Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Różne

Wyszukiwanie zadań

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełnia siedem liczb. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3.PF
Ukryj Podobne zadania

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a , cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 6 .
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 6.PF

Dana jest liczba trzycyfrowa. W tej liczbie cyfrą setek jest a , cyfrą dziesiątek jest b , cyfrą jedności jest c oraz spełnione są warunki: a+ b+ c = 6 , c = 2b . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełniają dwie liczby. PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 24.PF
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest średnią arytmetyczną jej pozostałych dwóch cyfr, a iloczyn cyfr setek i jedności jest równy 12. Ile jest liczb spełniających te warunki?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Anię są mniejsze od 530.
C) Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5.
D) Wśród liczb utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3.

Ukryj Podobne zadania

Z cyfr 3, 4 i 5 Kasia utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Kasię są nieparzyste.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Kasię są podzielne przez 3.
C) Trzy liczby utworzone przez Kasię są podzielne przez 5.
D) Wśród liczb utworzonych przez Kasię są liczby podzielne przez 4.

Różnica liczb MCC i DCXXXIX jest równa
A) DXXXIX B) DXLI C) DLXI D) MDCCCXXXIX

Suma dwóch liczb niewymiernych
A) może być liczbą całkowitą B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

Ukryj Podobne zadania

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Liczba przeciwna do liczby wymiernej jest liczbą niewymierną
B) Liczba 1 jest jednocześnie liczbą wymierną i niewymierną
C) Odwrotność każdej liczby całkowitej jest liczbą całkowitą
D) Liczba 0 jest liczbą wymierną

Iloczyn dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą całkowitą B) może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) nie może być liczbą wymierną

Różnica dwóch liczb niewymiernych
A) nie może być liczbą wymierną B) nie może być liczbą całkowitą
C) jest zawsze liczbą niewymierną D) może być liczbą całkowitą

Suma siedemdziesięciu czterech liczb dodatnich jest równa 1978. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 suma otrzymanych liczb będzie równa 1536. PF
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o 50% suma otrzymanych liczb będzie równa 2967. PF

Spośród wszystkich liczb czterocyfrowych o sumie cyfr równej 12 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Suma wybranych liczb jest równa
A) 10329 B) 9339 C) 10519 D) 9419

Z cyfr 2, 1, 5 i 7 Przemek utworzył wszystkie możliwe liczby czterocyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Wszystkie liczby utworzone przez Przemka są mniejsze od 7519.
B) Wszystkie liczby utworzone przez Przemka są nieparzyste.
C) Dwie liczby utworzone przez Przemka są podzielne przez 18.
D) Wśród liczb utworzonych przez Przemka są liczby podzielne przez 4.

Dane są cztery wyrażenia:

 √ --- √ --- ( ) 2 I. (− 2)3 II. 49 − 364 III. 1 : 1- IV. (− 1,7)2 3

Największą wartość ma wyrażenie
A) I B) II C) III D) IV

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Suma wybranych liczb jest równa
A) 714 B) 705 C) 606 D) 327

Ukryj Podobne zadania

Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 7 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Suma wybranych liczb jest równa
A) 806 B) 716 C) 860 D) 707

W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji – MCMXC. Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli?
A) Po 457 latach. B) Po 407 latach. C) Po 157 latach. D) Po 107 latach.

Ukryj Podobne zadania

Renesansową kamienicę z 1573 roku poddano renowacji w XVIII wieku i umieszczono na niej datę tej renowacji – MDCCXLIX. Po ilu latach od wybudowania dokonano renowacji tej kamienicy?
A) Po 376 latach. B) Po 176 latach. C) Po 396 latach. D) Po 196 latach.

Na starym nagrobku rodzinnym wyryto datę śmierci ojca – MCMXIV oraz datę śmierci jego syna, który zmarł 27 lat później niż ojciec. Którą z dat wyryto na nagrobku jako datę śmierci syna?
A) MCMXLIII B) MCMXXXI C) MCMLI D) MCMXLI

Dane są trzy liczby a,b i c .
Gdy a2 + b2 + c2 = 4 oraz a jest liczbą mniejszą od (− 1) , to suma (b2 + c2) jest A/B.
A) mniejsza od 3 B) większa od 5
Gdy a b ⋅ c = − 1 oraz b < 3 , to ac jest liczbą C/D.
C) mniejszą od 3 D) większą od − 3

Dostęp do pliku jest chroniony hasłem ∗ ∗T ∗ ∗ złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą T . Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, a druga to najmniejszy wspólny mianownik ułamków 115 i 125 . Jakie jest hasło do pliku?
A) 24T 45 B) 24T 75 C) 64T 45 D) 64T 75

Ukryj Podobne zadania

Dostęp do pliku jest chroniony hasłem ∗ ∗T ∗ ∗ złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą T . Pierwsza liczba hasła to najmniejszy wspólny mianownik ułamków 128 i 121 , a druga to reszta z dzielenia pierwszej liczby przez 29. Jakie jest hasło do pliku?
A) 84T 24 B) 42T 18 C) 84T 26 D) 42T 13

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Ukryj Podobne zadania

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 7, a cyfra setek jest o 6 większa od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?
A) Jedna. B) Dwie. C) Trzy. D) Cztery.

Suma dwóch dodatnich liczb a i b jest równa 46. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 suma otrzymanych liczb będzie równa 34. PF
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o połowę suma otrzymanych liczb będzie równa 69. PF
Ukryj Podobne zadania

Różnica dwóch dodatnich liczb a i b jest równa 76. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 różnica otrzymanych liczb będzie równa 64. PF
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o połowę różnica otrzymanych liczb będzie równa 114. PF

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych mniejszych niż 2017?
A) 2016 B) 2017 C) 1016 D) 1017

Ukryj Podobne zadania

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych większych niż 2018?
A) 7979 B) 7980 C) 7981 D) 7982

spinner