Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Odsetki, oszczędności

Wyszukiwanie zadań

Oprocentowanie kredytu zwiększono z 10% do 15%. Zatem oprocentowanie kredytu wzrosło o
A) 50% B) 15% C) 5% D) 75%

Pan Nowak spłacił kredyt w 24 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 3000 zł, a każda następna była niższa od poprzedniej o 10%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 24 opisuje wzór:
A) 300 0− 0,1⋅n B) 3000 ⋅(1 − 0,1)n C) n− 1 3000 ⋅(0,9) D) n 3000 ⋅(0,9)

Ukryj Podobne zadania

Pan Kowalski spłacił kredyt w 36 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 2000 zł, a każda następna była niższa od poprzedniej o 20%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 36 opisuje wzór:
A) 200 0− 0,2⋅n B) 2000 ⋅(1 − 0,2)n C) n 2000 ⋅(0,8) D) n− 1 2000 ⋅(0,8)

Pan Tadeusz spłacił kredyt w 12 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 1000 zł, a każda następna była wyższa od poprzedniej o 10%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 12 opisuje wzór:
A) 100 0⋅(1,1 )n−1 B) 1000 ⋅(1 + 1,1)n C) n 1000 ⋅(1,1) D) 1000 + 1,1 ⋅n

W pewnym banku oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego przez cały marzec było równe 17%. Na początku kwietnia podwyższono oprocentowanie tego kredytu o 3 punkty procentowe, a na początku maja obniżono o 4 punkty procentowe. Oznacza to, że oprocentowanie tego kredytu konsumpcyjnego między kwietniem a majem zmalało o
A) 5% B) 3% C) 25% D) 20%

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 16%. W kwietniu wzrosło o 25%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 4 B) o 9 C) o 25 D) o 41

Ukryj Podobne zadania

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 15%. W kwietniu wzrosło o 30%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 45 B) o 30 C) o 15 D) o 4,5

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło w marcu 20%. W kwietniu wzrosło o 20%. O ile punktów procentowych zwiększyło się oprocentowanie kredytu?
A) o 0 B) o 20 C) o 4 D) o 40

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) ( 81- -4-) 1000 ⋅ 1− 100 ⋅100 B) ( -19 -4-) 1000 ⋅ 1 + 100 ⋅100
C) ( ) 1000 ⋅ 1+ 81-⋅-4- 100 100 D) ( ) 1000 ⋅ 1 − 19-⋅-4- 100 100

Ukryj Podobne zadania

Kwotę 2000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 3% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) ( 81- -3-) 2000 ⋅ 1− 100 ⋅100 B) ( -81 -3-) 2000 ⋅ 1 + 100 ⋅100
C) ( ) 2000 ⋅ 1+ 19-⋅-3- 100 100 D) ( ) 2000 ⋅ 1 − 19-⋅-3- 100 100

Marża równa 1,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 3 000 zł. Wynika stąd, że pożyczono
A) 45 zł B) 2 000 zł C) 200 000 zł D) 450 000 zł

Ukryj Podobne zadania

Marża równa 0,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 2 000 zł. Wynika stąd, że pożyczono
A) 4 000 zł B) 40 000 zł C) 200 000 zł D) 400 000 zł

Ewa ma o 25% pieniędzy więcej niż Joasia. O ile procent Joasia ma mniej pieniędzy niż Ewa?
A) 25% B) 20% C) 50% D) 100%

Ukryj Podobne zadania

Janek ma o 20% pieniędzy mniej niż Antek. O ile procent Antek ma więcej pieniędzy niż Janek?
A) 25% B) 20% C) 50% D) 100%

Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. 10% tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?
A) 25 B) 40 C) 45 D) 55

Ukryj Podobne zadania

Wojtek 40% swoich oszczędności przeznaczył na zakup nowego plecaka. Połowę z tego, co mu zostało, przeznaczył na zakup butów. Ile procent oszczędności pozostało Wojtkowi?
A) 10% B) 30% C) 40% D) 20%

Na lokacie złożono 1000 zł przy rocznej stopie procentowej p % (procent składany). Odsetki naliczane są co kwartał. Po upływie roku wielkość kapitału na lokacie będzie równa
A) ( ) 4p- 100 0⋅ 1+ 100 B) ( p-) 4 10 00⋅ 1+ 100 C) ( ) 1000 ⋅ 1 + p400- D) ( p--)4 10 00⋅ 1+ 400

Ukryj Podobne zadania

Na lokacie złożono 2000 zł przy rocznej stopie procentowej p % (procent składany). Odsetki naliczane są co pół roku. Po upływie dwóch lat wielkość kapitału na lokacie będzie równa
A) ( 4p-) 200 0⋅ 1+ 200 B) ( p-) 4 20 00⋅ 1+ 200 C) ( ) 2000 ⋅ 1 + p-- 400 D) ( p )4 20 00⋅ 1+ 100-

Pan Malinowski założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na 7%. Jeśli po roku otrzymał z banku 26750 złotych, to znaczy, że ulokował kwotę
A) 25000 zł B) 15735,3 zł C) 24877,5 zł D) 8024,5 zł

Ukryj Podobne zadania

Pan Kowalski założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na 6%. Jeśli po roku otrzymał z banku 2486 złotych i 76 groszy, to znaczy, że ulokował kwotę
A) 1490,2 zł B) 2486,55 zł C) 2346 zł D) 2400 zł

Pan Nowak założył w banku lokatę oprocentowaną w skali roku na 6,4%. Jeśli po roku otrzymał z banku 2492,42 złotych, to znaczy, że ulokował kwotę
A) 2234,6 zł B) 2400 zł C) 2333 zł D) 2342,5 zł

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w pewnym banku, które dotychczas wynosiło 6%, wzrosło o 3 punkty procentowe. Zatem oprocentowanie tego kredytu wzrosło o
A) 3% B) 25% C) 50% D) 9%

Ukryj Podobne zadania

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w pewnym banku, które dotychczas wynosiło 16%, zmalało o 4 punkty procentowe. Zatem oprocentowanie tego kredytu zmalało o
A) 3% B) 25% C) 50% D) 9%

Oprocentowanie kredytu w banku wynosiło 15%. Bank podwyższył oprocentowanie kredytu o 3 punkty procentowe. O ile procent zostało zwiększone oprocentowanie tego kredytu?
A) 20% B) 18% C) 2 16 3% D) 12%

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o
A) 1% B) 25% C) 33% D) 75%

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po każdym kwartale środki zgromadzone na lokacie są powiększane o odsetki, od których odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) 4 100 0⋅(1,0 081) B) 4 1000 ⋅(1,03 24) C) 1000 ⋅(1,00 2025)4 D) 4 10 00⋅(1 ,81)

Ukryj Podobne zadania

Kwotę 2000 zł ulokowano w banku na dwuletnią lokatę oprocentowaną w wysokości 8% w stosunku rocznym. Po każdym kwartale środki zgromadzone na lokacie są powiększane o odsetki, od których odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie dwóch lat będzie można wypłacić z banku, jest równa
A) 8 200 0⋅(1,0 081) B) 8 2000 ⋅(1,03 24) C) 2000 ⋅(1,01 62)8 D) 8 20 00⋅(1 ,62)

Kwotę 2000 zł wpłacamy do banku na 2 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 10%. Po dwóch latach otrzymamy kwotę
A) 200 0⋅(1,1 )2 B) 2000 ⋅(1,1)8 C) 2 2000 ⋅(1,02 5) D) 8 200 0⋅(1 ,0 25)

Ukryj Podobne zadania

Kwotę 3000 zł wpłacamy do banku na 3 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 4%. Po trzech latach otrzymamy kwotę
A) 300 0⋅(1,04 )12 B) 3 000⋅ (1,1)3 C) 12 3000 ⋅(1,01 ) D) 3 3000 ⋅(1,001 )

Kwotę 1500 zł wpłacamy do banku na 3 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 8%. Po trzech latach otrzymamy kwotę
A) 150 0⋅(1,02 )3 B) 1500 ⋅(1,02)12 C) 3 1500 ⋅(1,08 ) D) 12 150 0⋅(1,0 8)

Klient wpłacił do banku 20 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 3% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po 2 latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa
A) 2 200 00⋅(1 ,12) B) 2000 0⋅2 ⋅1,03 C) 20000 ⋅1,06 D) 2000 0⋅(1,0 3)2

Kwotę 1000 zł wpłacamy do banku na 3 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 8%. Po trzech latach otrzymamy kwotę
A) 100 0⋅(1,08 )12 B) 1 000⋅ (1,2)3 C) 12 1000 ⋅(1,02 ) D) 3 1000 ⋅(1,02 )

Kwotę 1000 zł wpłacamy do banku na 2 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 5%. Po dwóch latach otrzymamy kwotę
A) 100 0⋅(1 ,0 5)2 B) 1000 ⋅(1,05 )8 C) 8 1000 ⋅(1,01 25) D) 2 10 00⋅(1 ,0125)

spinner