Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełnia siedem liczb. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3.PF
*Ukryj

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 6 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 6.PF

Dana jest liczba trzycyfrowa. W tej liczbie cyfrą setek jest a , cyfrą dziesiątek jest b , cyfrą jedności jest c oraz spełnione są warunki: a+ b+ c = 6 , c = 2b . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 24.PF

Liczba |5 − 7|− |− 3 + 4| jest równa
A) -3 B) -5 C) 1 D) 3

*Ukryj

Liczba |3−-9|- −3 jest równa
A) 2 B) − 2 C) 0 D) − 4

Liczba |4−-8|- −2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 0 D) − 2

Liczba |4 − 6|− |− 4 + 3| jest równa
A) -3 B) -5 C) 3 D) 1

Liczba ||4 − 7| − |13− 5|| jest równa
A) 29 B) 5 C) 7 D) 11

Liczba |9 − 2|− |4 − 7 | jest równa
A) 4 B) 10 C) − 10 D) − 4

Liczba |5 − 2|+ |1 − 6 | jest równa
A) 8 B) 2 C) 3 D) -2

Liczba | − 6 + 3|+ |2 − 6| jest równa
A) 7 B) − 1 C) 1 D) − 7

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) 13 B) 17 C) √ --- 25 D)  -- √ 5

*Ukryj

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 16 B) √ -- 8 C) 18 D) -1 16

Liczbą wymierną nie jest liczba
A) √ --- 12 B) 112 C) √ 36- D) 1 7

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest średnią arytmetyczną jej pozostałych dwóch cyfr, a iloczyn cyfr setek i jedności jest równy 12. Ile jest liczb spełniających te warunki?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Anię są mniejsze od 530.
C) Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5.
D) Wśród liczb utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3.

*Ukryj

Z cyfr 3, 4 i 5 Kasia utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Kasię są nieparzyste.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Kasię są podzielne przez 3.
C) Trzy liczby utworzone przez Kasię są podzielne przez 5.
D) Wśród liczb utworzonych przez Kasię są liczby podzielne przez 4.

Liczba ||5√ --- || || √5----|| | 30− 2|− |3 − 2 53| jest równa
A)  --- ---- − √530 + √5253 − 1 B)  --- ---- 5√ 30+ 5√ 253 − 5 C)  √5--- √5---- 5 − 30 − 253 D)  √5--- √5---- 1 + 30 − 2 53

Różnica liczb MCC i DCXXXIX jest równa
A) DXXXIX B) DXLI C) DLXI D) MDCCCXXXIX

Suma dwóch liczb niewymiernych
A) może być liczbą całkowitą B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

*Ukryj

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Liczba przeciwna do liczby wymiernej jest liczbą niewymierną
B) Liczba 1 jest jednocześnie liczbą wymierną i niewymierną
C) Odwrotność każdej liczby całkowitej jest liczbą całkowitą
D) Liczba 0 jest liczbą wymierną

Iloczyn dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą całkowitą B) może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

Różnica dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą wymierną B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) może być liczbą całkowitą

Z cyfr 2, 1, 5 i 7 Przemek utworzył wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Przemka są mniejsze od 7519.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Przemka są nieparzyste.
C) Dwie liczby utworzone przez Przemka są podzielne przez 18.
D) Wśród liczb utworzonych przez Przemka są liczby podzielne przez 4.

Dane są cztery wyrażenia:

 √ --- √ --- ( ) 2 I. (− 2)3 II. 49 − 364 III. 1 : 1- IV. (− 1,7)2 3

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji – MCMXC. Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli?
A) Po 457 latach. B) Po 407 latach. C) Po 157 latach. D) Po 107 latach.

*Ukryj

Na starym nagrobku rodzinnym wyryto datę śmierci ojca – MCMXIV oraz datę śmierci jego syna, który zmarł 27 lat później niż ojciec. Którą z dat wyryto na nagrobku jako datę śmierci syna?
A) MCMXLIII B) MCMXXXI C) MCMLI D) MCMXLI

Renesansową kamienicę z 1573 roku poddano renowacji w XVIII wieku i umieszczono na niej datę tej renowacji – MDCCXLIX. Po ilu latach od wybudowania dokonano renowacji tej kamienicy?
A) Po 376 latach. B) Po 176 latach. C) Po 396 latach. D) Po 196 latach.

Liczba || 37 25|| || 59 29|| 4 − 8 − 0,5 − 0,25 jest równa
A) 825 − 437 + 0,559 − 0,2529 B) 825 − 437 − 0,559 + 0,2529
C) 437 − 825 + 0,559 − 0 ,2529 D)  37 25 59 29 4 − 8 − 0,5 + 0,25

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

*Ukryj

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 7, a cyfra setek jest o 6 większa od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017?
A) 2016 B) 2017 C) 1016 D) 1017

*Ukryj

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych większych niż 2018?
A) 7979 B) 7980 C) 7981 D) 7982