Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Do zbioru rozwiązań nierówności √ -- √ -- (x + 7 − 1)(x + 7 + 1) < 0 należy liczba
A) 0 B) -3 C) -1 D) 3

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności √ --- √ --- (x + 17 + 1)(x + 1 7− 1) < 0 należy liczba
A) − 4 B) − 3 C) − 1 D) 3

Do zbioru rozwiązań nierówności √ -- √ -- (x + 5 − 1)(x + 5 + 1) < 0 należy liczba
A) 0 B) − 3 C) − 1 D) 3

Do zbioru rozwiązań nierówności (x − 2)(x + 3 ) < 0 należy liczba
A) 9 B) 7 C) 4 D) 1

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności (x − 3)(x + 2 ) < 0 należy liczba
A) -3 B) 2 C) 3 D) -2

Do zbioru rozwiązań nierówności (x + 4)(x − 3 ) > 0 należy liczba
A) 7 B) 3 C) − 3 D) 1

Do zbioru rozwiązań nierówności (2 − x)(x + 4 ) < 5 należy liczba
A) 1 B) -2 C) 3 D) -1

Przykładem liczby niewymiernej spełniającej nierówność 2 520x − 53x + 1 < 0 jest
A) 0,04 B) √ --- --225 500 C) √ --- -310208 D) √-- 45060-

Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności 2 x − 7x− 5 < 0 jest
A) 0 B) 3 C) 7 D) 8

*Ukryj

Największą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności 2 x − 7x − 5 > 0 jest
A) 0 B) 3 C) 7 D) 8

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2 (4+ x ) < (x − 4)(x + 4) jest
A) − 5 B) − 4 C) − 3 D) − 2

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 6)(x − 3) < 0 jest
A) 8 B) 0 C) 7 D) nieskończenie wiele

*Ukryj

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 4)(x − 5) < 0 jest
A) 0 B) 8 C) 7 D) 10

Liczb całkowitych spełniających nierówność (x + 5)(x − 3) < 0 jest
A) 8 B) 0 C) 7 D) 9

Liczb pierwszych należących do przedziału będącego rozwiązaniem nierówności 2x 2 − 3 0x ≤ 0 jest
A) nieskończenie wiele B) 5 C) 6 D) 7

*Ukryj

Liczb pierwszych należących do przedziału będącego rozwiązaniem nierówności 3x 2 − 3 9x ≤ 0 jest
A) nieskończenie wiele B) 6 C) 7 D) 5

Liczb pierwszych należących do przedziału będącego rozwiązaniem nierówności 2x 2 − 3 4x ≤ 0 jest
A) nieskończenie wiele B) 8 C) 6 D) 7

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 8 > 0 nie należy liczba:
A) -3 B) √ -- 3 2 C) 5 D) √ -- 2 2

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 8 < 0 nie należy liczba:
A) -2 B) √ - --3 2 C) -3 D) √ -- 2

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 5 < 0 nie należy liczba:
A) √ -- 6 B) √ -- 3 C) 2 D) √ -- − 2

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x − 3 < 0 należy liczba:
A) 2 B) √ -- 5 C) -3 D) √ -- 3 − 1

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 x < 9 nie należy liczba
A) √ -- − 5 B) √ --- − 10 + 1 C) √ --- − 10 D) √ --- − 2 + 1 0

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 − (x − 3) < 12(x − 3) należy liczba
A) π B) 1π- C) − π D) − 1- π

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 (x + 3) > 12(x+ 3) należy liczba
A) π B) 1π- C) − π D) − 1- π

Do zbioru rozwiązań nierówności 2 (x − 2) < − 5 (x− 2) należy liczba
A) π B) π 2 C) − π D) − 1- π

Do zbioru rozwiązań nierówności (3 − x)(3x + 6) > 0 należy liczba
A) 3 B) 2 C) -2 D) -3

*Ukryj

Do zbioru rozwiązań nierówności (4 − x)(2x + 6) > 0 należy liczba
A) 3 B) 5 C) − 5 D) − 3