Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoboczny/Pole

Wyszukiwanie zadań

Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6x y , gdzie x > 0,y > 0 . Pole powierzchni tego trójkąta jest równe
A) 3x y B) x2 y2 C) √- x2-3- y2 D) √ - x--3 y

Długość boku trójkąta równobocznego wynosi 8. Pole koła opisanego na tym trójkącie jest równe
A) 643π B) 43π- C) 16π3- D) 64π 9

Długość boku trójkąta równobocznego wynosi 12. Pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe
A) 3π B) 12π C) 4π3- D) 48π

W trójkącie równobocznym ABC poprowadzono odcinki KL i MN , które podzieliły boki AC i BC na trzy równe części. Stosunek pola trójkąta ABC do pola trapezu KLMN jest równy


PIC


A) 3 B) 13 C) 9 D) 6

W trójkącie równobocznym długość każdego boku zmniejszono o 20%. Wtedy pole tego trójkąta
A) zmniejszy się o 20% B) zmniejszy się o 40%
C) zmniejszy się o mniej niż 20% D) zmniejszy się o 36%

Pole trójkąta równobocznego wpisanego w koło o polu 3 6π jest równe
A) √ -- 9 3 B) 81 C) √ -- 6 3 D) √ -- 27 3

Wysokość trójkąta równobocznego jest równa √ -- 6 3 . Pole tego trójkąta jest równe
A) √ -- 3 3 B) √ -- 4 3 C) √ -- 27 3 D) √ -- 36 3

Przez punkt przecięcia wysokości trójkąta równobocznego ABC poprowadzono prostą DE równoległą do podstawy AB (zobacz rysunek).


PIC


Stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta CDE jest równy
A) 9 : 4 B) 4 : 1 C) 4 : 9 D) 3 : 2

Pole trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu √ -- R = 6 3 jest równe
A) √ -- 81 3 B) √ -- 162 3 C) √ -- 36 3 D) √ -- 9 3

Ukryj Podobne zadania

Pole trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu √ -- R = 3 3 jest równe
A) √ -- 18 3 B) √ -- 9 3 C) √ - 9--3 4 D) √ - 81-3- 4

Pole trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu √ -- R = 4 3 jest równe
A) √ -- 81 3 B) √ -- 162 3 C) √ -- 36 3 D) √ -- 9 3

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości 9 jest równe
A) 36π B) 9π C) √ -- 18 3π D) 12π

spinner