Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie ∘ 20 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

*Ukryj

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie ∘ 10 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie ∘ 30 . Różnica tego ciągu jest równa
A) 30∘ B) 4 0∘ C) 50∘ D) 60∘

Ciąg (a − 3 ,b ,2a+ 1,c) jest arytmetyczny i suma trzech jego początkowych wyrazów jest równa 78. Liczba c jest równa
A) c = 37 B) c = 26 C) c = 4 8 D) c = 39

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an = 10 − 2n , gdzie n ≥ 1 jest równa 14. Zatem
A) n = 2 B) liczba n+ 3 dzieli się przez 5 C) n = 3 D) n = 4

*Ukryj

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego an = − 3 − 2n , gdzie n ≥ 1 jest równa − 11 7 . Zatem
A) n = 9 B) n = 8 C) n = 10 D) n = 12

Suma dwóch początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wynosi 5, a trzeci wyraz jest równy 7. Wówczas
A) a5 = 1 1 B) a5 = 12 C) a = 13 5 D) a = 14 5

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem 2 Sn = 3n + 6n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 24 B) 15 C) 6 D) 2

*Ukryj

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) wyraża się wzorem Sn = n2 + 5n (n ∈ N + ). Drugi wyraz ciągu (an) jest równy
A) 2 B) 8 C) 12 D) 14

Jeśli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) określona jest wzorem Sn = 2n2 + n , to wartość trzeciego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 8 B) 10 C) 11 D) 21

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem 2 Sn = 2n + 6n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 20 B) 16 C) 12 D) 8

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest określona wzorem Sn = 2n2 + 2n . Wtedy wyraz a2 jest równy
A) 4 B) 8 C) 12 D) 24

Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem 2 Sn = 3n + 3n . Drugi wyraz tego ciągu jest równy
A) 18 B) 3 C) 12 D) 15

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej n suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) jest określona wzorem Sn = 2n2 + n . Wtedy wyraz a2 jest równy
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10

Suma częściowa ciągu arytmetycznego jest wyrażona wzorem 3n2+-7n Sn = 2 . Wobec tego:
A) a1 = 4 B) a1 = 5 C) a = 1 3 2 D) a = 2 4 3

Jeżeli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an ) określona jest wzorem Sn = 4n2 − n , to wartość piątego wyrazu tego ciągu jest równa
A) 33 B) 35 C) 60 D) 95

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a2 = 1 1 i a4 = 7 . Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 36 B) 40 C) 13 D) 20

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a2 = 1 3 i a4 = 7 . Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 92 B) 39 C) 46 D) 50

W ciągu arytmetycznym (an) dane są a1 = 3 i a2 = 7 . Wtedy suma S 12 = a1 + a 2 + ⋅⋅⋅ + a12 jest równa
A) 324 B) 300 C) 282 D) 306

*Ukryj

Suma dwudziestu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego (an) , w którym a1 = 0 ,5 oraz a 3 = 312 jest równa
A) 295 B) 298 C) 305 D) 308

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 2n2 − 8n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -8 B) 4 C) 6 D) 8

*Ukryj

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 3n2 − 7n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -8 B) 4 C) 6 D) 8

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = 2n2 + 4n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) 4 B) − 2 C) − 4 D) 2

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn = 3n2 + 6n . Wynika stąd, że różnica ciągu jest równa
A) -6 B) 14 C) 6 D) 8

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = n2 − 5n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) -5 B) -3 C) 1 D) 2

Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, gdzie n ≥ 1 , wyraża się wzorem Sn = n2 − 3n . Wobec tego różnica tego ciągu wynosi
A) − 2 B) − 3 C) 2 D) 1

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 5, a różnica tego ciągu jest równa 3. Suma 100 początkowych wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa
A) 15100 B) 30500 C) 30200 D) 61000

Suma trzydziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) danego wzorem an = 13n + 1 jest równa
A) 370 B) 185 C) 11 D) 12 1 3

*Ukryj

Suma dziesięciu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego an = 2n − 1 wynosi
A) 80 B) 90 C) 110 D) 100

Suma dwudziestu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego an = n− 10 wynosi
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony wzorem an = 2n − 1 , dla n ≥ 1 . Suma stu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 9900 B) 9950 C) 10000 D) 10050

Suma dwudziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) danego wzorem an = 12n − 3 jest równa
A) 45 2 B) 2 51 2 C) 45 D) 1 22 2

Suma dwudziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) danego wzorem an = 12n + 5 jest równa
A) 205 B) 410 C) 200 D) 210

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 7 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Dwunastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 77 B) 84 C) 91 D) 98

*Ukryj

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 8 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Jedenastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 92 B) 72 C) 88 D) 96

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 6 i różnicy 2. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 6n + 2 B) an = 2n + 6 C) an = 2n + 4 D) an = 4n+ 2

*Ukryj

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 7 i różnicy 3. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 3n + 7 B) an = 3n + 4 C) an = 7n + 3 D) an = 7n+ 4

Dany jest ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 8 i różnicy 6. Wyraz ogólny ciągu wyraża się wzorem
A) an = 8n + 2 B) an = 8n + 6 C) an = 6n + 8 D) an = 6n+ 2

Suma kwadratów trzech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o pierwszym wyrazie a1 i różnicy r wyraża się wzorem
A) (a1 + r)2 ⋅3 B) (a1 + r)2 ⋅9 C) 3a2 + 4a r + 5r2 1 1 D) 3a 2+ 6a r+ 5r2 1 1

*Ukryj

Suma kwadratów czterech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o pierwszym wyrazie a1 i różnicy r wyraża się wzorem
A) (a1 + r)2 ⋅4 B) (a1 + r)2 ⋅6 C) 4a2 + 12a r + 14r2 1 1 D) 4a2+ 10a r+ 14r2 1 1

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego, w którym a3 = 30 i a 41 = 524 , to
A) an = 13n − 9 B) an = 13n + 4 C) an = 52n − 52 D) an = 52n

W ciągu arytmetycznym √ -- a1 = 2 2 i √ -- a2 = 2 2+ 2 . Suma wyrazów od dziesiątego do czterdziestego włącznie jest równa
A) √ -- 20 2 + 9 0 B) √ -- 60 2 + 1470 C) 80√ 2-+ 15 60 D) 62√ 2-+ 1488

Ciąg arytmetyczny (an) określony jest wzorem an = 4n + 4 . Zatem suma a3 + a1 jest równa
A) a8 B) a6 C) a4 D) a 5

*Ukryj

Ciąg arytmetyczny (an) określony jest wzorem an = 2n + 4 . Zatem suma a4 + a2 jest równa
A) a8 B) a6 C) a4 D) a 5

Ciąg arytmetyczny (an) określony jest wzorem an = 3n + 6 . Zatem suma a3 + a1 jest równa
A) a12 B) a6 C) a8 D) a 5

Dwa kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego są równe 79 i 75. Wyrazem tego ciągu może być liczba
A) 2015 B) 2016 C) 2017 D) 2018

W ciągu arytmetycznym mamy a2 + a6 = 16 . Oblicz a 4 .
A) 8 B) 16 C) 4 D) 12

*Ukryj

Dla ciągu arytmetycznego (an ) , określonego dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a4 + a5 + a6 = 12 . Wtedy
A) a5 = 4 B) a5 = 3 C) a = 6 5 D) a = 5 5

Ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1 , spełnia warunek a3 + a4 + a5 = 15 . Wtedy
A) a4 = 5 B) a4 = 6 C) a = 3 4 D) a = 4 4

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a11 + a15 = 13 . Wtedy
A) a13 = 13 B) a13 = 26 C) a = 6,5 13 D) a = 12,5 13

Ciąg arytmetyczny (an) , określony dla n ≥ 1 , spełnia warunek a5 + a6 + a7 = 51 . Wtedy
A) a6 = 1 9 B) a6 = 15 C) a = 51 6 D) a = 17 6

Suma 9+ 1 3+ 17+ ⋅⋅⋅+ 8 1 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa
A) 859 B) 851 C) 855 D) 1710

*Ukryj

Suma 7+ 1 2+ 17+ ⋅⋅⋅+ 1 37 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa
A) 3888 B) 1944 C) 2016 D) 1800

Dany jest ciąg arytmetyczny (x ,3x,5x,21 ) . Wtedy
A) x = 3 B) x = 8 C) x = 1 D) x = 4

*Ukryj

Dany jest ciąg arytmetyczny (x + 1 ,2x+ 1,3x + 1,4x + 1 ,6x + 2) . Wtedy
A) x = 1 B) x = 0 C) x = 2 D) x = − 1

Strona 1 z 4>>>>