Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz zbiór wartości funkcji 2 f(x) = 5 − 2 sin x dla x ∈ R .

*Ukryj

Wyznacz zbiór wartości funkcji 2 2 f(x) = 4− 3cos 2x+ 2sin 2x dla x ∈ R .

Wyznacz największą wartość funkcji

 ∘ --------2----------2--- f(x) = 9− 4sin 2x − 8cos x− 3.

Wyznacz zbiór wartości funkcji 1 2 f(x) = 2 sin2x + cos x , gdzie x ∈ R .

Dana jest funkcja 1+tgx- f(x ) = ctgx dla π- π- x ∈ ⟨6 ,3⟩ .

 • Rozwiąż równanie f (x) = 2 .
 • Wyznacz najmniejszą wartość funkcji f(x) .

Wykaż, że wszystkie wartości funkcji (ctg2x−tg2x)⋅sin22x f(x) = ---4cos2x⋅sin2x---- są większe od 1.

Wyznacz zbiór wartości funkcji: f (x) = cos 2x− 2sin x , gdzie x ∈ R .

*Ukryj

Wyznacz zbiór wartości funkcji: f (x) = 2sin x + cos2x , gdzie x ∈ R .

Wyznacz największą wartość funkcji 3∘ -----4---------3---------2------ f(x ) = 3 sin x + 2 cos x + 3 sin x + 4 .

Wyznacz zbiór wartości funkcji

 √ -- 2 2 f (x) = 2 − 2 3 sin x cosx − 3 sin x − cos x.

Dana jest funkcja 2 f(x ) = sin x + cos x dla x ∈ R .

 • Rozwiąż równanie f (x) = 1 w przedziale ⟨0,2π⟩ .
 • Wyznacz największą wartość funkcji f .

Wyznacz zbiór wartości funkcji

 2 2 f(x ) = 2− 6sin xco sx − 3sin x + 5co s x.

Określ dziedzinę i zbiór wartości funkcji 1+sin2-x−-cos2x- f(x ) = sin2x− sin4x .

Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji √ -- f(x) = 3sinx + co sx w przedziale ⟨0 ;2π⟩ .

*Ukryj

Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji √ -- f(x) = 3cos x+ sin x w przedziale ⟨0 ;2π⟩ .