Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Odsetki, oszczędności

Wyszukiwanie zadań

Oprocentowanie kredytu zwiększono z 10% do 15%. Zatem oprocentowanie kredytu wzrosło o
A) 50% B) 15% C) 5% D) 75%

Pan Nowak spłacił kredyt w 24 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 3000 zł, a każda następna była niższa od poprzedniej o 10%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 24 opisuje wzór:
A) 300 0− 0,1⋅n B) 3000 ⋅(1 − 0,1)n C) n− 1 3000 ⋅(0,9) D) n 3000 ⋅(0,9)

Ukryj Podobne zadania

Pan Kowalski spłacił kredyt w 36 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 2000 zł, a każda następna była niższa od poprzedniej o 20%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 36 opisuje wzór:
A) 200 0− 0,2⋅n B) 2000 ⋅(1 − 0,2)n C) n 2000 ⋅(0,8) D) n− 1 2000 ⋅(0,8)

Pan Tadeusz spłacił kredyt w 12 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 1000 zł, a każda następna była wyższa od poprzedniej o 10%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 12 opisuje wzór:
A) 100 0⋅(1,1 )n−1 B) 1000 ⋅(1 + 1,1)n C) n 1000 ⋅(1,1) D) 1000 + 1,1 ⋅n

W pewnym banku oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego przez cały marzec było równe 17%. Na początku kwietnia podwyższono oprocentowanie tego kredytu o 3 punkty procentowe, a na początku maja obniżono o 4 punkty procentowe. Oznacza to, że oprocentowanie tego kredytu konsumpcyjnego między kwietniem a majem zmalało o
A) 5% B) 3% C) 25% D) 20%

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 16%. W kwietniu wzrosło o 25%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 4 B) o 9 C) o 25 D) o 41

Ukryj Podobne zadania

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 15%. W kwietniu wzrosło o 30%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 45 B) o 30 C) o 15 D) o 4,5

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 20%. W kwietniu wzrosło o 20%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 0 B) o 20 C) o 4 D) o 40

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) ( 81- -4-) 1000 ⋅ 1− 100 ⋅100 B) ( -19 -4-) 1000 ⋅ 1 + 100 ⋅100
C) ( ) 1000 ⋅ 1+ 81-⋅-4- 100 100 D) ( ) 1000 ⋅ 1 − 19-⋅-4- 100 100

Ukryj Podobne zadania

Kwotę 2000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 3% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) ( 81- -3-) 2000 ⋅ 1− 100 ⋅100 B) ( -81 -3-) 2000 ⋅ 1 + 100 ⋅100
C) ( ) 2000 ⋅ 1+ 19-⋅-3- 100 100 D) ( ) 2000 ⋅ 1 − 19-⋅-3- 100 100

Marża równa 1,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 3 000 zł. Wynika stąd, że pożyczono
A) 45 zł B) 2 000 zł C) 200 000 zł D) 450 000 zł

Ukryj Podobne zadania

Marża równa 0,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 2 000 zł. Wynika stąd, że pożyczono
A) 4 000 zł B) 40 000 zł C) 200 000 zł D) 400 000 zł

Ewa ma o 25% pieniędzy więcej niż Joasia. O ile procent Joasia ma mniej pieniędzy niż Ewa?
A) 25% B) 20% C) 50% D) 100%

Ukryj Podobne zadania

Janek ma o 20% pieniędzy mniej niż Antek. O ile procent Antek ma więcej pieniędzy niż Janek?
A) 25% B) 20% C) 50% D) 100%

Klient wpłacił do banku 30 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 7% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa
A) 2100 zł B) 2247 zł C) 4200 zł D) 4347 zł

Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. 10% tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?
A) 25 B) 40 C) 45 D) 55

Ukryj Podobne zadania

Wojtek 40% swoich oszczędności przeznaczył na zakup nowego plecaka. Połowę z tego, co mu zostało, przeznaczył na zakup butów. Ile procent oszczędności pozostało Wojtkowi?
A) 10% B) 30% C) 40% D) 20%

Pewną kwotę ulokowano w banku na lokacie kapitalizowanej raz w roku odsetkami w wysokości 6% zgromadzonego kapitału. Po sześciu latach oszczędzania w tym banku kwota zgromadzonego kapitału będzie większa od kwoty wpłaconej do banku o p % (z dokładnością do 1% ). Zatem
A) p = 34 B) p = 3 6 C) p = 42 D) p = 50

Pan Grzegorz wpłacił do banku pewną kwotę na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank doliczał odsetki w wysokości 5% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po dwóch latach oszczędzania pan Grzegorz odebrał z tego banku wraz z odsetkami kwotę 4851 zł (bez uwzględnienia podatków). Kwota wpłacona przez pana Grzegorza na tę lokatę była równa
A) 4300 zł B) 4400 zł C) 4500 zł D) 4600 zł

Na lokacie złożono 1000 zł przy rocznej stopie procentowej p % (procent składany). Odsetki naliczane są co kwartał. Po upływie roku wielkość kapitału na lokacie będzie równa
A) ( ) 4p- 100 0⋅ 1+ 100 B) ( p-) 4 10 00⋅ 1+ 100 C) ( ) 1000 ⋅ 1 + p400- D) ( p--)4 10 00⋅ 1+ 400

Ukryj Podobne zadania

Na lokacie złożono 2000 zł przy rocznej stopie procentowej p % (procent składany). Odsetki naliczane są co pół roku. Po upływie dwóch lat wielkość kapitału na lokacie będzie równa
A) ( 4p-) 200 0⋅ 1+ 200 B) ( p-) 4 20 00⋅ 1+ 200 C) ( ) 2000 ⋅ 1 + p-- 400 D) ( p )4 20 00⋅ 1+ 100-

Pan Malinowski założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na 7%. Jeśli po roku otrzymał z banku 26750 złotych, to znaczy, że ulokował kwotę
A) 25000 zł B) 15735,3 zł C) 24877,5 zł D) 8024,5 zł

Ukryj Podobne zadania

Pan Nowak założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na 6,4%. Jeśli po roku otrzymał z banku 2492,42 złotych, to znaczy, że ulokował kwotę
A) 2234,6 zł B) 2400 zł C) 2333 zł D) 2342,5 zł

Pan Kowalski założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na 6%. Jeśli po roku otrzymał z banku 2486 złotych i 76 groszy, to znaczy, że ulokował kwotę
A) 1490,2 zł B) 2486,55 zł C) 2346 zł D) 2400 zł

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w pewnym banku, które dotychczas wynosiło 6%, wzrosło o 3 punkty procentowe. Zatem oprocentowanie tego kredytu wzrosło o
A) 3% B) 25% C) 50% D) 9%

Ukryj Podobne zadania

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w pewnym banku, które dotychczas wynosiło 16%, zmalało o 4 punkty procentowe. Zatem oprocentowanie tego kredytu zmalało o
A) 3% B) 25% C) 50% D) 9%

Oprocentowanie kredytu w banku wynosiło 15%. Bank podwyższył oprocentowanie kredytu o 3 punkty procentowe. O ile procent zostało zwiększone oprocentowanie tego kredytu?
A) 20% B) 18% C) 2 16 3% D) 12%

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o
A) 1% B) 25% C) 33% D) 75%

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po każdym kwartale środki zgromadzone na lokacie są powiększane o odsetki, od których odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) 4 100 0⋅(1,0 081) B) 4 1000 ⋅(1,03 24) C) 1000 ⋅(1,00 2025)4 D) 4 10 00⋅(1 ,81)

Ukryj Podobne zadania

Kwotę 2000 zł ulokowano w banku na dwuletnią lokatę oprocentowaną w wysokości 8% w stosunku rocznym. Po każdym kwartale środki zgromadzone na lokacie są powiększane o odsetki, od których odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie dwóch lat będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) 8 200 0⋅(1,0 081) B) 8 2000 ⋅(1,03 24) C) 2000 ⋅(1,01 62)8 D) 8 20 00⋅(1 ,62)

Kwotę 10 000 zł ulokowano w banku na dwuletnią lokatę oprocentowaną w wysokości 5% w stosunku rocznym. Co pół roku środki zgromadzone na lokacie są powiększane o odsetki, od których odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie dwóch lat będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) 2 100 00⋅(1 ,0 405) B) 4 1000 0⋅(1,0 5) ⋅0,8 1
C) 1000 0⋅(1,01 62)2 D) 10 000⋅ (1,02025)4

Kwotę 2000 zł wpłacamy do banku na 2 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 10%. Po dwóch latach otrzymamy kwotę
A) 200 0⋅(1,1 )2 B) 2000 ⋅(1,1)8 C) 2 2000 ⋅(1,02 5) D) 8 200 0⋅(1 ,0 25)

Ukryj Podobne zadania

Pani Łucja kupiła obligacje Skarbu Państwa za 20 000 zł oprocentowane 6% w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok. Wartość obligacji kupionych przez panią Łucję będzie po dwóch latach równa
A) 200 00⋅1 ,12 B) 2 20000 ⋅(1,6) C) 2 2000 0⋅(1 ,0 6) D) 20 000 ⋅1,36

Klient wpłacił do banku 40 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 2% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po 3 latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa
A) 3 400 00⋅(1 ,36) B) 3 4000 0⋅(1,0 2) C) 40000 ⋅1,06 D) 4000 0⋅3 ⋅1,02

Kwotę 3000 zł wpłacamy do banku na 3 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 4%. Po trzech latach otrzymamy kwotę
A) 300 0⋅(1,04 )12 B) 3 000⋅ (1,1)3 C) 12 3000 ⋅(1,01 ) D) 3 3000 ⋅(1,001 )

Kwotę 1500 zł wpłacamy do banku na 3 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 8%. Po trzech latach otrzymamy kwotę
A) 150 0⋅(1,02 )3 B) 1500 ⋅(1,02)12 C) 3 1500 ⋅(1,08 ) D) 12 150 0⋅(1,0 8)

Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za 40 000 zł oprocentowane 7% w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok. Wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach równa
A) 2 400 00⋅ (1 ,07) B) 2 4000 0⋅(1 ,7 ) C) 40000 ⋅1,14 D) 4000 0⋅1 ,4 9

Klient wpłacił do banku 20 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 3% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po 2 latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa
A) 2 200 00⋅(1 ,12) B) 2000 0⋅2 ⋅1,03 C) 20000 ⋅1,06 D) 2000 0⋅(1,0 3)2

Kwotę 1000 zł wpłacamy do banku na 3 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 8%. Po trzech latach otrzymamy kwotę
A) 100 0⋅(1,08 )12 B) 1 000⋅ (1,2)3 C) 12 1000 ⋅(1,02 ) D) 3 1000 ⋅(1,02 )

Kwotę 1000 zł wpłacamy do banku na 2 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 5%. Po dwóch latach otrzymamy kwotę
A) 100 0⋅(1 ,0 5)2 B) 1000 ⋅(1,05 )8 C) 8 1000 ⋅(1,01 25) D) 2 10 00⋅(1 ,0125)

spinner