Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba  2 2 lo g63 + log6 2+ lo g64 lo g63 jest
A) dodatnia B) mniejsza od 1 C) ujemna D) niewymierna

*Ukryj

Liczba  2 2 lo g 5 + log 2+ lo g4 lo g5 jest
A) dodatnia B) mniejsza od 1 C) ujemna D) niewymierna

Liczba  1 1 1 a = 1⋅log 10 + 2 lo g1 00+ 3 log 1000 + 4 log 10000 jest równa
A) 2152 B) 21502- C) 4 D) 11110

*Ukryj

Liczba a = lo g10 + log 100 + log 1000 + log 10000 jest równa
A) 2152 B) 10 C) 4 D) 11110

Liczba  1 1 1 a = 2 log 100 + 3 log1 000+ 4 log 100 00 jest równa
A) 3 B) 25102- C) 4 D) 11100

Która z liczb jest równa 2?
A) log 22 B) lo g42 C) log 24 D) log2 1

*Ukryj

Która z liczb jest równa 3?
A) log 33 B) lo g39 C) log 1 33 D) log 27 3

Która liczba nie jest liczbą całkowitą?
A) log 354 − log3 2 B) log√ 33 C) log √ 3- 3 D) log 4 0,5

*Ukryj

Która z liczb nie jest liczbą całkowitą?
A) log 0,2516 B) log√ 24 C) log 54 − log 27 2 2 D) log √ 8- 2

Wskaż prawdziwą równość
A) 4log23 = 9 B) 21− log23 = 3 C) 4log24 = 4 D) 5log255 = 5

*Ukryj

Wskaż prawdziwą równość
A) 4log23 = 8 B) 21− log23 = 23 C) 9log39 = 9 D) 4log164 = 4

Wskaż prawdziwą równość
A) 21+ log23 = 23 B) 8log23 = 24 C) 3log93 = 9 D) 25 log52 = 4

Liczba lo g62 log63 (log 36 + log26 ) jest równa
A) log 215 B) lo g250 C) 1 D) log2 635

Wartość wyrażenia  5 1 1 log8 2 − 3 log8 3⋅log 81 ⋅lo g83 + log 80,8 jest równa
A) 23 B) 0 C) − 13 D) 1 3

Jeżeli  3√ -- a = log 2(5 2)− lo g25 i  √-3 b = lo g315 + log3 45 , to wartość wyrażenia ab jest równa
A)  -- √ 2 B)  -- √ 3 C) 9 D) √3-- 2

Która z poniższych nierówności jest prawdziwa?
A) log 415 > 2 B) log2 7 > 3 C) log 23 < log3 2 D) log3 10 > 2

*Ukryj

Która z poniższych nierówności jest prawdziwa?
A) log 27 > 3 B) log4 15 > 2 C) log 523 < 2 D) log 330 < 3

Wartość wyrażenia 4log 2√ 2+log 1 -lo2g345−-log325-8 jest równa
A) 3 2 B) 1 C) 8 9 D) 9 2