Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Pole powierzchni

Wyszukiwanie zadań

Ile kwadratowych płytek o boku 2 dm potrzeba do wyłożenia dna i wewnętrznych ścian basenu o długości 10 m, szerokości 6 m i głębokości 2 m ?

Ukryj Podobne zadania

Objętość prostopadłościennego basenu o szerokości 6 m i długości 10 m jest równa 120 000 litrów. Ile litrów farby potrzeba do pomalowania dna i ścian basenu, jeżeli jeden litr farby wystarcza do pomalowania 8 m 2 powierzchni?

Ile kwadratowych płytek o boku 3 dm potrzeba do wyłożenia dna i wewnętrznych ścian basenu o długości 9 m, szerokości 6 m i głębokości 3 m ?

Na rysunku przedstawiono model sześcianu wykonany z listewek, których przekrój poprzeczny jest kwadratem o boku 2 cm. Krawędź sześcianu ma długość 20 cm. Oblicz jaka jest powierzchnia całkowita tego modelu. Zapisz obliczenia.


PIC


Czy okrągła serweta o średnicy 1,4 m przykryje kwadratowy stół o boku 1 m?

Powierzchnia Ziemi jest równa  14 2 5,1 ⋅10 m , a powierzchnia Księżyca 3,8 ⋅1013 m 2 . Ile razy powierzchnia Ziemi jest większa od powierzchni Księżyca?

Ile metrów kwadratowych wykładziny trzeba kupić na wyłożenie podłogi w prostokątnym holu, w którym jest troje drzwi o szerokości 0,8 m każde, długość holu jest 3 razy większa od szerokości, a łączna długość listwy podłogowej jest równa 21,6 m?

Grenlandia jest największą wyspą na świecie i ma powierzchnię 10 razy większa od największej wyspy Europy, Wielkiej Brytanii. Wiedząc, że powierzchnia powierzchnia Wielkiej Brytanii jest o 2 mln km 2 mniejsza niż powierzchnia Grenlandii, oblicz powierzchnię Grenlandii.

Z okrągłego obrusa o średnicy 2 m mama Jadzi chce zrobić kwadratowy obrus o boku 140 cm. Czy to będzie możliwe, jeśli kwadratowy obrus ma być z jednego kawałka materiału?

Plac ma kształt prostokąta, którego jeden bok jest 4 razy dłuższy od drugiego boku. Wokół placu rośnie pas trawy o szerokości jednego metra. Trawnik otoczono płotem otrzymując prostokąt o obwodzie 48 m. Jakie wymiary ma plac?

Prostokątny stół o wymiarach 2 m na 1 m można rozłożyć, tak aby przy dwóch krótszych bokach otrzymać półkola. Oblicz przybliżoną powierzchnię stołu. Przyjmij w obliczeniach π = 3,14 .

Krew człowieka zawiera  13 2,5⋅1 0 krwinek czerwonych, z których każda ma powierzchnię 1,2⋅1 0−10 m 2 . Jaka jest powierzchnia wszystkich czerwonych krwinek we krwi człowieka?

Jaką część tęczówki o średnicy 10 mm zajmuje źrenica o średnicy 5 mm?

Ukryj Podobne zadania

Ile razy zwiększy się powierzchnia źrenicy, jeżeli jej średnica wzrośnie z 2 mm do 8 mm?

Prostokątną działkę o powierzchni  2 3750 m podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku.


PIC


Jakie wymiary miała działka przed podziałem?

Ukryj Podobne zadania

Prostokątny arkusz blachy o powierzchni  2 1,62 m pocięto na przystające prostokąty, w sposób przedstawiony na rysunku.


PIC


Jakie wymiary miał ten arkusz blachy przed pocięciem?

Prostokątną działkę o powierzchni  2 8112 m podzielono na pięć prostokątnych działek o jednakowych wymiarach i dwie działki w kształcie kwadratu (zobacz rysunek).


PIC


Jakie wymiary miała działka przed podziałem?

Oblicz pole powierzchni działki, której kształt i wymiary przedstawiono na rysunku. Zapisz obliczenia i odpowiedź.


PIC


Tata powiedział do Maćka Jeżeli ogrodzimy kwadratową działkę i weźmiemy bok o 3m dłuższy to zyskamy dodatkowo 48m 2 .


PIC


Jakie wymiary ma działka?

Dolna część pudełka na kapelusze ma wysokość 14 cm i średnicę podstawy równą 24 cm. Pokrywka tego pudełka ma średnicę o 8 mm większą, niż jego dolna część oraz wysokość równą 4 cm. Oblicz jakie jest pole powierzchni tektury użytej do wykonania tego pudełka.


PIC


Kwietnik Magdy ma kształt kwadratu o boku 4,5 m. Gdzie należy ustawić obrotowy zraszacz, aby podlać największą powierzchnię działki, a jednocześnie oszczędzać wodę? Jaki powinien być zasięg tego zraszacza?

Jaką część dwuhektarowego terenu rekreacyjnego zajmuje boisko do piłki nożnej o wymiarach 100 m i 50 m?

Trzy rodziny kupiły działki pod zabudowę. Pierwsza rodzina kupiła 2 3 całego terenu, druga 38 reszty, a pozostałą część, równą 12 60 m 2 , kupiła trzecia rodzina. Jaka była powierzchnia całego zakupionego terenu i jakiej wielkości była każda z działek?

Na parkingu w kształcie rombu o boku długości 20 m i kącie ostrym  ∘ 6 0 ma powstać betonowa nawierzchnia, do wykonania której potrzeba 20 kg betonu na 1 m 2 . Czy 12 ton betonu wystarczy do wykonania tej nawierzchni?

Na rysunku przedstawiono plany trzech działek. Pole powierzchni każdej z nich jest takie samo. Oblicz sumę obwodów tych trzech działek.


PIC


Strona 1 z 2
spinner