Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana krawędź

Wyszukiwanie zadań

Objętość kuli wpisanej w sześcian o krawędzi długości 2 jest równa
A) 43π B) π C) 323 π D) 4π

Ukryj Podobne zadania

Objętość kuli wpisanej w sześcian o krawędzi długości 4 jest równa
A) 2536π B) 4π C) 32π 3 D) 16π

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 B) 27 C) 24 D) 64

Ukryj Podobne zadania

Suma wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 36. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 B) 27 C) 64 D) 24

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 72. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 1728 B) 216 C) 127 D) 81

Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:


PIC


A) √3 -- 9 B)  √ -- 9 2 C)  √ -- 9 3 D)  √ -- 9 + 9 2

Ukryj Podobne zadania

Krawędź sześcianu ma długość 6. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa:


PIC


A) √3 -- 6 B)  √ -- 6 3 C)  √ -- 6 2 D)  √ -- 6 + 6 2

Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 60 cm. Długość przekątnej tego sześcianu wynosi
A)  √ -- 5 2 cm B)  √ -- 5 3 cm C) 3√ 5-cm D) 2 √ 5 cm

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) 4 B) 16 C) 24 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 96 cm. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 48 cm 2 B) 64 cm 2 C) 384 cm 2 D) 512 cm 2

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 108 cm. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A) 486 cm 2 B) 81 cm 2 C) 324 cm 2 D) 729 cm 2

Iloczyn długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równy 16. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 12 B) 2 C) 6247 D) √3-- 4

spinner