Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Trygonometryczna/Różne

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja f(x ) = tg(sin x) .

  • Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji.
  • Czy funkcja jest okresowa?

Miara α pewnego kąta trójkąta spełnia warunek  2 c osα = − 3 . Wyznacz jego miarę w stopniach. Wynik podaj z dokładnością do 1 stopnia.

Wykaż, że jeżeli sin α− cosα jest liczbą wymierną to wymierna jest również liczba cos 4α .

spinner