Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Iloczyn pierwszych 5 wyrazów ciągu geometrycznego danego wzorem an = 82n , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1− 125- 4 ⋅1−-1- 2 B) 1− 125 8⋅ 1−1-- 2 C) 1− 1- 4 ⋅---261- 1− 2 D) 1 1 ⋅ 1−-21 1− 2

*Ukryj

Iloczyn pierwszych 5 wyrazów ciągu geometrycznego danego wzorem an = 42n , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 4 B) 1- 16 C) -1 32 D) 1 8

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym n an = − 5 ⋅(− 3) . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) -135 B) -45 C) 45 D) 135

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym n an = − 7 ⋅(− 2) . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) -28 B) 56 C) -56 D) 28

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym n an = − 2 ⋅(− 4) . Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) -128 B) -32 C) 128 D) 32

Iloraz ciągu geometrycznego (an) o wyrazie ogólnym 33n−2- an = 2 jest równy
A) 3− 2 B) 34 C) 217 D) 27

*Ukryj

Ciąg geometryczny (an ) określony jest wzorem -3 an = − 4n dla n ≥ 1 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 14 B) − 34 C) 34 D) − 1 4

Iloraz ciągu geometrycznego (an) o wyrazie ogólnym 52n+3- an = 3 jest równy
A) 5− 3 B) 53 C) 25 D) -1 25

Ciąg geometryczny (an ) określony jest wzorem −-2n+-1 an = 3 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) 12 B) − 2 C) − 12 D) 2

Ciąg geometryczny (an ) określony jest wzorem 3n an = − 4 dla n ≥ 1 . Iloraz tego ciągu jest równy
A) − 3 B) − 34 C) 34 D) 3

Który z podanych ciągów jest rosnącym ciągiem geometrycznym?
A) a = −3 ⋅2n− 1 n B) ( ) a = 2 ⋅ 1 1−n n 3 C) 1−n an = 2 ⋅3 D) ( ) 1 n− 1 an = 3 ⋅ 2

Ciąg geometryczny (an ) jest określony wzorem (−-2)3n−2 an = 3 dla n ≥ 1 . Suma jedenastu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − -2(1 + 811) 27 B) − -2(1 − 811) 27 C) -2 11 27(1 + 8 ) D) 2- 11 27 (1− 8 )

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym n an = 2 , dla n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 64 jest równa
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

*Ukryj

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym n an = 3 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 243 jest równa
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym n an = 2 , gdzie n ≥ 1 . Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 128 jest równa
A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

Który z podanych ciągów nie jest ciągiem geometrycznym?
A) n+2 an = (−-2)n--- 3 B) √ -- an = √32n 3n C) an = 2n + 1 D) n n+ 1 an = 5⋅√3--- 2

Ciągiem geometrycznym o ilorazie ( 1) − 2 jest ciąg określony wzorem
A) an = − 1⋅(− 2)−n 2 B) ( )−n an = 2 ⋅ 1 2 C) an = − 12 ⋅2−n D) an = − 12n

Ciąg geometryczny określony jest wzorem n−1 n+-1 an = (−-3)√-⋅2-2- 2 , dla n ≥ 1 . Czwarty wyraz tego ciągu jest równy
A) √ -- 54 2 B) − 1 08 C) − 324 D) −√108- 2

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = −3n B) an = 3 + 5n C) an = 1n D) an = (n+ 2)2

*Ukryj

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = n 2 − 3 B) an = 3n + 2 C) an = 5 ⋅3n D) an = n4

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = n 4 − 1 B) an = (− 1)n C) an = 1n D) an = 1− 3n

Którym wzorem ogólnym przedstawiono ciąg geometryczny?
A) ( )n ( )n an = 1 + 1 3 2 B) an = 2n−4- 4 C) an = 5n 2 D) n an = 53n+1

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = 2n − 2 B) an = (− 5)n C) an = 2n- n D) an = (3n )4

Ciągiem geometrycznym jest ciąg określony wzorem
A) an = (n+ 3)3 B) an = 1+ 2n C) an = 3n D) an = − 2n

Ciąg geometryczny (an ) jest określony wzorem n an = 2 dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2(1 − 210) B) − 2(1 − 210) C) 10 2(1 + 2 ) D) 10 − 2(1 + 2 )

*Ukryj

Ciąg geometryczny (an ) jest określony wzorem n an = 3 dla n ≥ 1 . Suma dziewięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 3(1 − 3 9) 2 B) 3(1 + 39) 2 C) 3 9 − 2(1 − 3 ) D) 3 9 − 2(1 + 3 )