Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana powierzchnia

Wyszukiwanie zadań

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 4. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 6 B) 8 C) 24 D) 64

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 2 36 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 36 cm 3 B) 216 cm 3 C) √ -- 6 6 cm 3 D) 6 cm 3

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 9. Objętość tego sześcianu jest równa
A) 9 B) 27 C) 54 D) 81

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 54 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 27 cm 3 B) 81 cm 3 C) 243 cm 3 D) 729 cm 3

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 24 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 8 cm 3 B) 16 cm 3 C) 27 cm 3 D) 64 cm 3

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 96 cm . Objętość tego sześcianu jest równa
A) 48 cm 3 B) 64 cm 3 C) 192 cm 3 D) 576 cm 3

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa
A) √ -- 12 2 B) √ -- 8 2 C) 6√ 2- D) 3√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 9. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa
A) √ -- 12 6 B) √ -- 8 6 C) 6√ 6- D) 3√ 6-

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 48. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa
A) √ -- 12 2 B) √ -- 16 2 C) 24 √ 2- D) 6√ 2-

Dane są dwa sześciany. Pole powierzchni całkowitej pierwszego sześcianu jest większe od pola powierzchni całkowitej drugiego sześcianu o 30%. Wynika stąd, że objętość pierwszego sześcianu jest większa od objętości drugiego sześcianu
A) o mniej niż 50%, ale więcej niż 40%. B) o mniej niż 60% , ale więcej niż 50%.
C) o mniej niż 70% , ale więcej niż 60%. D) o więcej niż 70%.

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
A) √ -- 6 B) 3 C) 9 D) 3√ 3-

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 48. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
A) √ -- 2 6 B) √ --- 26 C) 4 D) 2√ 3-

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 72. Wynika stąd, że przekątna tego sześcianu ma długość równą
A) 6 B) √ -- 2 3 C) √ -- 3 3 D) 12

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 150 cm . Długość przekątnej podstawy tego sześcianu jest równa
A) 125 cm B) √ -- 5 3 cm C) 5√ 2-cm D) 5 cm

Ukryj Podobne zadania

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 48 cm . Długość przekątnej podstawy tego sześcianu jest równa
A) 4 cm B) √ -- 2 2 cm C) 4√ 2-cm D) 8 cm

Powierzchnia sześcianu wynosi 2 150 cm . Krawędź tego sześcianu ma długość
A) 4 cm B) 5 cm C) 5,5 cm D) 6 cm

Ukryj Podobne zadania

Powierzchnia sześcianu wynosi 2 96 cm . Krawędź tego sześcianu ma długość
A) 4 cm B) 5 cm C) 5,5 cm D) 6 cm

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 2 150 cm . Długość krawędzi tego sześcianu jest równa
A) 3,5 cm B) 4 cm C) 4,5 cm D) 5 cm

Powierzchnia sześcianu wynosi 2 216 cm . Krawędź tego sześcianu ma długość
A) 3 cm B) √ -- 6 cm C) 12 cm D) 6 cm

spinner