Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rozwiąż nierówność  2 lo g3(x − 5x + 6) < 0 .

Rozwiąż nierówność  x2−-2x lo g12(log8 x−3 ) < 0 .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów (x,y) , dla których współrzędne spełniają nierówność logx logy x > 0 .

Rozwiąż graficznie nierówność  x+1 2 2 − 1 ≤ log 12 x .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór wszystkich punktów (x ,y) , których współrzędne spełniają nierówność log (x−y )(x + y ) ≤ 1 .

Rozwiąż nierówność  2x2−4x−6- lo g12( 4x−11 ) < − 1 .

Rozwiąż nierówność  2 2 2 lo g28x − log 24x + log2 2x ≥ log2 64 .

Rozwiąż graficznie nierówność  x+1 2 2 − 1 ≤ log 12 x .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: logx (x2 − y) < 1 + logx 2 .

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: logy (x2 − y) < 1 + logy2 .

Rozwiąż nierówność:

 2 log 13(x − 1)+ lo g13(5 − x) > log 13(3(x + 1)).

Rozwiąż nierówność  2 lo g12 x − 2 log12 x− 3 < 0 .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: log 1(x2 + y2) ≥ − 2 3 .

*Ukryj

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: log 1(x2 + y2) ≥ − 1 4 .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów (x,y) , dla których współrzędne spełniają nierówność logx y < logy x .

Rozwiąż nierówność  3 lo g14(x + 0,125 ) > lo g14(x + 0,5) + 1 .