Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wielomian 2 W (x) = x (x− 2)− (x− 2) można zapisać w postaci
A) x2(x − 2 ) B) (x2 + 1)(x− 2) C) x(x − 2)2 D) (x − 1)(x + 1)(x − 2)

*Ukryj

Wielomian 2 W (x) = x (x+ 1)+ 25(x + 1) można przedstawić w postaci
A) W (x ) = (x + 5)(x − 5)(x + 1) B) W (x) = (x + 52(x + 1))
C) W (x ) = 25x2(x + 1 ) D) 2 W (x) = (x + 25)(x + 1)

Wielomian 2 W (x) = x (x+ 5)− 9(x+ 5) można przedstawić w postaci
A) W (x) = (x + 5)(x − 3)2 B) W (x) = (x + 5)(x + 3)2
C) W (x ) = − 9x2(x + 5) D) W (x) = (x + 5)(x − 3)(x + 3)

Wielomian 2 W (x) = x (x+ 3)− (x+ 3) można zapisać w postaci
A) x2(x + 3 ) B) (x− 1)(x + 1)(x + 3) C) x(x + 3)2 D) (x2 + 1)(x+ 3)

Po rozłożeniu wielomianu 3 2 W (x) = x + 5x − 3x − 15 otrzymujemy
A) W (x ) = (x + 5)(x − 3)(x + 3) B) √ -- √ -- W (x) = (x + 5)(x − 3)(x + 3 )
C) √ -- √ -- W (x) = (x− 5)(x− 3)(x − 3) D) √ -- √ -- W (x) = (x + 5)(x − 3)(x − 3 )

*Ukryj

Wielomian 3 2 W (x) = x − 2x − 4x + 8 można przedstawić w postaci
A) W (x) = (x − 2)2(x + 2) B) W (x) = x2(x + 2)
C) W (x ) = (x− 2)(x + 2)2 D) 2 W (x) = x (x − 2)

Wielomian 3 2 x − 3x + x − 3 po rozłożeniu na czynniki ma postać:
A) (x − 3)(x − 1)(x + 1) B) (x− 3)x2
C) (x − 3)(x2 + 1) D) (x− 3)2(x2 + 1)

Wielomian 4 3 2 W (x) = x − 3x + 4x − 12x po rozłożeniu na czynniki ma postać:
A) W (x) = (x − 3)2(x2 + 4) B) W (x) = x(x2 + 3)(x − 4)
C) W (x ) = x(x + 2)(x − 2)(x − 3) D) 2 W (x) = x(x + 4)(x − 3)

Wielomian 3 2 W (x) = x − 5x − 3x + 15 rozłożony na czynniki ma postać
A) W (x ) = (x − 3)(x + 3)(x − 5) B) W (x) = (x − 5)(x + 5)(x2 − 3)
C) 2 W (x ) = (x− 5)(x − 5)(x − 3) D) √ -- √ -- W (x) = (x − 3)(x + 3)(x − 5 )

Wielomian 8 6 2 W (x) = x + 6x − x − 6 jest równy iloczynowi
A) (x6 + 1)(x2 − 6) B) (x 6 − 1 )(x2 − 6) C) (x6 + 1)(x2 + 6) D) (x6 − 1)(x 2 + 6 )

Wielomian 3 W (x) = (2x + 3) − (x− 5)(x+ 5) przedstawiony w postaci sumy algebraicznej przyjmuje postać:
A) 8x 3 − x 2 + 2 B) 8x3 − x2 + 52
C) 3 2 8x + 35x + 54x + 52 D) 3 2 8x + 3 5x + 54x + 2

Wielomian 2 3 W (x) = (x − 3 ) jest równy wielomianowi
A) x6 − 3x4 + 9x 2 − 2 7 B) x6 + 9x4 − 27x2 − 27
C) x6 − 27 D) x6 − 9x4 + 27x 2 − 2 7

Wielomian 2 2 W (x) = (3x − 2) jest równy wielomianowi
A) 9x 4 − 12x 2 + 4 B) 9x4 + 12x 2 + 4 C) 9x4 − 4 D) 9x4 + 4

*Ukryj

Wielomian 2 2 W (x) = (3 − 2x ) jest równy wielomianowi
A) 9 + 12x 2 + 4x 4 B) 9 − 12x2 + 4x 4 C) 9 − 4x4 D) 9 + 4x4

Wielomian 6 3 W (x) = x + x − 2 jest równy iloczynowi
A) (x3 + 1)(x2 − 2) B) (x 3 − 1 )(x3 + 2) C) (x2 + 2)(x4 − 1) D) (x4 − 2)(x + 1 )

*Ukryj

Wielomian 6 3 W (x) = x − x − 2 jest równy iloczynowi
A) (x3 + 1)(x3 − 2) B) (x 3 − 1 )(x3 + 2) C) (x2 + 2)(x4 − 1) D) (x4 − 2)(x + 1 )