bokach długości odpowiednio: 6, 5, 5 może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

TakNie
ponieważ
A) trójkąt ABW jest równoramienny.
B) odległość OE jest mniejsza niż wysokość EW trójkąta ABW .
C) odległość OE jest większa niż wysokość EW trójkąta ABW .

Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm 2 . Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.


PIC


Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia?
A) 112 cm 2 B) 1 28 cm 2 C) 144 cm 2 D) 1 60 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Kacper ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 84 cm 2 . Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.


PIC


Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia?
A) 112 cm 2 B) 1 28 cm 2 C) 144 cm 2 D) 1 60 cm 2

Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.


PIC


Które wielokąty – I, II, III – przedstawiają siatki bryły takiej, jaką pokazano na powyższych rysunkach?


PIC


A) I, II i III B) tylko I i III C) tylko II i III D) tylko I i II

Ukryj Podobne zadania

Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.


PIC


Które wielokąty – I, II, III – przedstawiają siatki bryły takiej, jaką pokazano na powyższych rysunkach?


PIC


A) I, II i III B) tylko I i III C) tylko II i III D) tylko I i II

Wysokość ściany bocznej opuszczona na krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest 3 razy dłuższa od krawędzi jego podstawy. Stosunek pola powierzchni bocznej do pola powierzchni podstawy tego ostrosłupa jest równy
A) 1 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 6 3 D) 9

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Jeżeli długość każdej krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zwiększymy 2 razy, a jego wysokość zmniejszymy 2 razy, to objętość ostrosłupa
A) zwiększy się czterokrotnie. B) zwiększy się dwukrotnie.
C) zmniejszy się dwukrotnie. D) nie zmieni się.

Ukryj Podobne zadania

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Jeżeli długość każdej krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zmniejszymy 2 razy, a jego wysokość zwiększymy 4 razy, to objętość ostrosłupa
A) zwiększy się czterokrotnie. B) zwiększy się dwukrotnie.
C) zmniejszy się dwukrotnie. D) nie zmieni się.

Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość. PF
Wysokość tego ostrosłupa jest mniejsza niż wysokość jego ściany bocznej.PF
Ukryj Podobne zadania

Siatka ostrosłupa składa się z czterech trójkątów równobocznych.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ostrosłup ten ma 6 krawędzi. PF
Wysokość tego ostrosłupa jest równa długości jego krawędzi.PF

Obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego siedmiokątnego jest równy 33,6 cm, a długość jego krawędzi bocznej jest równa 2,5 cm. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe
A) 1,68 cm 2 B) 5,8 8 cm 2 C) 2 23,52 cm D) 2 11,76 cm

Ostrosłupy prawidłowe trójkątne O1 i O 2 mają takie same wysokości. Długość krawędzi podstawy ostrosłupa O 1 jest trzy razy dłuższa od długości krawędzi podstawy ostrosłupa O 2 . Stosunek objętości ostrosłupa O1 do objętości ostrosłupa O 2 jest równy
A) 3 : 1 B) 1 : 3 C) 9 : 1 D) 1 : 9

Rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa prostego o podstawie będącej prostokątem.


PIC


Objętość tego ostrosłupa jest równa
A) 192 B) 96 C) 576 D) 384

spinner