Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja f jest określona wzorem 2x2+4 f(x ) = x2− 3 dla każdej liczby rzeczywistej √ -- x ⁄= ± 3 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 5 jest równa
A) √ -- − 10 5 B) √ -- − 5 5 C) √ -- 20 5 D) √ -- 5

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem 3x2+2 f(x ) = x2− 2 dla każdej liczby rzeczywistej √ -- x ⁄= ± 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 6 jest równa
A) √ -- − 16 6 B) √ -- − 4 6 C) √ -- − 6 D) √ -- 6

Funkcja f jest określona wzorem x3−8 f(x ) = x− 2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu x = 12 jest równa
A) 3 4 B) 9 4 C) 3 D) 54 -8

Granica x+-2 lxi→m1x− 1
A) jest równa + ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

*Ukryj

Granica x+-4 lxi→m2x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x−2- xl→im−1 x+1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) jest równa + ∞ D) nie istnieje

Granica x+-4 lxi→m2x− 2
A) jest liczbą rzeczywistą B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica x−3- xl→im−2 x+2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica x−1- xl→im−2 x+2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x+-2 lxi→m3x− 3
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica x+-1 lxi→m2x− 2
A) jest równa − ∞ B) nie istnieje C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Funkcja f jest określona wzorem − 11 9 f(x ) = − 10(2 − 6x) (2x − 4) dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 13 . Wartość funkcji f dla argumentu 2019 jest taka sama jak g(2019) jeżeli
A) -5(x−-2)9- g(x ) = 2(3x− 1)11 B) −10(2x−4)9 g(x ) = (6x−2)11
C) g(x) = -5(x−-2)9- 4(3x− 1)11 D) g (x) = 10(x−2)9 (3x−1)11

Granica 9x−x3 xl→im−3 x+3 jest równa
A) 0 B) − 18 C) + ∞ D) − 6

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem --------5x-------- f(x ) = x(x+1)(x− √7)(x2+ 7)
A) nie należą 2 liczby B) nie należą 3 liczby C) nie należą 4 liczby D) nie należy 5 liczb

*Ukryj

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem --------5x--------- f(x ) = x(x2− 1)(x−√ 3)(x2+2)
A) nie należą 2 liczby B) nie należą 3 liczby C) nie należą 4 liczby D) nie należy 5 liczb

Do dziedziny funkcji f określonej wzorem ------3(x+-1)------ f(x ) = x(x−2)(x− √5)(x2− 5)
A) nie należą 2 liczby B) nie należą 3 liczby C) nie należą 4 liczby D) nie należy 5 liczb

Liczba 3 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+33| B) 2|xx−−31| C) -2x−-1 |x|+3 D) -x−3-- |2x− 1|

*Ukryj

Liczba − 3 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+33| B) 2|xx−−31| C) -2x−-1 |x|+3 D) -x−3-- |2x− 1|

Liczba 5 nie należy do dziedziny wyrażenia
A) |xx−+55| B) |x5−x−51| C) -5x−-1 |x|+5 D) 5x−1- |x− 5|

Granica -√5−3x3+8x2 xl→im−∞ √ 1−12x3+4x
A) nie istnieje. B) jest liczbą dodatnią.
C) jest liczbą ujemną. D) jest równa + ∞ .

Dana jest funkcja --−3--- f(x ) = 6−x−x 2 . Wskaż maksymalny zbiór, na którym funkcja f przyjmuje wartości ujemne.
A) (− ∞ ,− 3)∪ (2 ,+∞ ) B) (− 2 ,3 ) C) (− 3,2) D) (− ∞ ,− 2)∪ (3,+ ∞ )

Granica 4x3−7x+-3 lxi→m1 2x2−x −1 jest równa
A) 1 3 B) 2 3 C) 2 1 3 D) 1 33

Granica -−x+-2-- xl→im3− x2− 5x+6 jest równa
A) − ∞ B) − 1 C) 0 D) + ∞

*Ukryj

Granica --x−2---- xl→im5− x2− 7x+10 jest równa
A) − ∞ B) − 1 C) 0 D) + ∞

Pochodna funkcji x+-1 f (x) = x2 jest równa
A) −x-−32 x B) x+32- x C) 3x+-2 x3 D) -1 − x3

Granica jednostronna x2+x−-2 xli→m1− (1−x )2
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

*Ukryj

Granica jednostronna x2−x−6- xl→im−2− (x+2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2+ (x−2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−2- xl→im−1+ (x+1)2
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m2+ (2−x )2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2+ (2−x)2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−2- xl→im−1− (x+1)2
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą rzeczywistą C) nie istnieje D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-2 xli→m2− (2−x )2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−2- xl→im−2− (x+2)2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2+x−-2 xli→m1+ (1−x )2
A) nie istnieje B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa − ∞

Granica jednostronna x2−x−-6 xli→m3− (3−x )2
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2− (2−x)2
A) jest liczbą rzeczywistą B) nie istnieje C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2−x−-6 xli→m3+ (3−x )2
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) nie istnieje D) jest liczbą rzeczywistą

Granica jednostronna x2+-2x−-8 xli→m2− (x−2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Granica jednostronna x2+x−2- xl→im−2+ (x+2)2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) nie istnieje

Granica jednostronna x2−x−6- xl→im−2+ (x+2)2
A) nie istnieje B) jest równa − ∞ C) jest liczbą rzeczywistą D) jest równa + ∞

Funkcja f jest określona wzorem −x2+-1 f(x ) = 4−x3 . Wartość tej funkcji dla argumentu równego − 2 wynosi:
A) 152 B) − 14 C) 34 D) − 3 4

Wartość liczbowa wyrażenia ----1--- x2− 2x+ 3 jest największa, gdy liczba x jest równa
A) 12 B) 1 C) 14 D) 2

*Ukryj

Wartość liczbowa wyrażenia ----1--- x2− 4x+ 7 jest największa, gdy liczba x jest równa
A) 12 B) 1 C) 14 D) 2

Wartość liczbowa wyrażenia ---1--- x2−x+ 2 jest największa, gdy liczba x jest równa
A) 12 B) 1 C) 14 D) 2

Funkcja f jest określona wzorem −1 2 f(x ) = − 2(x + 2) (x − 3 ) dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 2 . Wartość funkcji f dla argumentu 2 jest równa
A) − 8 B) − 1 2 C) 1 2 D) 8

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem −2 3 f(x ) = − 3(x − 2) (x + 1 ) dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość funkcji f dla argumentu − 2 jest równa
A) − 16 3 B) − -3 16 C) 16 3 D) -3 16

Funkcja f jest określona wzorem --x-- f(x ) = 2x−8 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 4 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 2 + 4 jest równa
A) −-1 6 B) - √√2+2 2 C) − 1 D) √ -- 2 2

*Ukryj

Funkcja f jest określona wzorem --x-- f(x ) = 3x+6 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 2 − 2 jest równa
A) - √-2√+3 2 B) 1 3 C) − 1 D) 2 3

Funkcja x+2-- f(x) = 2x− 4 jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wówczas pochodna tej funkcji dla argumentu √ -- x = 2− 3 jest równa
A) 2 3 B) 2 − 3 C) √ - 4--3 3 D) √- 2−3-3

Funkcja 3x−1- f(x) = x2+ 4 jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x . Pochodna tej funkcji jest określona wzorem
A) f′(x) = −3x2+2x+12- (x2+ 4)2 B) f ′(x) = −9x2+2x−-12- (x2+ 4)2
C) 2 f′(x) = 3x(−x2+2x−4)212 D) 2 f′(x) = 9x(−x2+2x+4)122

*Ukryj

Funkcja 2x−1- f(x) = x2+ 3 jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x . Pochodna tej funkcji jest określona wzorem
A) f′(x) = 6x2−-2x+-6- (x2+3)2 B) f′(x) = −2x2+2x+6- (x2+3)2
C) 2 f′(x) = −2(xx2−+23x)+26- D) 2 f′(x) = 2x(x−22+x3−)26

Pochodna ′ f (x) funkcji 8x3+4x2+2 f (x) = 8x3+4x2+3 jest określona wzorem
A) ---24x2+8x--- (8x3+4x2+3)2 B) ----−-1----- (8x3+ 4x2+ 3)2 C) 2 --8x3−-24x2---2 (8x+ 4x+ 3) D) ---3-1-2---2 (8x+ 4x+ 3)

Granica x2+x−2- xl→im−2 x+ 2
A) jest równa − ∞ B) jest równa + ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest liczbą dodatnią

*Ukryj

Granica x2+x−-2 lxi→m1 1−x
A) jest liczbą dodatnią B) jest równa + ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest równa − ∞

Granica x2+-2x−-8 lxi→m2 x− 2
A) jest liczbą ujemną B) jest równa − ∞ C) jest liczbą dodatnią D) jest równa + ∞

Granica x2+-2x−-8 lxi→m2 2−x
A) jest liczbą ujemną B) jest liczbą dodatnią C) jest równa − ∞ D) jest równa + ∞

Granica x2−x−-6 lxi→m3 3−x
A) jest równa + ∞ B) jest równa − ∞ C) jest liczbą dodatnią D) jest liczbą ujemną

Granica x2−x−-2 lxi→m2 2−x
A) jest liczbą dodatnią B) jest równa − ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest równa + ∞

Granica x2−x−2- xl→im−1 x+ 1
A) jest równa − ∞ B) jest liczbą dodatnią C) jest liczbą ujemną D) jest równa + ∞

Granica x2−x−6- xl→im−2 x+ 2
A) jest liczbą dodatnią B) jest równa − ∞ C) jest liczbą ujemną D) jest równa + ∞

Granica 5√ (2−-3x)3- lim -3√------5- x→ −∞ (3− 2x) jest równa
A) + ∞ B) − ∞ C) 0 D) √5-- √327 32

Strona 1 z 3>>>>