Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Inne

Wyszukiwanie zadań

Suma długości wszystkich krawędzi i wszystkich przekątnych ścian sześcianu jest równa √ -- 24 + 24 2 . Jaka jest objętość tego sześcianu?
A) 8 B) 27 C) 64 D) 96

Ukryj Podobne zadania

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest o √ --√ -- (12 − 3) 2 większa od długości przekątnej tego sześcianu. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe
A) √ -- 12 2 B) 12 C) 2 D) √ -- 6 2

Dany jest sześcian ABCDEF GH . Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).


PIC


Tangens kąta, jaki odcinek P E tworzy z płaszczyzną ADHE , jest równy
A) √ -- 6 B) √- -6- 6 C) √- -5- 5 D) √ -- 5

Ukryj Podobne zadania

Promień sfery opisanej na sześcianie jest równy 6. Długość krawędzi tego sześcianu jest równa
A) √ -- 4 3 B) √ -- 3 2 C) 2√ 3- D) 3√ 3-

W sześcianie EF GHIJKL poprowadzono z wierzchołka F dwie przekątne sąsiednich ścian, FI oraz FK (zobacz rysunek). Miara kąta IFK jest równa


PIC


A) 30∘ B) 4 5∘ C) 60∘ D) 90∘

Dany jest sześcian ABCDEF GH . Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).


PIC


Tangens kąta, jaki odcinek P H tworzy z płaszczyzną ABCD , jest równy
A) √ - --2 2 B) 1 2 C) 1 D) √ -- 2

Ukryj Podobne zadania

Dany jest sześcian ABCDEF GH . Przekątne AC i BD ściany ABCD sześcianu przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Tangens kąta, jaki odcinek PH tworzy z krawędzią HD , jest równy
A) √ - --2 2 B) 1 2 C) 1 D) √ -- 2

Jeżeli α oznacza miarę kąta między przekątną sześcianu a przekątną ściany bocznej tego sześcianu (zobacz rysunek), to


PIC


A) √- sin α = 36- B) √- sin α = 22- C) √ - sin α = --3 2 D) √- sin α = -3- 3

Ukryj Podobne zadania

Dany jest sześcian ABCDEF GH . Sinus kąta α nachylenia przekątnej HB tego sześcianu do płaszczyzny podstawy ABCD (zobacz rysunek) jest równy


PIC


A) √ - -33 B) √ - -36 C) √ - -22 D) √ - --6 2

Jeżeli α oznacza miarę kąta między przekątną sześcianu a przekątną ściany bocznej tego sześcianu (zobacz rysunek), to


PIC


A) √- cosα = -63- B) √ - cos α = -22 C) √- co sα = -3- 2 D) √ - cos α = --3 3

Jeżeli α oznacza miarę kąta między przekątnymi ścian sześcianu (zobacz rysunek), to


PIC


A) √- sin α = 36- B) √- sin α = 22- C) √ - sin α = --3 2 D) √- sin α = -3- 3

spinner